Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 06 Березень 2015 14:48

Гостра гра Лондона

Ве­ли­ко­бри­та­нія пе­ре­би­рає лі­дер­ство се­ред дер­жав, які ве­дуть гос­тру роз­мо­ву з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним.

Найбільш знаковою ініціативою прем’єра Девіда Камерона стало відрядження в Україну 75 британських інструкторів із завданням навчання українських військовиків. До цього часу, крім мініатюрної Литви, жодна країна, в тому числі Польща, не насмілювалася безпосередньо підтримати українську армію.
«Це не поставка зброї, але все одно має той самий результат: зміцнює Збройні Сили України», — вважає Девід Кларк, директор Російського фонду в Лондоні.
Це не єдина ініціатива Камерона відносно Москви: прем’єр оголосив, що в разі, якщо російські терористи продовжуватимуть порушувати домовленості з припинення вогню на Донбасі, Лондон почне форсувати принципове загострення санкцій Євросоюзу проти Москви.
«Я сподіваюсь, що Євросоюз відповість на таку агресію новими санкціями, включно з секторальними санкціями, які сильно б’ють по російській економіці. Але якщо це виявиться неможливим, будемо шукати інші рішення», — застеріг Камерон.

П'ятниця, 06 Березень 2015 14:44

«В бананово-лимонном Сингапуре...»

Сін­га­пур, який цьо­го ро­ку від­зна­чає 50-річ­чя за­сну­ван­ня, став ра­єм для біз­не­су і тор­гів­лі, і з дня на день ста­не сві­то­вою фі­нан­со­вою сто­ли­цею.

Самі сінгапурці на 90% завдячують своїм успіхом працьовитості і витривалості. Віднедавна до цього додалися вміння жити задоволено і тішитися добробутом, які в інших частинах світу залишаються мрією. Сінгапурці стали нью-йоркцями ХХІ століття — різні за етнічним походженням, індивідуально вмотивовані, вони наповнили невеликий клаптик землі енергією та ентузіазмом. Так почувалися американці, коли сто років тому економічно почали переважати Європу.
У жодному іншому місці світу немає такої значної концентрації дорогих автомобілів. Серед таксі переважають «Мерседеси» і «БМВ», також є «Майбахи».
Сінгапурські казино мають більший прибуток, ніж у Лас-Вегасі, і змагаються вже тільки з конкурентами з Макао. За даними уряду, в Сінгапурі мешкає найбільший відсоток мільйонерів у світі, а кожне шосте домашнє господарство володіє статками понад мільйон доларів.
Останніми роками громадянство Сінгапура отримують дедалі більше багатіїв зі США та Європи. Сінгапур уже півстоліття знижує податки і нині пропонує ставки, тільки трохи вищі від чинних у Гонконзі — податок з особистих доходів становить 20%, а корпоративний — 17%. Це робить острів податковим раєм, а в поєднанні з відкритістю на закордонні інвестиції — також і корпоративним.

П'ятниця, 06 Березень 2015 14:42

Убивство опозиціонера

Пізно вночі, 27 лютого 2015 року, в центрі Москви було вбито відомого російського опозиційного діяча Бориса Нємцова. Офіційне слідство розглядає кілька версій скоєння злочину. Перша пов’язана з його опозиційною політичною діяльністю, друга — з «мусульманським слідом», позаяк Нємцов відкрито виступав на підтримку карикатур на Пророка. Також пропонуються до розгляду версії бізнесові та особистої неприязні. Висувається й конспірологічна версія причетності до організації вбивства Бориса Нємцова тієї «фракції» російських спецслужб, яка невдоволена стилем і наслідками правління Володимира Путіна та наполягає на жорсткішому курсі. Опосередкованими аргументами на користь цієї версії висувається гіпотеза про нібито підготовку Нємцовим спеціальної доповіді щодо становища в Україні.
Гучне вбивство відбулося відразу після того, як на опозиційній радіостанції «Эхо Москвы» Борис Нємцов виступив на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка голодує у в’язниці. Також символічно, що чеченський президент Рамзан Кадиров ще до початку слідства звинуватив в організації вбивства Бориса Нємцова західні спеціальні служби.

П'ятниця, 06 Березень 2015 14:38

Естонська стабільність

В Ес­то­нії 1 бе­рез­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. На по­пе­ред­ніх ви­бо­рах, які про­хо­ди­ли 2011 ро­ку, пе­ре­мог­ла «Пар­тія ре­форм», яка при­ве­ла кра­їну до зо­ни єв­ро. Ес­тон­ські ви­бо­ри від­бу­ваю­ть­ся за про­пор­цій­ною сис­те­мою з п’я­ти­від­сот­ко­вим про­хід­ним бар’­єром.

Особливістю естонських виборів є той факт, що достроково можна було проголосувати на спеціальному сайті. За цими даними, перемогу святкує правляча «Партія реформ» та її коаліційний партнер — соціалдемократи. На другому залишається «Партія Центру» на чолі з Едгаром Савісааром — першим прем’єрміністром Естонії після відновлення її незалежності, але наразі за цю партію голосують представники російськомовної громади Естонії, які мають естонське громадянство.

П'ятниця, 06 Березень 2015 14:33

Таджики обрали парламент

1 бе­рез­ня 2015 ро­ку прой­шли пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Та­джи­кис­та­ні. На пер­ший по­гляд, зва­жа­ючи на той факт, що Та­джи­кис­тан є пре­зи­дент­ською рес­пуб­лі­кою, ви­щі збо­ри не ма­ють ви­зна­чаль­но­го впли­ву на ухва­лен­ня стра­те­гіч­них рі­шень. Але міс­це­вий пар­ла­мент за­ли­шає­ть­ся міс­цем не­прос­то­го по­го­джен­ня ін­те­ре­сів між різ­ни­ми ре­гіо­на­ми Та­джи­кис­та­ну та від­по­від­ни­ми кла­но­ви­ми гру­па­ми еліт. Не­хту­ван­ня ци­ми інст­ру­мен­та­ми на по­чат­ку 90-х втяг­ну­ло кра­їну в гро­ма­дян­ську вій­ну, яка три­ва­ла до осе­ні 1994 ро­ку та кош­ту­ва­ла де­сят­ків ти­сяч за­гиб­лих і збит­ків, від яких еко­но­мі­ка Та­джи­кис­та­ну не мо­же огов­та­ти­ся й до­сі.

Не менш цікавими таджицькі вибори є з точки зору своєрідної діагностики електоральних настроїв у Центральній Азії, адже в березні — квітні президентські вибори мають відбутися в Узбекистані та Казахстані. Крім того, стабільність у Таджикистані є принциповою з точки зору активності як сусідніх афганських талібів, так і умовно віддалених територіально, але не ідеологічно ісламістів «Ісламської держави Іраку та Леванту».

П'ятниця, 06 Березень 2015 01:46

Випробування перемир'ям

Пе­си­міс­тич­ні прог­но­зи що­до різ­но­ма­ніт­них проб­лем, по­в’яза­них із ви­ко­нан­ням Мін­ських до­мо­вле­нос­тей, пов­ні­стю ви­прав­до­вую­ть­ся. Ро­сія до­кла­дає мак­си­мум зу­силь, аби за­бло­ку­ва­ти про­цес роз­гля­ду в Ра­ді Без­пе­ки ООН ук­ра­їн­ської іні­ці­ати­ви що­до на­прав­лен­ня в зо­ну кон­флік­ту ми­ро­твор­чо­го кон­тин­ген­ту.

В ідеалі він має бути представлений поліцейською місією Європейського Союзу. Але, аби призупинити схиляння Євросоюзу на бік України, Росія намагається використовувати всі важелі впливу. Найбільш випробуваним таким інструментом залишається газ. Україну «Газпром» звично звинувачує у відмові від передоплати обсягів газу, законтрактованого на березень. Українська сторона відмовляється оплачувати обсяги газу, який постачається без українського контролю самопроголошеними «ДНР-ЛНР». Слушність такої позиції української сторони визнається Європейською комісією.
За участю Євросоюзу 2 березня 2015 року пройшли переговори щодо умов постачання газу. Їхньою метою було запобігання загрозі чергового припинення постачання газу в Україну й транзитом до Євросоюзу. Насправді Кремль зацікавлений у зриві цих поставок, аби повернути ситуацію до переговорів про інтенсивну побудову газопроводу «Південний потік» у територіальних водах Туреччини. Цей проект ще має остаточно поховати європейсько-американський проект газопроводу «Набукко», який мав орієнтуватися на туркменські та іранські поклади газу.

П'ятниця, 06 Березень 2015 00:09

«Ще не вмерла Україна»

10 БЕРЕЗНЯ — 150 РОКІВ ТОМУ (1865) У ПЕРЕМИШЛІ — ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ МАЙБУТНЬОГО ГІМНУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА»

(«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ І СЛАВА, І ВОЛЯ...»)

Ма­буть, наш гімн та­ки во­ло­діє ма­гіч­ною си­лою про­ни­ка­ти крізь час та прос­тір, бо ме­ні до­сі вви­жає­ть­ся Ук­ра­їн­ський на­род­ний хор іме­ні Гри­го­рія Ве­рьов­ки на сце­ні Крем­лів­сько­го па­ла­цу, який ви­ко­нує пе­ред чле­на­ми по­літ­бю­ро ЦК КПРС і ра­дян­сько­го уря­ду «Ще не вмер­ла Ук­раї­на». От ро­зу­мом ося­гаю: бу­ти цьо­го не мог­ло, а внут­ріш­ній кі­но­про­ек­тор на­че про­кру­чує не­іс­ну­ючі кад­ри ста­рої хро­ні­ки, на яких одяг­не­ні у ви­ши­ван­ки, ша­ро­ва­ри й за­пас­ки укра­їн­ці та укра­їн­ки вис­пі­ву­ють спо­кон­віч­ну спраг­лість до во­лі і праг­нен­ня не­за­леж­ної дер­жа­ви мо­го на­ро­ду...

Насправді ж пісня була публічно виконана вперше під час Шевченкового свята у Перемишлі 150 років тому. А перший в історії тиражований на грамплатівці запис гімну «Ще не вмерла Україна» випустила студія Columbia (США) 1916 року у виконанні Михайла Зазуляка.
Цікава доля цього українського баритона початку ХХ сторіччя. Він закінчив львівську гімназію, працював учителем української мови й літератури, з юнацьких років захопився співом.

Published in Суспільство

Ві­до­мий ро­сій­ський еко­но­міст, ко­лиш­ній рад­ник пре­зи­ден­та Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, за­сно­вник Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­но­го ана­лі­зу Ан­дрій Іл­ла­ріо­нов — один із не­ба­га­тьох ро­сі­ян, які на­зи­ва­ють сво­їми іме­на­ми ре­чі, по­в’яза­ні з вій­ною, що її роз­в’яза­ла в Ук­раї­ні ни­ніш­ня ро­сій­ська вла­да. За йо­го сло­ва­ми, в обох су­спіль­ствах іс­нує без­ліч мі­фів сто­сов­но один од­но­го.
Май­же рік вій­ни при­звів до по­яви но­во­го тра­гіч­но­го фе­но­ме­на — кон­флік­ту між су­спіль­ства­ми, в ос­но­ві яко­го все ті ж мі­фи, на­в’яза­ні про­па­ган­дою. Іл­ла­ріо­нов узяв участь у круг­ло­му сто­лі «Діа­лог під час кон­флік­ту», що від­був­ся в Ки­єві. Ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му по­ста­вив Ан­дрію Ми­ко­ла­йо­ви­чу кіль­ка за­пи­тань, від­по­ві­ді на які, ми спо­ді­ва­ємо­ся, до­по­мо­жуть роз­ві­яти де­які мі­фи.

— Андрію Миколайовичу, на ваш погляд, як дорого обходиться росіянам політика Кремля щодо України?
— Я вам прямо хочу сказати, що санкції, які були введені проти окремих громадян Росії і окремих компаній, на мій погляд, є вкрай обмеженими, вкрай неефективними. Вони мають скромний вплив навіть на економічні показники зазначених компаній, не кажучи вже про макроекономічну ситуацію і нульовий вплив на політичний курс, що проводиться кремлівською владою.

Published in Суспільство

Ще то­рік на по­чат­ку зи­ми чи­ма­ло по­лі­тич­них прог­но­зи­стів — як міс­це­вих, так і з-за кор­до­ну — на­ма­га­ли­ся за­сте­рег­ти укра­їн­ців від мож­ли­вої ак­ти­ві­за­ції про­тест­них на­стро­їв у бе­рез­ні-квіт­ні. Мов­ляв, важ­ка зи­ма, пом­но­же­на на бо­йо­ві дії, не­од­мін­но не про­йде без­слід­но. Са­ме то­му по­ча­ток най­ла­гід­ні­шої по­ри ро­ку при­ніс із со­бою як­що не су­спіль­ний ви­бух, то, що­най­мен­ше, сер­йоз­ні за­во­ру­шен­ня в ба­га­тьох міс­тах.

Куди не кинься — скрізь «тонко»...
Загалом, подібні прогнози потроху починають справджуватися. Лише упродовж останнього тижня в столиці громадяни почали приносити революційну атрибутику — шини та діжки — до тієї чи іншої адміністративної будівлі. Найгарячішим виявилося пікетування Національного банку, де не обійшлося навіть без застосування сили. Як відомо, нині розслідування інциденту тижневої давнини — в самому розпалі, і в МВС, принаймні, палко обіцяють покарати гарячих та емоційних співробітників міліції.
Зрозуміло, що валютні стрибки не додають громадянам оптимізму. Відтак не дивно, що серед українців нині є чимало тих, хто цілком щиро співчуває і підтримує будь-яку акцію протесту, котра організовується біля твердині головного вітчизняного банкіра Валерії Гонтарєвої.

Published in Суспільство
Сторiнка 10 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».