Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Сiчень 21, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Три­ва­лий час в Ук­раї­ні об­го­во­рюю­ть­ся про­по­зи­ції, по­кли­ка­ні вдос­ко­на­ли­ти чин­ний За­кон «Про кре­дит­ні спіл­ки». І як­що ра­ні­ше йшло­ся пе­ре­важ­но про мож­ли­ві…
Ро­сія пе­ре­кри­ла га­зо­вий вен­тиль для Ук­раї­ни. Уряд уже го­тує­ть­ся до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну без ро­сій­сько­го бла­кит­но­го па­ли­ва. Ну, а Єв­ро­па у…
Сві­то­вий банк ут­ре­тє з по­чат­ку ро­ку пе­ре­гля­нув прог­ноз спа­ду ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки за під­сум­ка­ми 2014-го до 5%. При­чи­ною па­дін­ня на­шо­го ВВП,…
У наш не­прос­тий час ба­га­то фі­нан­со­вих ус­та­нов пра­цю­ють на ме­жі сво­їх мож­ли­вос­тей. Це та­кож сто­сує­ть­ся кре­дит­них спі­лок, які че­рез пев­ні…
Ко­ли еко­но­мі­ка у кри­зі, вла­да має ви­рі­шу­ва­ти дві гру­пи зав­дань, вва­жа­ють екс­пер­ти. По-пер­ше, вжи­ва­ти за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ста­бі­лі­за­цію сис­те­ми дер­жав­них…
Не­за­ба­ром Ук­раї­на має під­пи­са­ти еко­но­міч­ну час­ти­ну Уго­ди про асо­ці­ацію з Єв­ро­со­юзом. А по­ки три­ває дис­ку­сія се­ред по­лі­ти­ків та еко­но­міс­тів про…
Валютний курс, що лякає, ціни, які вже не просто кусають, а вигризають цілі шматки родинного бюджету простих українців. Чи відчують…
Російська агресія, в результаті якої Україна втратила Крим, оголила низку серйозних економічних проблем і породила нові, наголошують експерти Міжнародного центру…
Цьогоріч, за оцінками експертів, заснованих на оперативних даних Мінагропроду та Гідрометцентру, Україна може зібрати 57,3 млн т зернових. У цьому…
Проблема витоку капіталів надзвичайно актуальна для України. І виникла вона не сьогодні й не вчора. Від неї наша країна потерпає…
Через те що Росія фактично згортає співпрацю з Україною, обсяги експорту до країн Митного союзу і зокрема до РФ можуть…
Як прогнозують експерти Світового банку, 2014 року українська економіка впаде на 3%, інфляція підскочить до 15% переважно через підвищення тарифів…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».