Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Квiтень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Про офі­цер­ські по­го­ни Вік­тор мрі­яв із ди­тин­ства. Тож по за­кін­чен­ні Дран­ків­ської се­ред­ньої шко­ли, що на Він­нич­чи­ні, зби­рав­ся всту­па­ти до вій­сь­ко­во­го…
В од­но­му з по­пе­ред­ніх но­ме­рів на­шої га­зе­ти ми роз­по­ві­ли про по­ря­док от­ри­ман­ня вій­сь­ко­во­служ­бов­ця­ми, які ни­ні во­юють на Схо­ді Ук­раї­ни, ста­ту­су…
Ко­ли я впер­ше пе­ре­сту­пив по­ріг Бо­яр­сько­го бу­дин­ку від­по­чин­ку для не­зря­чих, був вра­же­ний кра­сою та ве­лич­чю роз­кіш­них со­сен, що рос­ли по­один­ці…
ДЕРЖАВА ДБАЄ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ТРИВАЄ НА СХОДІ КРАЇНИ Нещодавно у мого товариша сталося горе: на…
Кабінет Міністрів України схвалив підготовлений Мінсоцполітики проект постанови, яким пропонується віднести до числа застрахованих осіб громадян, які доглядають за дитиною…
Міністерство соціальної політики спільно з Державною інспекцією з питань праці контролює дотримання трудових прав мобілізованих. Після проведення перевірок уже поновлено…
Мін­соц­по­лі­ти­ки при­ді­ляє осо­бли­ву ува­гу пи­тан­ням со­ці­аль­но­го за­хис­ту гро­ма­дян, які, ма­ючи ро­бо­ту, бу­ли при­зва­ні на вій­сь­ко­ву служ­бу за при­зо­вом під час…
Та­ри­фи ма­ють бу­ти спра­вед­ли­ви­миКоли політика Кремля із затягування України в новітній СРСР під назвою Євразійський союз зазнала краху, Москва негайно підняла…
Головне завдання державної служби зайнятості — допомогти кожній людині, яка через відсутність роботи не має заробітку, матеріально підтримати її і…
Міністерство доходів і зборів планує вже найближчим часом упровадити єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального…
У зв’язку з переїздом через воєнні дії на сході 64 тисячі переселенців звернулися до органів Пенсійного фонду з проханням здійснювати…
Не­що­дав­но бу­ли ви­зна­че­ні пер­е­мож­ці На­ціо­наль­но­го кон­ку­су «Во­лон­тер ро­ку-2013». Йо­го о­рга­ні­зу­вав Центр во­лон­тер­ату «Доб­ра во­ля» за під­трим­ки Швей­ца­сько­го бюр­о співр­о­біт­ниц­тва в…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».