Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Серпень 14, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Всу­пе­реч рі­шен­ню На­цко­мі­сії, що здійс­нює дер­жав­не ре­гу­лю­ван­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), опе­ра­то­ри га­зо­роз­по­діль­чих ме­реж про­дов­жу­ють на­ра­хо­ву­ва­ти лю­дям…
19 КВІТ­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ОЛЕК­САН­ДРА НА­УМО­ВИ­ЧА СЕ­ГА­ЛА (1919–2010), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АР­ТИС­ТА БА­ЛЕ­ТУ, БА­ЛЕТ­МЕЙ­СТЕ­РА В од­но­му з ін­тер­в’ю Олек­сандр На­умо­вич…
17 КВІТНЯ — 130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮЛЕНЄВА (1889–1969), УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО-АГРОМЕЛІОРАТОРА Ви­дат­ний ук­ра­їн­ський уче­ний-аг­ра­рій, бо­ло­тоз­на­вець, про­фе­сор Ми­ко­ла Олек­сан­дро­вич…
Здає­ть­ся, це бу­ло зов­сім не­дав­но: за­вмер­ши бі­ля те­ле­ві­зо­рів, ми з три­во­гою очі­ку­ва­ли но­вин із Дон­ба­су, ви­шу­ку­ва­ли їх в Ін­тер­не­ті, на…
13 КВІТ­НЯ 2014-го РОЗ­ПО­ЧА­ЛАСЬ АН­ТИ­ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НА ОПЕ­РА­ЦІЯ П’ять ро­ків то­му, 13 квіт­ня 2014 ро­ку, роз­по­ча­лась ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція зі звіль­нен­ня До­нець­кої і…
Обсяги грошових переказів трудових мігрантів в Україну в 2018 році становили 14 мільярдів доларів.Таким чином Україна стала регіональним лідером в…
Рішення суду України про стягнення аліментів підлягає виконанню й на території іншої країни після його визнання. Про це повідомила заступник…
Про це міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив під час робочої зустрічі з головою Представництва Дитячого фонду ООН в Україні…
Доходи населення України за минулий рік зросли на 21,4% порівняно з 2017 роком.Про це повідомляє Державна служба статистики України.За попередніми…
Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься 3 млн домогосподарств. Решті потрібно…
У роз­па­лі кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів, от­ри­ма­них у 2018 р. На­ра­зі гро­ма­дя­на­ми по­да­но май­же 100 тис. по­дат­ко­вих де­кла­ра­цій про май­но­вий стан…
10 КВІТ­НЯ — 30 РО­КІВ ВІД ДНЯ СМЕР­ТІ МИ­КО­ЛИ ГРИ­ГО­РО­ВИ­ЧА ГРИНЬ­КА (1920–1989), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АК­ТО­РА ТЕ­АТ­РУ І КІ­НО Ми­ко­ла Гринь­ко на­ро­див­ся…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».