Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Жовтень 29, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,…
Про­тя­гом січ­ня–жовт­ня 2014 р. по­слу­га­ми Дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті ско­рис­та­ло­ся 1,2 млн без­ро­біт­них. Кіль­кість ва­кан­сій, за­яв­ле­них ро­бо­то­дав­ця­ми в цей пе­рі­од, ста­но­ви­ла…
Уряд роз­по­чав на­да­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку на про­жи­ван­ня для осіб, які ви­му­ше­ні бу­ли по­ки­ну­ти рід­ні до­мів­ки на Дон­ба­сі та в Кри­му…
Міністерство соціальної політики України запропонувало зміни, які допоможуть вирішити питання для окремих категорій інвалідів щодо користування пільгами. Про це повідомила…
У груд­ні 2009 ро­ку пар­ла­мент Ук­раї­ни ра­ти­фі­ку­вав між­на­род­ну Кон­вен­цію ООН про пра­ва ін­ва­лі­дів. Од­но­час­но з Кон­вен­цією прий­ня­то Фа­куль­та­тив­ний про­то­кол до…
Уряд на­да­ва­ти­ме гро­шо­ву до­по­мо­гу для по­крит­тя ви­трат на орен­ду жит­ла ро­ди­нам, які по­ки­ну­ли рід­ні до­мів­ки в анек­со­ва­но­му Кри­му чи на…
Протягом січня–вересня нинішнього року послугами Державної служби зайнятості України скористалося 1,1 млн безробітних, повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.У січні–вересні 2014…
«Від­сьо­го­дні уряд по­га­шає бор­го­ві зо­бов’язан­ня міст, райо­нів, сіл за жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, в то­му чис­лі за при­род­ний газ, то­му що тре­ба…
В опалювальний період у квартирах українців температура буде не нижчою за 18°С.Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та…
Переселенці з Криму та зони АТО одержуватимуть щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг, повідомили…
1 жовтня 2014 р. на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено постанову «Про особливості реалізації конституційних прав окремих категорій застрахованих…
Си­ту­ація, яку пе­ре­жи­ває ни­ні дер­жа­ва, ду­же не­прос­та. А ко­ли на су­спіль­ство на­ва­люю­ть­ся всі­ля­кі не­га­раз­ди, як ві­до­мо, страж­да­ють перш за все…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».