Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Листопад 30, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Червень 2015 02:02

Туркменістан: між нейтралітетом та ісламістами

Rate this item
(0 votes)

Ви­пов­ни­ло­ся 20 ро­ків не­йтра­лі­те­ту Турк­ме­ні­ста­ну. З цієї на­го­ди Аш­га­бат від­ві­дав Ге­не­раль­ний сек­ре­тар Ор­га­ні­за­ції Об’­єд­на­них На­цій Пан Гі Мун. У 1995 ро­ці са­ме ООН ста­ла га­ран­том про­го­ло­ше­но­го Турк­ме­ні­ста­ном зов­ніш­ньо­по­лі­тич­но­го кур­су не­йтра­лі­те­ту. Йо­го прий­нят­тя ма­ло як внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ні, так і між­на­род­ні при­чи­ни. Пер­ший пре­зи­дент Турк­ме­ні­ста­ну Са­пар­му­рад Ні­язов вва­жав, що офі­цій­ний не­йтра­лі­тет до­по­мо­же йо­му ізо­лю­ва­ти Турк­ме­ні­стан від над­мір­но­го ро­сій­сько­го впли­ву на по­стра­дян­сько­му прос­то­рі, по­си­лить ав­то­ри­тет Турк­ме­ні­ста­ну як ста­біль­ної дер­жа­ви у не­ста­біль­ній Цен­траль­ній Азії.

Крім того, нейтральний статус мав сприяти розширенню можливостей для експорту туркменського газу. Два десятиліття практики політики нейтралітету дали підстави вважати, що не всі ці очікування втілились у життя. Звичайно, Туркменістан, посилаючись на нейтралітет, самоізолювався від «інтеграційних» процесів на пострадянському просторі, але російський «Газпром» зберіг значний контроль за видобутком і транспортуванням туркменського газу.
За цих обставин із зовнішніх інвесторів на туркменський газовий ринок пробився лише Китай. Причому впродовж 2005–2014 років «Газпром» послідовно зривав для України можливості отримання туркменської газової альтернативи російському газу.
Військово-політична нестабільність у сусідніх із Туркменістаном країнах не додає оптимізму потенційним іноземним інвесторам. Зокрема, у сусідньому Афганістані ситуація залишається непевною попри продовження присутності американських військ. Ще більше занепокоєння викликає тенденція до радикальної ісламізації Таджикистану, бо значна кількість таджиків приєдналася до загонів «Ісламської держави Іраку та Леванту».
Утримувати внутрішньополітичний баланс туркменським властям поки що вдається завдяки хисткому балансу інтересів між різними родоплемінними групами в середині туркменського суспільства. Завдяки цьому воно досі залишається більш закритим зовнішнім впливам, ніж будь-яка інша країна Центральної Азії. Тому нестабільність у Туркменістан може бути привнесена ісламістським підпіллям скоріше ззовні, аніж зсередини.
Багатий на енергетичні ресурси Туркменістан давно є ласим шматком як для транснаціональних енергетичних корпорацій включно із «Газпромом», так і для радикальних ісламістів. Останнім часом конкуренція за вплив на Туркменістан тільки посилюється. У цих специфічних зовнішньополітичних і внутрішньополітичних обставинах нейтралітет залишається для Туркменістану оптимальним варіантом вирішення стратегічних проблем. Інша справа, як довго він допомагатиме утримувати хисткий баланс впливів та інтересів навколо Туркменістану.

Андрій МАРТИНОВ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».