Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Головною родзинкою військового параду, що відбувся на Хрещатику до Дня Незалежності, стали не нові танки і артилерійські гаубиці, а... дівчата-курсантки…
НА ПОЛ­ТАВ­ЩИ­НІ СТАР­ТУ­ВАВ ВЕС­НЯ­НИЙ ПРИ­ЗОВ В Україні в активну фазу вступив весняний призов на військову службу. За повідомленням Кабміну, де…
Упродовж останніх 4 років більше 11 тисяч українських військових та співробітників безпекових служб пройшли навчальні курси, які їм безкоштовно надали…
Чергова весняна призовна кампанія до війська у розпалі. Вона, як завжди, супроводжується безліччю проблем. Головна — небажання багатьох молодих і…
Починаючи з 2014 року на українсько-російському кордоні будується так званий Інтелектуальний кордон — ешелонована система військово-інженерних об’єктів, яка має суттєво…
30 КВІТНЯ — ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА УКРАЇНИ Україна має державний кордон із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білоруссю. Загальна…
Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роль сер­жан­тів — най­ближ­чих до…
Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му…
У Мі­ніс­тер­стві обо­ро­ни від­не­дав­на з’явив­ся Ме­мо­рі­ал пам’­яті, при­свя­че­ний сол­да­там і офі­це­рам Зброй­них Сил Ук­раї­ни, за­гиб­лим на схід­них ру­бе­жах на­шої кра­їни,…
Не­за­ба­ром в Ук­раї­ні стар­тує вес­ня­на при­зов­на кам­па­нія. Най­біль­ше по­тен­цій­них во­яків не­по­ко­їть од­не за­пи­тан­ня: чи мо­жуть їх від­пра­ви­ти в район бо­йо­вих…
Що від­чу­ває лю­ди­на, ви­ру­ша­ючи на вій­ну? Якої дум­ки про по­дії на Дон­ба­сі прос­ті ро­сій­ські офі­це­ри? Чи здат­не ук­ра­їн­ське вій­сько про­тя­гом…
Вій­сь­ко­во-Мор­ські си­ли, вій­ська мор­ської обо­ро­ни, озбро­єні су­час­ни­ми бо­йо­ви­ми ко­раб­ля­ми і ви­со­ко­точ­ни­ми про­ти­ко­ра­бель­ни­ми ра­кет­ни­ми ком­плек­са­ми, ви­со­ко­мо­біль­на і доб­ре ви­шко­ле­на мор­ська пі­хо­та…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».