Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Тру­до­ва міг­ра­ція стає все більш по­ши­ре­ним яви­щем у сві­ті, з влас­ти­ви­ми йо­му по­зи­тив­ни­ми й не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми. Го­лов­ни­ми при­чи­на­ми, які зму­шу­ють…
Сві­то­вій еко­но­мі­ці за­гро­жу­ють ри­зи­ки, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду. Го­лов­на не­без­пе­ка — зрос­тан­ня тор­го­вель­них бар’­єрів між кра­їна­ми. Тож у МВФ…
Урожай зернових цьогоріч буде більшим, аніж прогнозували раніше у Мінагрополітики. Нинішній рік у профільному відомстві назвали драйвовим, і все через…
Не­що­дав­но у Тор­го­во-про­мис­ло­вій па­ла­ті Ук­раї­ни за під­трим­ки По­соль­ства Фран­ції та Ки­їв­ської об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції прой­шов Дру­гий ді­ло­вий фо­рум «Ук­раї­на ме­до­ва…
Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до…
Динаміка, зміст, масштаби міжнародної економічної взаємодії сьогодні визначаються глобальними тенденціями світового розвитку, які відображають глибинні трансформації майже в усіх сферах…
Нині в Україні точиться дискусія про те, чим є криптовалюта: товаром, фінансовим активом, грошовою одиницею чи знаряддям для злочину? Хоча…
В Україні знову падає гривня. Особливого зростання економіки не спостерігається. Золотовалютні резерви НБУ зменшуються третій місяць поспіль і нині становлять…
З першого січня 2018 року в нашій країні був підвищений на 30% акциз на тютюнові вироби. Суттєве підвищення такого акцизу…
Багато міжнародних експертів передрікають чергову фінансово-економічну кризу, подібну до тих, яку пережив світ у 1998-му та 2008-му роках, а можливо,…
Україна тримає чіткий курс до енергонезалежності. Дороговказом служить світовий тренд — широкомасштабний розвиток чистої енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад,…
У першому півріччі дефіцит державного бюджету сягнув майже 10 млрд грн. Експерти пояснюють це недоотриманням доходів від імпорту товарів. Натомість…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».