№ 26 (24125)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 01 Липень 2016 21:37

Вімблдон заливає дощами

На кортах Всеанглійського клубу лаунтенісу та крокету цього тижня стартувало легендарне тенісне змагання — Вімблдонський турнір. Головна подія сезону на трав’яному покритті традиційно не минає без впливу багатої на опади лондонської погоди. У середу відразу 10 матчів лише в одиночному жіночому розряді були перенесені через зливу. Зокрема, на корт не змогла вийти перша ракетка України (і 17а сіяна на турнірі) Еліна Світоліна.
В другому колі українка має зіграти з представницею Казахстану Ярославою Шведовою. Світоліна в першому колі переграла британську тенісистку Наомі Броад, перемога далася відносно легко — 6:2, 6:3. Еліна залишилась єдиною представницею України в жіночому одиночному розряді, решта наших співвітчизниць припинили участь у змаганні ще в першому раунді.

Published in Тенiс
П'ятниця, 01 Липень 2016 21:28

Ісландська казка триває

Го­лов­ним під­сум­ком мат­чів 1/8 фі­на­лу став ви­хід до чверть­фі­на­лу збір­ної Іс­лан­дії. Іс­ланд­ці пе­ре­гра­ли не ко­го-не­будь, а ро­до­на­чаль­ни­ків фут­бо­лу — анг­лій­ців. Упер­ше у 1/4 фі­на­лу ви­йшла і збір­на Уель­су. Ви­бу­ли з бо­роть­би пе­ре­мож­ці по­пе­ред­ньо­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи — іс­пан­ці. А ви­би­ли їх су­пер­ни­ки по фі­на­лу 2012 ро­ку — іта­лій­ці.

Швей­ца­рія — Поль­ща — 1:1 (по пе­наль­ті — 4:5)
Го­ли: 0:1 — Блащиковськи (39), 1:1 — Шакірі (82)
Поляки приголомшили суперників стартовим натиском, і вже на першій хвилині мали можливість вийти вперед, але Мілік пробив вище воріт після помилки голкіпера. Загалом у першому таймі команди по черзі володіли ініціативою, та моментів у поляків було більше. І наприкінці тайму Гросицьки розігнав контратаку, яку завершив ударом поміж ніг Зоммеру Блащиковськи — 1:0.

Published in Футбол
П'ятниця, 01 Липень 2016 21:20

Розроблено препарат від псоріазу

Уражуючи близько трьох відсотків населення планети, псоріаз (імуноопосередковане запальне захворювання) викликає свербіж, сухість і почервоніння шкіри, а також пов’язане з підвищеним ризиком розвитку депресії, хвороб серця та діабету.
Дерматологи з університету Фейнберг (США) перевірили ефективність нового препарату від псоріазу, щоб допомогти лікарям визначити, чи переважують його переваги будьякі ризики.
Ixekizumab — інноваційний препарат від псоріазу — працює шляхом нейтралізації певних реакцій в імунній системі, що викликають прогресування псоріазу. Результати III фази випробувань цього препарату були опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

П'ятниця, 01 Липень 2016 21:11

Як не стати жертвою інсульту?

За твер­джен­ням екс­пер­тів, ін­сульт уже не є діа­гно­зом ли­ше літ­ніх лю­дей. Лі­ка­рі де­да­лі час­ті­ше фік­су­ють це за­хво­рю­ван­ня і у 25–30-річ­них укра­їн­ців, і в ді­тей. З не­дав­ніх пір па­ці­єн­тів з діа­гно­зом «ін­сульт» ста­ло май­же чи не в пів­то­ра ра­зи біль­ше, ніж хво­рих з ін­фарк­том міо­кар­да, осо­бли­во у ве­ли­ких ін­дус­трі­аль­них міс­тах.
По­в’яза­но це із збіль­шен­ням стре­со­вих на­ван­та­жень і на­рос­тан­ням еко­ло­гіч­них та ін­ших не­спри­ят­ли­вих фак­то­рів. Жерт­ва­ми ін­суль­ту що­річ­но ста­ють по­над 400 ти­сяч чо­ло­вік, ба­га­то з них по­ми­ра­ють, по­над по­ло­ви­на за­ли­шає­ть­ся ін­ва­лі­да­ми.
Що ж та­ке ін­сульт і як не ста­ти йо­го жер­твою? Роз’­яс­нен­ня дає спе­ціа­ліст — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Ан­дрій Куль­ма­тиць­кий.

— Що та­ке ін­сульт?
— Інсульт — це спазм чи закупорка однієї із судин головного мозку. Наслідком може бути втрата життєво важливих функцій, зокрема мови та руху. Причиною найчастіше стає атеросклероз.

7 ЛИПНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ЯЦИКА,
БІЗНЕСМЕНА, МЕЦЕНАТА, ЗАСНОВНИКА МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

«Рідкісна, блискуча життєва кар’єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху та благополуччя, здолавши чимало несприятливих для нього обставин, адже судилося йому у двадцять сім років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. І не мав він тоді нічого, крім власних рук та світлої голови,» — цими рядками розпочинається книга Михайла Слабошпицького «Українець, який відмовився бути бідним».
Петро Яцик народився в 1921 році, в селі Верхнє Синьовидне на Львівщині. Але він вимушено залишив Україну. 1949 року прилетів до Канади і, стоячи в Монреалі на летовищі з сімома доларами в кишені, сказав: «Я буду мільйонером, тут будуватиму Україну».

Published in Особистість
П'ятниця, 01 Липень 2016 20:54

Гомоніла Україна

4 ЛИПНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ПЕТРА ПАНЧА

На­ро­див­ся май­бут­ній пись­мен­ник 4 лип­ня 1891 ро­ку в міс­ті Вал­ки на Хар­ків­щи­ні у ро­ди­ні майс­тра-ко­ліс­ни­ка. Ди­тин­ство ма­ло­го Пет­ру­ся, про яке він зво­руш­ли­во на­пи­сав у кни­зі «На ка­ли­но­вім мос­ті», бу­ло ба­га­тим на жит­тє­ві вра­жен­ня. 
Так по­ве­ло­ся, що в ро­ди­ні всі ко­ліс­ни­ку­ва­ли: і дід, і бать­ко, і дядь­ко. Та й уза­га­лі всі чле­ни сім’ї (ма­ма, бать­ко, п’яте­ро ді­тей) до­лу­ча­ли­ся до за­галь­ної спра­ви.

З п’ятнадцяти років, після двокласної школи, Петро пішов працювати. Спершу служив у Народному домі, переписував папери і розносив пакети, а згодом був писарчуком в агента земського страхування. Сімнадцятирічним юнаком Панч уперше залишив рідну домівку та поїхав до Харкова шукати долі. Там його взяли на посаду писарчука до канцелярії Інституту шляхетних дівчат.

Published in Особистість
П'ятниця, 01 Липень 2016 20:44

Про зворотній бік землі

Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий ук­ра­їн­ський пись­мен­ник Лео­нід Пет­ров­ський. Йо­го лі­те­ра­тур­ні тво­ри — це по­дії, пе­ре­жи­ті й про­пу­ще­ні крізь сер­це і ду­шу, ство­ре­ні на ре­аль­них фак­тах влас­но­го жит­тя.
Лео­нід Пет­ров­ський є ав­то­ром ба­га­тьох ху­дож­ніх тво­рів, се­ред най­сві­жі­ших — книж­ки опо­від­ань, по­віс­тей, ро­ма­нів: «Дев’­ят­над­ця­та осінь», «Три при­їз­ди в се­ло», «Лю­ди­на чер­ги», «Ін­тер­нат», «Ін­ва­лі­ди ду­ші», «Гніз­до для ле­ле­ки».
Ми ж зо­се­ре­ди­мо­ся на не­що­дав­ній книж­ці Лео­ні­да Єв­ге­но­ви­ча — по­віс­ті «Зво­ро­тній бік Зем­лі».

— Па­не Лео­ні­де, якою мі­рою мож­на Вас на­зва­ти ман­дрів­ни­ком?
— Потяг до подорожей звив гніздечко в моїй душі ще в дитинстві, відколи, перебуваючи в інтернаті, почав себе усвідомлювати. Так набрид сірий непрозорий паркан, який оточував заклад, так кортіло заглянути за нього у світ широкий, невже й там треба ходити шеренгою, слухатися занудивиховательки, отримувати від старших, у кращому випадку, потиличники і тихенько плакати, сховавшись у найдальшому куточку подвір’я...

Published in Вітальня

На ХІV Міжнародному кінофестивалі на острові Іскія (Італія), який триватиме до 2 липня, в офіційній програмі «Український фокус» демонстрували три українських фільми: історичну драматичну стрічку Олеся Саніна «Поводир» та дві документальних — «Чорнобиль» (реж. О. Карнасюк) і «Жива ватра» (реж. О. Костюк), повідомляє ipro.kiev.ua. Покази відбулися 26го та 30 червня.
Кінофорум на італійському острові Іскія проходить в Арагонському замку за підтримки Європарламенту та приватних спонсорів. Його незмінним керівником є Мікеланджело Мессіна, який був членом журі 45го КМКФ «Молодість». Особливість фестивалю — відзначити спеціальними преміями та нагородами найкращі фільми, пов’язані з культурою та історією різних країн, регіонів і міст.

Published in Культура

Цього літа найкращі моменти сучасного життя втіляться в шедеврах майстрів вуличного живопису та заграють новими барвами на фасадах українських будинків. Так освітня ініціатива бренду Pepsi «Герої вулиць» популяризує культуру стріт-арту в країні, повідомляє i-pro.kiev.ua.
Від липня по серпень 2016 року українські художники, які мріють створити мурал, зможуть представити свої макети для участі в національному конкурсі. Автор кращого проекту за сприяння арт-куратора втілить власну ідею на стіні одного з будинків. Цей момент застиглої фантазії художника роками прикрашатиме простір одного з міст України. Організатори очікують, що українці підхоплять тренд децентралізації вуличного мистецтва.
Проект «Герої вулиць» спрямований на розвиток культури стріт-арту в усіх містах країни, в рамках якого 8–10 липня гості київського музичного фестивалю Atlas Weekend побачать створення справжнього мурала.

Published in Культура
П'ятниця, 01 Липень 2016 20:29

«Снігова королева» закриває сезон

На­ціо­наль­на опе­ра Ук­раї­ни до за­крит­тя 148-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну го­тує для ша­ну­валь­ни­ків прем’­єру ба­ле­ту «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва» та га­ла-кон­церт, у яко­му со­ліс­ти те­ат­ру ви­ко­на­ють кра­щі арії з ві­до­мих опер та фраг­мен­ти з ба­ле­тів, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

Прем’єрні вистави балету «Снігова королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена відбудуться 3 та 7 липня. Лібрето та музичну концепцію вистави створили художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі та диригент Олексій Баклан.
Як розповіла балетмейстерпостановник Аніко Рехвіашвілі, оригінальна хореографія «Снігової королеви» спирається на класичні традиції, а режисерські ходи більше орієнтовані на дорослого підготовленого глядача.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».