Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Жовтень 21, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Про таку можливість повідомили редакції в головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві. Ресурс створено з метою поліпшення якості…
У січ­ні–жовт­ні 2015 р. по­­слу­ги Дер­жав­ної служ­­би за­йня­то­сті що­до по­шу­ку ро­бо­ти от­ри­ма­ли 1,2 млн за­ре­єс­тро­ва­них без­ро­біт­них. На 1 листопада 2015…
До трьох святкових днів у 2016 році — Різдва Христового, Міжнародного жіночого дня та Дня Конституції — додадуться сусідні з…
Cім’­ям, які впер­ше звер­ну­ли­ся за суб­си­дією про­тя­гом двох мі­ся­ців з по­чат­ку опа­лю­валь­но­го пе­ріо­ду (зок­ре­ма, у Ки­єві — до 10 груд­ня…
На­род­ні де­пу­та­ти ухва­ли­ли За­кон Ук­раї­ни «Про зов­ніш­ню тру­до­ву міг­ра­цію», який вхо­дить до скла­ду за­ко­но­про­ек­тів, по­тріб­них для лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му з…
Є у Ше­пе­тів­ці ма­сив­на бу­дів­ля з ме­та­лу і ка­ме­ню, роз­та­шо­ва­на на узвиш­ші, що за своєю фор­мою на­га­дує ба­ра­бан. Сті­ни її,…
У скрут­ний час, ко­ли в біль­шо­сті ук­ра­їн­ських ро­дин че­рез не­стрим­ну ін­фля­цію рахують кож­ну ко­пій­ку, лед­ве-лед­ве зво­дя­чи кін­ці з кін­ця­ми, прос­тих…
У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні збільшиться середній розмір пенсії.Про це сказав на колегії Міністерства соціальної політики голова…
29 липня Державна служба зайнятості оголосила про початок співробітництва з освітньою системою Brain Academy та провідними ІТ-компаніями України в рамках…
Згідно з постановою Кабінету Міністрів про новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян близько 90 тисяч громадян утратять право на…
З ура­ху­ван­ням до­хо­ду сім’ї, який на­ра­зі бе­реть­ся до об­ра­хун­ку, ба­га­тьом сім’­ям ста­ло ви­гід­ні­ше от­ри­му­ва­ти суб­си­дії за­мість пільг. На цьо­му на­го­ло­сив…
Ска­су­вав­ши біль­шість ра­дян­ських пільг для на­се­лен­ня, ук­ра­їн­ський уряд зно­ву по­тра­пив у піль­го­ву паст­ку, яку сам же і роз­ста­вив. На за­мі­ну…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».