Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Галина Бабій — ведуча програм Першого каналу Українського радіо з тридцятилітнім досвідом. Її голос, її радіопрограми збирають численну аудиторію слухачів.
Галину Бабій слухають у програмах «Радіо День» — це прямі ефіри на Українському радіо, які першими отримали версію телеефіру.
Її авторська програма «Династії» звучить на радіо «Промінь» і Першому каналі Українського радіо. Радіослухачі люблять і пам’ятають її «Мистецькі історії», записи яких відбувалися в Будинку звукозапису.

— Пані Галино, ми познайомилися саме на запису «Мистецьких історій»...

Published in Вітальня

Пе­ре­мо­жець от­ри­має два чем­пі­он­ських по­яси, пе­ре­пуст­ку у фі­нал WBSS і 1,6 млн до­ла­рів.
Ук­ра­їн­ський за­галь­но­на­ціо­наль­ний те­ле­ка­нал «Ін­тер» є транс­ля­то­ром гуч­но­го бою у важ­кій ва­зі між укра­їн­цем Олек­сан­дром Уси­ком і Май­рі­сом Брі­єді­сом. Про це по­ві­дом­ляє Sport Arena.
Трансляція бою Усик — Брієдіс на «Інтері» розпочнеться в суботу, 27 січня, о 22:15 за київським часом. Поєдинок відбудеться в Ризі на однойменній 10-тисячній арені.

Published in Бокс

На­пе­ре­до­дні Олім­пі­ади-2018 ро­сі­яни за­ли­шаю­ть­ся май­же без усіх зір­ко­вих спортс­ме­нів.
До попереднього списку російських атлетів, допущених до Олімпіади в Пхенчхані, не потрапили лідери в декількох видах спорту. Причина — їх участь у Сочі-2014, що автоматично вже є підозрою у вживанні допінгу. Про це активно пишуть російські ЗМІ.

У На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни від­бу­лась уро­чис­та це­ре­мо­нія про­во­дів збір­ної кра­їни на Іг­ри ХХIII зи­мо­вої Олім­пі­ади, що про­хо­ди­ти­муть з 9-го по 25 лю­то­го у Пхенч­ха­ні (Рес­пуб­лі­ка Ко­рея).

В офіційному прес-релізі НОК України повідомляється, що Україну «орієнтовно представлятимуть 33–35 спортсменів». Остаточна дата подачі офіційних заявок від країн-учасниць за кількістю спортсменів — 30 січня, передає Укрінформ.

Четвер, 25 Сiчень 2018 17:41

Ліга націй УЄФА: що це таке?

Єв­ро­пей­ський со­юз фут­боль­них асо­ці­ацій (УЄФА) не при­пи­няє ре­фор­му­ва­ти фут­бол і все, що сто­сує­ть­ся гри міль­йо­нів. 
Чер­го­вим кро­ком УЄФА ста­ло за­твер­джен­ня фор­ма­ту но­во­го тур­ні­ру — Лі­ги на­цій. Зма­ган­ня стар­тує во­се­ни цьо­го ро­ку. Но­вий тур­нір за­мі­нить біль­шість то­ва­ри­ських мат­чів, а та­кож ста­не час­ти­ною ква­лі­фі­ка­ції на Єв­ро-2020.

55 збірних, що входять до УЄФА, розділять на чотири дивізіони відповідно до рейтингу національних збірних того ж УЄФА (не плутати з рейтингом ФІФА). Найсильніші 12 потраплять до Ліги А і так далі.

Published in Футбол

Ма­ми, які страж­да­ли на піс­ля­по­ло­го­ву де­пре­сію, що від­ві­дува­ли зі сво­їми но­во­на­ро­дже­ни­ми діть­ми гру­по­ві за­нят­тя зі спі­ву, знач­но швид­ше по­збу­ва­ли­ся від симп­то­мів за­хво­рю­ван­ня.
Результати дослідження були розміщені у Британському журналі психіатрії.
Фахівці працювали зі 134 мамами, у яких розвивалася депресія після пологів. Жінки були розділені на три групи: перша група брала участь у колективних співах, друга — у творчих заняттях, а третя група отримувала класичну допомогу, в яку могла входити підтримка сім’ї, прийом антидепресантів тощо.

Щорічно понад 55% нікотинозалежних людей намагаються здобути перемогу над шкідливою звичкою. Відмова від сигарет дозволяє людині уникнути цілої низки захворювань, у тому числі хронічної обструктивної хвороби легенів і онкології.
Як тільки людина припиняє курити, його легені починають процес відновлення. Однак варто зазначити, що повна відмова від нікотину вже не допоможе повністю убезпечити себе від легеневих захворювань.

Четвер, 25 Сiчень 2018 17:33

Кір не дає спокою

Кір в Ук­раї­ні не за­спо­ко­юєть­ся — має­мо но­ві чис­лен­ні ви­пад­ки за­хво­рю­ван­ня ді­тей і до­рос­лих у За­кар­пат­ті, Оде­сі, Льво­ві, Ки­єві... Ли­ше у сто­ли­ці ста­ном на 11 січ­ня 2018 ро­ку бу­ло за­фік­со­ва­но 66 ви­пад­ків за­хво­рю­ван­ня на кір, із них 54 за­хво­рі­лих — ді­ти.
Як же зу­пи­ни­ти ін­фек­цій­ну на­ва­лу на на­ші міс­та і се­ла? Про це ми роз­пи­та­ли у фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук На­дію ПРИ­КУ­ДУ.

ЗАСНОВУЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД КУЛЬТУРИ, 
БОРИС ОЛІЙНИК МИСЛИВ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ ВПЕРЕД...

Не­що­дав­но йо­го при­мі­щен­ня спро­бу­ва­ли за­хо­пи­ти рей­дер­ським спо­со­бом, по­ви­би­вав­ши вік­на і по­ла­мав­ши две­рі, меб­лі. А ще — ви­крав­ши екс­по­на­ти для май­бут­ньо­го Му­зею Бо­ри­са Олій­ни­ка.

«Нас не бу­де, а Фонд по­ви­нен працю­ва­ти...»
Біля витоків Фонду стояв відомий поет, лауреат Шевченківської премії, Герой України Борис Олійник. За 30 років, що минули відтоді, багато зроблено. Зокрема, ще у 1987-му, коли, здавалося, Радянський Союз існуватиме вічно, було започатковано програму «Рідна мова», спрямовану на відродження української мови.

Published in Кримінал
Четвер, 25 Сiчень 2018 16:41

Антон Попов: і все буде Україна

Наш спів­роз­мов­ник — лі­кар і пись­мен­ник Ан­тон По­пов, онук за­сно­вни­ка Ки­їв­ської го­мео­па­тич­ної шко­ли Де­м’­яна По­по­ва та син за­слу­же­но­го лі­ка­ря Ук­раї­ни Те­тя­ни По­по­вої. Своє жит­тя при­свя­тив про­дов­жен­ню сі­мей­ної ме­дич­ної спра­ви.
Ан­тон По­пов — аку­шер-гі­не­ко­лог, лі­кар-го­мео­пат, член Між­на­род­ної го­мео­па­тич­ної лі­ги (LMHI), го­лов­ний лі­кар ме­дич­но­го цен­тру «Го­мео­па­тія від По­по­вих», кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, пре­зи­дент Асо­ці­ації го­мео­па­тів Ук­раї­ни, го­лов­ний ре­дак­тор жур­на­лу «Вест­ник го­мео­па­ти­че­ской ме­ди­ци­ны», пись­мен­ник.

Published in Вітальня
Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».