Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пол­тав­щи­на до­сьо­го­дні все ще за­ли­шає­ть­ся ледь не єди­ним ос­трів­цем по­між ре­гіо­нів Ук­раї­ни, де най­де­шев­ший про­їзд у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. За ни­ніш­ніх скрут­них ча­сів, ко­ли бук­валь­но що­дня ці­ни впер­то по­взуть уго­ру, в об­лас­но­му цен­трі про­їзд у при­ват­них ав­то­бу­сах і мар­шрут­ках об­хо­дить­ся йо­го меш­кан­цям усь­ого в чо­ти­ри грив­ні. У тро­лей­бу­сах ще мен­ше — дві грив­ні.

Published in Регіони

З 8-го і до 31 січ­ня 2019 ро­ку ко­жен охо­чий всту­пи­ти до ви­щої шко­ли мо­же за­ре­єс­тру­ва­ти­ся на проб­не тес­ту­ван­ня за­ра­ди пе­ре­вір­ки сво­їх знань і на­бут­тя пев­них на­ви­чок пе­ред ос­нов­ним ЗНО.

Щоб пройти таке випробовування, необхідно створити особистий кабінет на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (перелік центрів та закріплених за ними областей розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua/regions/).

Published in Освіта
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:23

Усім загиблим за Україну

У свій юві­лей­ний день на­ро­джен­ня за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни, член НСХУ Ма­ри­на Со­чен­ко пред­ста­ви­ла но­ву ро­бо­ту — фрес­ку «Ге­ро­ям, по­лег­лим за Ук­раї­ну».
Освя­чен­ня і від­крит­тя фре­ски від­бу­ло­ся в кап­ли­ці Воз­дви­жен­ня Чес­но­го Хрес­та Гос­под­ньо­го хра­му Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця на Ас­коль­до­вій мо­ги­лі. За­хід бла­го­сло­ви­ла Ук­ра­їн­ська гре­ко-ка­то­лиць­ка церк­ва.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:15

У Полтаві згаснув Вічний вогонь

Перший день 2019 року розпочався для полтавських ветеранів із неприємної звістки: Вічний вогонь, який цілодобово протягом десятиліть палав біля пам’ятника на честь загиблих військових авіаторів, згаснув.
Точніше, трепетне полум’я, до якого традиційно приходять уклонитися полтавці на державні свята та вшановуючи пам’ять військових авіаторів 13-ї гвардійської авіаційної дивізії, котрі загинули під час Другої світової війни, згасло ще 29 грудня 2018 року.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:09

Стояли до останнього...

20 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ ПАМ’­ЯТІ ЗА­ХИС­НИ­КІВ ДО­НЕЦЬ­КО­ГО АЕРО­ПОР­ТУ

20 січ­ня гро­ма­дя­ни Украї­ни вша­но­ву­ють — учет­вер­те по­спіль — пам’ять за­хис­ни­ків До­нець­ко­го між­на­род­но­го аеро­пор­ту ім. Сер­гія Про­коф’­єва.
Він, на дум­ку за­кор­дон­них екс­пер­тів, був од­ним із най­кра­щих в Єв­ро­пі. Хто міг по­ду­ма­ти, що він ста­не аре­ною най­за­пек­лі­ших бо­їв і пе­ре­тво­рить­ся на су­ціль­ні ру­їни?

Published in Пам'ять
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:05

Відступу із Сирії не буде?

До­нальд Трамп, мо­же, не­охо­че, але від­хо­дить від влас­них де­кла­ра­цій у спра­ві Си­рії: аме­ри­кан­ці ни­ні за­ли­шаю­ть­ся і, мож­ли­во, на­дов­го.

У Перській затоці перебуває авіаносець «Джон Стенніс», з якого здійснено інтенсивну 24годинну кампанію нальотів проти бойовиків ІД, які, за словами президента, були вже переможені.
Центральне командування доповідає про бої із силами «Ісламської Держави» в регіоні Центрального Євфрату.

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:02

Самотні і злі

«Іно­зем­ці — геть! Ні­меч­чи­на для нім­ців», — ви­кри­ку­вав на­товп де­мон­стра­нтів у Хем­ні­ці у Сак­со­нії на­при­кін­ці лі­та ми­ну­ло­го ро­ку. Ра­ди­каль­на пра­ви­ця взя­ла під свій кон­троль про­тес­ти, які ма­ли бу­ти мир­ною де­мон­стра­цією про­ти на­силь­ства.

Кількома днями раніше загинув 35-річний німецький громадянин кубинського походження. У вбивстві звинуватили двох чоловіків: один — із Сирії, другий — з Іраку.

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:01

Британія виходить з Євросоюзу

15 січня 2019 року палата громад британського парламенту завершила політичні дебати та проголосувала за ратифікацію або відхилення Угоди про вихід Великої Британії з ЄС. Вирішальні аргументи на користь цього були наведені ще наприкінці минулого тижня.
Спочатку Лондон відвідав японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе і закликав Велику Британію не виходити з Євросоюзу без Угоди. Свої аргументи проти цього в останній момент висловила й прем’єр-міністр Тереза Мей.

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 13:59

Трамп шукає компроміси

До­сі Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки пе­ре­жи­ли два­дцять один шат­да­ун, тоб­то при­пи­нен­ня фі­нан­су­ван­ня фе­де­раль­ної ад­мі­ніс­тра­ції та її струк­тур із дер­жав­но­го бю­дже­ту вна­слі­док від­сут­но­сті до­мо­вле­но­сті між пре­зи­ден­том і Кон­гре­сом що­до пріо­ри­те­тів бю­джет­ної по­лі­ти­ки. Ни­ніш­ній два­дцять дру­гий шат­да­ун уже по­бив ре­корд за три­ва­ліс­тю і руй­нів­ним ха­рак­те­ром для внут­ріш­ньої і зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки США.

Державний секретар США Майк Помпео завершив турне Близьким Сходом. Він за тиждень відвідав Бахрейн, Єгипет, Йорданію, Катар, Кувейт, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівську Аравію.
На порядку денному переговорів ключовим було питання перегляду ієрархії пріоритетів близькосхідної політики США. Насправді сирійське, палестинське та іранське питання настільки переплетені між собою, що окремо вирішити якесь із них неможливо.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».