№ 23 (24122)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:41

Європейська вершина Анни Ушеніної

Екс-чемпіонка світу українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів. Тріумфальна для неї першість пройшла у румунському місті Мамай. У змаганнях брали участь 112 шахісток з усіх країн континенту. Українка провела 11 партій і набрала 8,5 бала — стільки ж було у іспанки Сабріни Гутьєрес Веги.
Але Ушеніна отримала титул найсильнішої шахістки континенту завдяки кращим додатковим показникам. 30-річна шахістка на шляху до чемпіонства не зазнала жодної поразки, виграла шість партій і п’ять разів завершувала поєдинки нічиєю.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:39

Король Ноле і нова королева

У Парижі завершився другий із чотирьох тенісних турнірів найпрестижнішої в цьому виді спорту серії Grand Slam — відкритий чемпіонат Франції. На кортах Roland Garros тенісисти визначали найкращих у змаганні на ґрунтових кортах — «найповільнішому» покритті, де, крім власне майстерності володіння ракеткою, високими є вимоги до витривалості, адже розіграші є зазвичай довшими, ніж на траві або харді.
Можливо, саме цей чинник виявився визначальним у жіночому фіналі, де 34річній американці Серені Вільямс протистояла 22річна іспанка Гарбіньє Мугуруза. За повідомленнями, які підтвердила сама Серена, від чвертьфіналу вона грала з травмою привідного м’яза. Але ще до фіналу американка запевнила своїх прихильників, що почувається достатньо добре для гідного виступу.

Published in Тенiс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:36

В очікуванні Німеччини

Збірна України з футболу переможно завершила підготовку до першого матчу чемпіонату Європи проти команди Німеччини. В італійському місті Бергамо підопічні Михайла Фоменка виграли у команди Албанії — 3:1.
Показово, що у відборі до Євро2016 албанці, які також зіграють на полях Франції, пропустили лише шість м’ячів.
На відміну від попередньої гри з Румунією, де «синьожовті» мали набагато більше нагод, ніж реалізували, в поєдинку, що відбувся рівно за тиждень до старту Євро2016, моментів було обмаль, а реалізація майже 100%.
Фоменко у цій грі вже, очевидно, визначав стартовий склад на зустріч із чинними чемпіонами світу — німцями. І, якщо судити з подій на полі й реакції на них тренерського штабу, можливі лише дві заміни.

Published in Футбол
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:33

Прощавай, король!

3 черв­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки по­мер най­ве­лич­ні­ший бок­сер Кас­сі­ус Клей, більш ві­до­мий як Му­хам­мед Алі. Ко­лиш­ній чем­пі­он сві­ту з про­фе­сій­но­го бок­су в на­дваж­кій ва­зі ві­дій­шов у кра­щий світ у клі­ні­ці Фі­нік­са на 75-му ро­ці. Ра­ні­ше він був гос­пі­та­лі­зо­ва­ний че­рез проб­ле­ми з ди­халь­ни­ми шля­ха­ми. Йо­го стан оці­ню­вав­ся як ста­біль­ний. Але зго­дом хво­ро­ба Пар­кін­со­на, з якою бок­сер бо­ров­ся біль­ше 30 ро­ків, да­ла ус­клад­нен­ня.

Народився легендарний боксер 17 січня 1942 року о 18:30 в американському місті Луїсвілл штату Кентукі. Дитинство Касіуса пройшло в «чорному» кварталі міста. Він згадував, як маленьким не міг заснути, плакав, бо не розумів, чому чорних людей так принижують.

Published in Бокс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:30

Як не захворіти під час відпустки?

Ось і на­ста­ла по­ра літ­ніх ка­ні­кул і від­пус­ток. За­кон­ні мі­сяць-дру­гий без ро­бо­ти й справ бу­ден­них. Ча­су вдос­таль, але хо­четь­ся, щоб не ва­ля­ти­ся у ліж­ку в пус­то­му очі­ку­ван­ні ман­ни не­бес­ної чи з яко­юсь не­ду­гою, а щоб ко­жен день був на­пов­не­ний пре­крас­ни­ми, но­ви­ми вра­жен­ня­ми та ра­діс­ни­ми емо­ці­ями.
Про­те са­ме у цей пе­рі­од осо­бли­во не хо­четь­ся, щоб те­бе на­здог­на­ли якісь хво­ро­би або да­ли про се­бе зна­ти ста­рі бо­ляч­ки. Адже то­ді вся ра­дість від від­пуст­ки, зви­чай­но ж, про­па­де.
Тож як же убез­пе­чи­ти се­бе від хво­роб під час від­пуст­ки і не за­не­ду­жа­ти? З цим пи­тан­ням ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця-гі­гі­єніс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Лю­бо­ві Ки­цу­лі.

Про ко­ристь роз­ван­та­жу­валь­них днів прос­то не­об­хід­но зна­ти всім, щоб пік­лу­ва­ти­ся про своє здо­ров’я або спро­бу­ва­ти вря­ту­ва­ти те, що за­ли­ши­ло­ся. По­годь­те­ся, що за­мис­ли­ти­ся про це і ре­алі­зу­ва­ти своє по­ри­ван­ня прос­ті­ше вліт­ку, ніж будь-яко­го ін­шо­го се­зо­ну.
Ба­га­то хто по­ми­ляє­ть­ся, як­що ду­має, що та­кий про­фі­лак­тич­ний за­сіб, як роз­ван­та­жен­ня, од­ра­зу по­зба­вить від за­йвих кі­ло­гра­мів. Роз­ван­та­жу­валь­ні дні дійс­но спри­яють схуд­нен­ню, але тіль­ки при до­три­ман­ні діє­ти або пра­виль­но­го ра­ціо­ну хар­чу­ван­ня.

Лікарідієтологи рекомендують проводити розвантаження не більше 12 разів на тиждень, але при цьому в інші дні організм потрібно забезпечити необхідною порцією калорій. І в жодному разі не можна перетворювати розвантажувальні дні на тривале голодування.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:23

Три грані п'ятдесятниці

19 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СВЯ­ТОЇ ТРІЙ­ЦІ. П’ЯТ­ДЕ­СЯТ­НИ­ЦЯ

День Свя­тої Трій­ці — од­не з го­лов­них хрис­ти­ян­ських свят. Йо­го ще на­зи­ва­ють П’ят­де­сят­ни­цею, то­му що від­зна­чає­ть­ся во­но на п’ят­де­ся­тий день піс­ля Вос­кре­сін­ня Хрис­то­во­го. Свят­ку­ван­ня Трій­ці що­річ­но ви­па­дає на різ­ні да­ти, ос­кіль­ки пов­ні­стю за­ле­жить від да­ти Ве­ли­ко­дня — на сьо­му піс­ля Пас­хи не­ді­лю.

Подібно до того, як новозавітна Пасха своїм прообразом має Пасху старозавітну (Песах), свято Трійці пов’язане зі старозавітним іудейським святом Шавуот. У перекладі зі староєврейської слово «Шавуот» означає «7 тижнів», адже через сім тижнів після виходу євреїв з Єгипту (в Песах) Бог явився Мойсею на горі Синай і дарував скрижалі Заповіту з десятьма заповідями — основою Тори. У Біблії Тора — це перші п’ять книг Старого Заповіту.
День П’ятдесятниці також називають і днем народження Церкви.

Published in Духовність

14 ЧЕРВ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ ДО­НО­РА

Все­світ­ній день до­но­ра від­зна­чає­ть­ся з 2004 ро­ку за іні­ці­ати­вою між­на­род­них ор­га­ні­за­цій, які за­кли­ка­ють до доб­ро­віль­ної та без­кош­тов­ної зда­чі кро­ві, — Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я (ВО­ОЗ), Між­на­род­ної фе­де­ра­ції Чер­во­но­го Хрес­та і Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця, Між­на­род­ної фе­де­ра­ції ор­га­ні­за­цій до­но­рів кро­ві та Між­на­род­но­го то­ва­ри­ства по пе­ре­ли­ван­ню кро­ві.\

Дата 14 червня обрана невипадково, адже цього дня народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер (1868–1943), удостоєний 1930 року Нобелівської премії з фізіології та медицини за відкриття груп крові у людини.
Міністри охорони здоров’я світу під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні 2005 року одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові та вирішили щорічно 14 червня відзначати Всесвітній день донора.
Цікаво, що перше у світі переливання крові було зроблено у 1818 році в Англії.

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ти­мур Ли­то­вчен­ко, про­від­ний фан­таст Ук­раї­ни, який ни­ні осід­лав й іс­то­рич­ний ро­ман. За­ступ­ник го­ло­ви Твор­чо­го об’­єд­нан­ня при­год­ни­ків і фан­тас­тів при Ки­їв­ській ор­га­ні­за­ції НСПУ, ке­рів­ник клу­бу лю­би­те­лів фан­тас­ти­ки «Чу­маць­кий Шлях». До­слід­ник іс­то­рич­них і біб­лій­них «ка­зу­сів».

— Па­не Ти­му­ре, за­зир­не­мо для по­чат­ку в день вчо­раш­ній. Чим мо­же­те по­хва­ли­ти­ся?
— З огляду на те, що у мене скиртовано два великих стоси рукописів, маю під 30 авторських книжок і збірок. З них частина — збірки та антології, а також тоненькі, брошурного типу книжечки, які виходили в 90-х, коли взагалі майже нічого не публікувалося. До речі, дехто з маститих письменників казав, що знімає переді мною капелюха за те, що в мене є такі книжечки, які пробилися в «глухі» роки.

Published in Вітальня
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:11

З ляльками у країні чудес

Світ­лий ко­ло­рит кар­тин не­мов ство­рює де­ко­ра­ції, на тлі яких роз­мі­ще­ні ви­шу­ка­ні ху­дож­ні ляль­ки. Каз­ко­ва ат­мо­сфе­ра па­нує у роз­кіш­ній зо­ло­тій за­лі особ­ня­ка гра­фі­ні Ува­ро­вої (Фонд куль­ту­ри), де роз­гор­ну­то ви­став­ку тво­рів ху­дож­ни­ці і твор­ця ля­льок На­та­лі Фо­мі­ної «В кра­їні чу­дес».

Наталя Фоміна навчалася на графіка в художній школі при Інституті мистецтв у Є. І. Ухнальова, головного архітектора і художника Ермітажу. Художниця довго шукала свою техніку, яка мала засобами живопису передавати об’єм та фактуру. Її картини відображують почуття та враження, деякі з них схожі на роботи імпресіоністів, інші — абстрактні, нагадують поверхні гобеленів, мереживо, давні фрески. Тепер ці роботи співіснують з її ляльками.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».