№ 10 (24213)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 15 Березень 2019 17:42

Італійська політика і гроші Кремля

За по­ві­дом­лен­ням жур­на­лу «L’Espresso», Во­ло­ди­мир Пу­тін за­про­по­ну­вав ві­це-прем’­єру Іта­лії Мат­тео Саль­ві­ні три міль­йо­ни єв­ро на про­ве­ден­ня кам­па­нії до Єв­ро­пар­ла­мен­ту.

Політичне зацікавлення Москви Римом послідовно зростає щонайменше з 2013 року, коли у парламентських виборах вперше самостійно взяв участь популістський Рух П’яти Зірок (MSS).

Ви­бо­ри в Ес­то­нії ви­гра­ла опо­зи­цій­на лі­бе­раль­на Пар­тія ре­форм, от­ри­мав­ши 28,8% го­ло­сів і 34 ман­да­ти у 101-осо­бо­во­му пар­ла­мен­ті. Все вка­зує на те, що лі­дер цьо­го уг­ру­по­ван­ня — Ка­йя Кал­лас (доч­ка за­сно­вни­ка Пар­тії ре­форм, ко­лиш­ньо­го прем’­єра Сі­іма Кал­ла­са) як пер­ша жін­ка в Ес­то­нії очо­лить уряд.

Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе напередодні недавньої зустрічі у в’єтнамській столиці президента США Дональда Трампа та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина висунув кандидатури обох на здобуття цьогорічної Нобелівської премії миру. Але очікування оптимістів виявилися марними.

П'ятниця, 15 Березень 2019 14:49

Венесуела: новий виток конфронтації

Внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ний кон­флікт у Ве­не­су­елі про­дов­жує за­ли­ша­тись у цен­трі ува­ги між­на­род­ної спіль­но­ти. Остан­ні тиж­ні по­зна­чи­ли­ся по­міт­ним за­гос­трен­ням про­ти­сто­ян­ня.

Спочатку виконуючий обов’язки президента Венесуели Хуан Гуайдо зробив спробу організувати прорив караванів з американською гуманітарною допомогою з території сусідньої Колумбії до Венесуели. Але ця спроба зазнала провалу внаслідок жорсткого опору венесуельських сил безпеки, які загалом залишаються вірними президентові Ніколасу Мадуро.

П'ятниця, 15 Березень 2019 14:46

Революційна весна в Алжирі

Пре­зи­дент Ал­жи­ру Аб­дель­азіз Бу­теф­лі­ка по­при 82 ро­ки на­ма­гає­ть­ся об­ра­ти­ся вп’яте. Це рі­шен­ня важ­ко­хво­ро­го гла­ви дер­жа­ви спро­во­ку­ва­ло ма­со­ві за­во­ру­шен­ня в Ал­жи­рі.

З особистістю Бутефліки пов’язані важливі сторінки алжирської національної історії. У молоді роки він був активістом національно-визвольної боротьби проти французького колоніального панування. Після здобуття Алжиром незалежності займав впливові урядові посади.

П'ятниця, 15 Березень 2019 14:38

Індія і Пакистан відійшли від прірви

Остан­ні три тиж­ні ви­яви­ли­ся на­пру­же­ни­ми для ін­дій­сько-па­кис­тан­ських від­но­син. Вій­сь­ко­во-по­віт­ря­ні си­ли Ін­дії у від­по­відь на ата­ку іс­лам­ськи­ми смерт­ни­ка­ми-те­ро­рис­та­ми кон­вою ін­дій­ських вій­сь­ко­вих у шта­ті Каш­мір здійс­ни­ли ата­ку на ба­зу іс­лам­ських те­ро­рис­тів, роз­мі­ще­ну на па­кис­тан­ській те­ри­то­рії цьо­го спір­но­го шта­ту.

Пакистанські військові відповіли декількома повітряними боями з індійськими військовими льотчиками. Було збито над Кашміром навіть один індійський модернізований літак «МіГ-21», пілот якого опинився у пакистанському полоні.

П'ятниця, 15 Березень 2019 14:10

«I LOVE RUSSIA» замість «RUSSIA, GOODBYE!»...

Кіль­кість укра­їн­ців, які доб­ре або й ду­же доб­ре став­лять­ся до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, із ми­ну­ло­річ­но­го ве­рес­ня до лю­то­го 2019-го зрос­ла аж на 9% — до ре­корд­ної за остан­ні п’ять ро­ків (за ви­нят­ком лю­то­го 2014-го, ко­ли аг­ре­сія Крем­ля про­ти на­шої кра­їни ли­ше по­чи­на­ла­ся) по­знач­ки у 57%!

Натомість число наших співвітчизників, які негативно (погано або дуже погано) ставляться до держави-агресора, навпаки — мінімальне за цей період, лише 27%.

Published in Суспільство
П'ятниця, 15 Березень 2019 14:01

14 березня – день добровольця

П’ять ро­ків то­му, з пер­ши­ми «па­ро­стка­ми» так зва­ної гіб­рид­ної вій­ни, на фронт пі­шли ти­ся­чі доб­ро­воль­ців: із ча­сом їх­ні під­роз­ді­ли увій­шли до скла­ду ук­ра­їн­сько­го вій­ська, сут­тє­во під­ви­щив­ши йо­го бо­йо­ву го­тов­ність.

Весна 2014-го. У столиці України ще вирує Майдан, а в Криму вже з’являються перші «зелені чоловічки» — російські спецпризначенці. Завдання — паралізувати органи влади і загарбати півострів, узявши його під тотальний контроль. І це їм попри дислокацію на півострові десятків тисяч українських вояків удається!..

Published in Суспільство
П'ятниця, 15 Березень 2019 13:45

Плани й реальність

У ми­ну­ло­му чис­лі ми спро­бу­ва­ли про­ана­лі­зу­ва­ти пе­ред­ви­бор­ні про­гра­ми най­рей­тин­го­ві­ших кан­ди­да­тів на пре­зи­дент­ський пост. При цьо­му за кад­ром за­ли­шив­ся ще один ці­ка­вий ню­анс.

Якщо уважно придивитися до передвиборних бестселерів, стане очевидно, що значна частина обіцянок так чи інакше виходить за межі президентських повноважень. А відтак не може бути виконана без відповідної співпраці з іншими владними гілками, передусім Верховною Радою та Кабінетом Міністрів.

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».