Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

29 ЧЕРВ­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ГЕ­НЕ­РА­ЛА АР­МІЇ ІВА­НА ЧЕР­НЯ­ХОВ­СЬКО­ГО Жит­тя майбутнього ко­мандувача фронтом кіль­ка ра­зів ви­сі­ло на…
2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГО­ЛУБ­НИ­ЧО­ГО Що­дня з ним теп­ло ві­таю­ть­ся сум­ча­ни, бо важ­ко знай­ти та­ко­го…
Воістину, як писав Тарас Шевченко, в усякого своя доля і свій шлях широкий. Такий неозорий і водночас многотрудний шлях вистелився…
20 ТРАВ­НЯ — 90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА РО­МЕН­ЦЯ (1926–1998), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПСИ­ХО­ЛО­ГА, ІС­ТО­РИ­КА ПСИ­ХО­ЛО­ГІЇ, МИС­ЛИ­ТЕ­ЛЯ Во­ло­ди­мир Ан­дрі­йо­вич на­ро­див­ся 20…
7 трав­ня, ко­ли не­злий трав­не­вий дощ май­же весь день без упи­ну по­ли­вав пол­тав­ські ву­ли­ці та скве­ри, в міс­ті на Вор­склі…
Ко­ли б я хоч тро­хи пе­ре­ніс на па­пір ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни і за­пах Кар­пат...Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський В іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський…
14 БЕРЕЗНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АМВРОСІЯ МАКСИМІЛІАНОВИЧА (МАКСИМОВИЧА) БУЧМИ (1891—1957), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА, РЕЖИСЕРА, ПЕДАГОГА, НАРОДНОГО АРТИСТА СРСР…
В один із не­що­дав­ніх лют­не­вих днів ко­рес­пон­ден­ту «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни» під час від­від­ан­ня роз­та­шо­ва­ної по­бли­зу Гос­то­ме­ля на Ки­їв­щи­ні льот­но-ви­про­бу­валь­ної ба­зи дер­жав­но­го…
7 БЕРЕЗНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА (1936–2010), УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО, ІСТОРИКА, БІБЛІОГРАФА, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ Ця сен­тен­ція…
Ми­ну­лої не­ді­лі, 7 лю­то­го, ви­пов­ни­ло­ся 110 ро­ків від дня на­ро­джен­ня ви­дат­но­го авіа­конс­трук­то­ра і та­ла­но­ви­то­го вче­но­го, Ге­роя Со­ці­аліс­тич­ної Пра­ці, ла­уре­ата Ле­нін­ської…
28 СІЧНЯ — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ КАРЛА ГУСТАВА ЕМІЛЯ МАННЕРГЕЙМА (1867–1951), ДЕРЖАВНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ДІЯЧА ФІНЛЯНДІЇ Біль­шість іс­то­рич­них…
27 СІЧНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НА­РОД­ЖЕН­НЯ ПАВ­ЛА ГРИ­ГО­РО­ВИ­ЧА ТИ­ЧИ­НИ (1891–1967), УК­РАЇНСЬ­КО­ГО ПО­Е­ТА, ДЕР­ЖАВ­НО­ГО ТА ГРО­МАДСЬ­КО­ГО ДІЯЧА Ар­фа­ми, ар­фа­ми — зо­ло­ти­ми, го­лос­ни­ми…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».