№ 24 (24174)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 08 Червень 2018 13:58

Зідан пішов по-королівськи

ФРАН­ЦУЗ ВИ­ГРАВ ІЗ «РЕ­АЛОМ» УСЕ ЩО МІГ 
І, СХО­ЖЕ, ВТРА­ТИВ У МАД­РИ­ДІ МО­ТИ­ВА­ЦІЮ

Го­лов­ний тре­нер «Ре­ала» Зі­не­дін Зі­дан шо­ку­вав фут­боль­ний світ, за­явив­ши, що він за­ли­шає свою по­са­ду. Що на­справ­ді ста­ло­ся та най­ближ­чі пла­ни Зі­да­на і «Ре­ала», у ма­те­рі­алі Укр­ін­фор­му.

45-річний французький фахівець Зінедін Зідан прийняв мадридську команду протягом сезону-2015/16 і привів її до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів.

Published in Футбол

За остан­ні ро­ки на­ша пре­са звик­ла тис­ну­ти на го­лов­ну коман­ду кра­їни.
Мат­чі збір­ної Ук­раї­ни вкот­ре ро­зі­гна­ли хви­лю ша­ле­ної кри­ти­ки. На­шим спор­тив­ним ЗМІ рі­шу­че ні­чо­го не спо­до­ба­лось — ні ви­бір су­пер­ни­ків і міс­ця спа­рин­гів, ні са­ма гра коман­ди Ан­дрія Шев­чен­ка.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Червень 2018 13:53

Очкасті дійсно розумніші через гени

Люди, які носять окуляри, дійсно розумніші, ніж інші, — такий висновок зробили вчені Едінбурзького університету, і пояснили цей факт генною схильністю.
Дослідники проаналізували генетичні дані близько 45 тисяч людей і виявили, що ті, хто вважався більш розумним, носили окуляри і на 30% частіше мали гени, які вказують на більш високу пізнавальну здатність.

П'ятниця, 08 Червень 2018 13:50

Депресія прискорює старіння мозку

Для виявлення наслідкових зв’язків між депресією і зниженням когнітивної функції мозку в процесі старіння авторами дослідження було проведено аналіз 34 наукових робіт, у яких узяло участь понад 71 тис. людей.
Серед спостережуваних були люди з діагностованою клінічною депресією і ті, хто відзначав серед психічної симптоматики пригнічений емоційний стан.

Висновок про те, що вага не завжди залежить від генетичного набору людини, зробили вчені з Королівського коледжу Лондона.
Дослідники вивчили біомаркери близнюків, які відповідали за збільшення вісцерального жиру навколо живота. Після аналізу молекул вони дійшли висновку, що генетика лише частково впливає на приріст маси тіла.

Після 11 років випробувань науковці зробили висновок, що вакцина, створена проти агресивного раку мозку — гліобластоми, може продовжити життя пацієнтів на кілька років.
Вакцина діє з використанням імунних клітин пацієнта, спрямованих на боротьбу з пухлиною.
Після стандартного лікування гліобластоми — операції, наступної променевої терапії та хіміотерапії — пацієнти живуть у середньому 15–17 місяців.

П'ятниця, 08 Червень 2018 13:38

Каховка – це моя рідна земля

17 ЧЕРВ­НЯ — 115 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ МИ­ХАЙ­ЛА АР­КА­ДІ­ЙО­ВИ­ЧА СВЄТ­ЛО­ВА (1903–1964), РО­СІЙ­СЬКО­ГО ПО­ЕТА

На­ро­див­ся Ми­хай­ло Шейн­кман, а са­ме та­ке пріз­ви­ще мав май­бут­ній ро­ман­тик від по­езії, 4 (17) черв­ня 1903 ро­ку в Ка­те­ри­но­сла­ві (ни­ні Дніп­ро) у бід­ній сім’ї ре­міс­ни­ка. З 1914-го по 1917 рік на­вчав­ся в чо­ти­ри­річ­но­му учи­ли­щі, пра­цю­вав у фо­то­гра­фа і на бір­жі «хлоп­чи­ком».

Published in Особистість

11 ЧЕРВ­НЯ — 90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ФЕ­ЛІК­СА ДА­ВИ­ДО­ВИ­ЧА КРИ­ВІ­НА (1928–2016), 
УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА

Фе­лікс Кри­він ши­ро­ко ві­до­мий са­ме як ав­тор са­ти­рич­них мі­ні­атюр. Це — чис­та прав­да, але та­кож аб­со­лют­но пра­виль­но й те, що він був чу­до­вим пись­мен­ни­ком, гу­ма­ніс­том, фі­ло­со­фом, лю­ди­ною ен­цик­ло­пе­дич­них знань.

А ще його перекладали польською, словацькою, хорватською, угорською, німецькою, англійською, болгарською, фінською, естонською, латиською, вірменською, іспанською та чеською мовами, читали на івриті, хінді, пенджабі, по-тамільськи й есперанто.

Published in Особистість

На­пе­ре­до­дні за­вер­шен­ня те­ат­раль­но­го се­зо­ну Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний те­атр опе­ре­ти під­го­ту­вав яс­кра­ву прем’єру мю­зик­лу «Скри­паль на да­ху» на му­зи­ку Дже­ре­мі Бо­ка. А ос­но­вою сю­же­ту ста­ла по­вість Шо­лом-Алей­хе­ма «Тев’є-мо­лоч­ник».

Уже традиційно напередодні прем’єрного показу творча група зустрілася з представниками ЗМІ.
«Наша нова вистава про Україну, про співіснування людей, які знаходять спільні цінності, що називаються традиціями.

Published in Культура

Іри­на Кол­та­ко­ва вва­жає, що дзві­ноч­ки — справж­ня окра­са її осе­лі, а їх­ній дзвін ві­дво­дить бі­ду... Сьо­го­дні у неї 2103 дзво­ни­ки! Це — най­біль­ша ко­лек­ція в Ук­раї­ні, за­фік­со­ва­на в На­ціо­наль­но­му ре­єс­трі ре­кор­дів Ук­раї­ни.

Ірина — перший представник України в Американській дзвоновій асоціації (АВА), яка існує з 1940 року і налічує понад 1500 членів.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».