№ 51 (24150)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:20

Непереможний Усик

Ук­ра­їн­ський бок­сер Олек­сандр Усик упер­ше від­сто­яв ти­тул чем­піо­на сві­ту за вер­сією WBO у пер­шій важ­кій ва­зі. До бою він мав де­сять пе­ре­мог у де­ся­ти по­єдин­ках, дев’ять з яких за­кін­чи­ли­ся но­ка­утом. 28-річ­но­го Та­бі­со Мчу­ну з Пів­ден­но-Аф­ри­кан­ської Рес­пуб­лі­ки урод­же­нець Сім­фе­ро­по­ля но­ка­уту­вав у дев’­ято­му ра­ун­ді.

До поєдинку південноафриканець мав 17 перемог, 11 нокаутів та дві поразки. Бій пройшов у місті Інглвуд і став для Усика дебютним на американському рингу.
Бій, як і очікувалось, склався непросто для українця. Поєдинок розпочався з розвідки. Суперники не ризикували.

Published in Бокс

Про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти за­вер­ши­ли пер­ший три­местр се­зо­ну у каз­ко­во­му за ат­мо­сфе­рою чесь­ко­му Но­во­му Мес­ті. Упро­довж чо­ти­рьох днів тре­тьо­го ета­пу Куб­ка сві­ту пе­ре­пов­не­ні ба­га­то­ти­сяч­ні три­бу­ни ві­та­ли всіх спортс­ме­нів, але най­біль­ше, звіс­но, че­ка­ли успі­ху від сво­їх улюб­лен­ців. У не­ді­лю че­хи та­ки до­че­ка­ли­ся: піс­ля двох не над­то вда­лих пе­ре­го­нів Габ­рі­ела Ко­ука­ло­ва ви­гра­ла елі­тар­ну гон­ку з ма­со­вим стар­том.

Того ж дня свій найкращий результат показали й українські біатлоністи: в чоловічому масстарті до останньої стрільби претендував на призове місце Дмитро Підручний, але, зрештою, фінішував п’ятим і задовольнився участю у квітковій церемонії.

Довгий час вважалося, що можна зберегти спогади у мізках тільки, якщо відповідні нейрони були активні. Проте зараз, схоже, з’ясувалося, що це не завжди так, тобто може дуже допомогти тим, хто страждає від короткочасної втрати пам’яті.
Учені виявили, що стимуляція мозку слабкими розрядами електрики (зокрема, імпульс транскраніальної магнітної стимуляції) може оживити недавні спогади. Наш розум може уповільнити короткострокові спогади аж до їх неактивного стану, де вони перебувають у фоновому режимі, але готові повернутися, коли це необхідно.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:05

Ангіна, як з нею боротися?

Чхан­ня, ка­шель, біль у гор­лі, тем­пе­ра­ту­ра — зви­чай­ні симп­то­ми, які ми тра­ди­цій­но від­но­си­мо до за­сту­ди. Але на­віть за­сту­да й ан­гі­на, не ка­жу­чи вже про грип, — хво­ро­би різ­ної при­ро­ди.
За­сту­дою (ГРЗ) мож­на за­ра­зи­тися — це за­паль­ний про­цес, що ви­ни­кає в ре­зуль­та­ті пе­ре­охо­ло­джен­ня ор­га­ніз­му. Про­тяг­ло, про­мо­чи­ли но­ги, ви­пи­ли склян­ку кри­жа­ної во­ди — здрас­туй, за­сту­да! При­чи­ною ви­ник­нен­ня ан­гі­ни є хво­ро­бот­вор­ні бак­те­рії, що вра­жа­ють лім­фо­їд­ні вуз­ли. 
Як же все від­бу­ває­ть­ся у де­та­лях і з на­уко­вої точ­ки зо­ру? А та­кож: як пе­ре­ма­га­ти ан­гі­ну? Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ан­дрія БАРИ­ЛЯ­КА.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:01

Новий рік стукає у двері

Новий рік завжди для нас — одне з найбільш улюблених і довгоочікуваних свят. Його з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Адже в новорічний вечір панує особлива атмосфера. У народі побутує думка, що як зустрінеш рік, так його і проведеш.
Тому з наближенням свята часто замислюємося, де і як зустріти його, що одягнути й приготувати, щоб прийдешній рік видався вдалим і щасливим.
Згідно зі східним календарем на зміну допитливій і активній Вогненній Мавпі у 2017 році прийде Червоний Півень. Диктувати свої умови він почне з початком європейського 2017 року, а вступить у свої права 28 січня і, за прогнозами астрологів, буде насичений емоційними переживаннями, важливими та незабутніми подіями.

Published in Духовність

Свя­то Різд­ва Хрис­то­во­го пра­во­слав­ні і ка­то­ли­ки від­зна­ча­ють у різ­ні да­ти. Ба­га­тьох ці­ка­вить за­пи­тан­ня: а ко­ли ж на­справ­ді на­ро­див­ся Хрис­тос — 25 груд­ня чи 7 січ­ня?

Насправді дата народження Спасителя світу достовірно невідома. Марно шукати відповідь на це запитання у Святому Письмі — там ви не знайдете ні дня, ні навіть точного року, коли відбулася ця знаменна подія. Існує думка, що Христос узагалі народився не взимку, а восени — на свято Суккот — саме тоді, вважають багато істориків, був проведений перепис населення в Іудеї, описаний в Євангелії.

Published in Духовність

25 ГРУДНЯ — РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЗА ГРИГОРІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ

За ка­то­лиць­кою тра­ди­цією це свя­то з трьо­ма цер­ков­ни­ми бо­го­слу­жін­ня­ми, що здій­сню­ють­ся опів­но­чі, на сві­тан­ку і вдень. Свят­ку­ван­ня Різд­ва по­чи­нає­ть­ся зі схо­дом пер­шої ве­чір­ньої зо­рі, яка спо­віс­ти­ла сві­ту про час на­ро­джен­ня Си­на Бо­жо­го. Ка­то­лиць­ке Різд­во від­зна­ча­є­ть­ся про­тя­гом вось­ми днів (окта­ви).

Другий день свята, 26 грудня, присвячується пам’яті святого первомученика Стефана, третій день, 27 грудня — пам’яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова (цього дня здійснюється обряд освячення вина), четвертий день, 28 грудня — пам’яті святих невинних немовлят віфлеємських (священики цього дня дають особливе благословення дітям).

Published in Духовність

Ха­рак­тер на­шо­го гос­тя ціл­ко­ви­то від­по­ві­дає пріз­ви­щу — Ві­тер. Ху­дож­ник і му­зи­кант Ва­ле­рій Ві­тер на­про­чуд енер­гій­ний, всю­ди­су­щий, не­втом­но-іні­ці­атив­ний. Це — аб­со­лют­но по­зи­тив­на, конс­трук­тив­на, со­няч­на лю­ди­на, не здат­на на якісь руй­нів­ні по­ру­хи.

Він пізнав велику славу в «епоху ансамблю «Кобза» (в якому Вітер був солістом) і тепер пожинає стійке визнання трудоголіка, котрий ніколи не спочиває на лаврах.
Певно, через свій спокійноврівноважений, усміхненоіронічний характер він не старіє. Страшно подумати, що в далекому 1958му був його перший виступ у Київській філармонії — в одинадцятилітньому віці.

Published in Вітальня
П'ятниця, 23 Грудень 2016 13:36

Іграшки до новорічних свят

Новорічні свята вже незабаром, і, щоб набути відповідного настрою, варто завітати усією родиною до Центру української культури та мистецтва на Подолі, де цими днями триває VI свято новорічної іграшки.
На трьох поверхах Центру по 30 грудня розгорнуто велику експозицію новорічноріздвяної атрибутики. З року в рік організатори заходу розширюють коло майстрівучасників.
У казковій атмосфері царюють святково прикрашені ялинки. Відчуття свята дарує й виставка творів живопису, картин із бісеру та дитячих малюнків, в якій втілене бачення зимових свят кожного з дорослих та маленьких учасників.

Published in Культура
П'ятниця, 23 Грудень 2016 12:43

Життя варте того, аби жити

2004 ро­ку у На­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки ре­жи­сер Георг Же­но (Ні­меч­чи­на) по­ста­вив ви­ста­ву Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.."> за п’єсою Іго­ря Ба­уер­ши­ми Norway. Today у пе­ре­кла­ді з ні­мець­кої Ал­ли Ри­бі­ко­вої.
Спек­такль, в яко­му гра­ли та­ла­но­ви­ті ак­то­ри На­та­лія Шев­чен­ко, Єв­ген Ав­дє­єн­ко та Ста­ні­слав Боб­ко, при­пав до впо­до­би те­ат­ра­лам різ­них по­ко­лінь. А че­рез 10 ро­ків у те­ат­рі пред­ста­ви­ли но­ву сце­ніч­ної ре­дак­ції п’єси під на­звою «Над прір­вою в...».

Перша прем’єра Norway. Today відбулася 2001 року в драматичному театрі Дюссельдорфа. Цю постановку здійснив сам автор. У театральному сезоні 2003–2004 років твір був найпопулярнішою виставою на німецькій сцені.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».