Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 29 Сiчень 2016 12:20

Олег Наливайко: 2016 рік має стати роком запуску вітчизняного суспільного мовлення

Rate this item
(0 votes)

Най­біль­шою ре­фор­мою у ме­дій­ній сфе­рі за ча­сів не­за­леж­ної Ук­раї­ни на­звав го­ло­ва Держ­ком­те­ле­ра­діо Олег На­ли­вай­ко ство­рен­ня Су­спіль­но­го те­ле­ба­чен­ня і ра­діо­мов­лен­ня. «Ця ре­фор­ма ста­ла мож­ли­вою за­вдя­ки зла­го­дже­но­сті дій вла­ди та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, — на­го­ло­сив Олег На­ли­вай­ко на роз­ши­ре­но­му за­сі­дан­ні ко­ле­гії Держ­ком­те­ле­ра­діо 26 січ­ня. — Цей кон­сен­сус до­зво­лив ухва­ли­ти за­кон про су­спіль­не мов­лен­ня, який від­по­ві­дає усім між­на­род­ним стан­дар­там», по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Держ­ком­те­ле­ра­діо.

2015 рік став роком імплементації його положень: завершено етап інтеграції обласних державних телекомпаній до складу Національної телекомпанії, вирішено майже всі юридичні та майнові питання відповідно до чинного законодавства, сформовано Наглядову раду майбутнього НСТУ.
«Отже, 2016 рік має стати роком запуску вітчизняного суспільного мовлення, — зазначив Олег Наливайко. — При цьому більшість функцій Держкомтелерадіо, в тому числі відповідальність, перейдуть до Наглядової ради і правління. Пріоритетним для них стане нове завдання — виготовлення сучасного, якісного, проукраїнського контенту, який відповідатиме високим стандартам суспільного мовника».
Держкомтелерадіо в 2016 році продовжуватиме виконувати функції головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюватиме відповідно до законодавства повноваження з управління державним майном, що не увійде до статутного капіталу НСТУ у процесі корпоратизації.
До повноважень Держкомтелерадіо як єдиного акціонера буде належати: участь в управлінні НСТУ; ухвалення рішень про випуск акцій НСТУ, їх розміщення; затвердження принципів корпоративного управління компанією, висновків ревізійної комісії, положень про Наглядову раду, правління, річного звіту про фінансово-господарську діяльність; здійснення контролю за використанням та збереженням переданого НСТУ майна.
Оскільки важливою частиною суспільного мовлення є радіо, Держкомтелерадіо реалізовуватиме в 2016 році розроблений відомством план модернізації та розвитку мереж ефірного радіомовлення в СХ та FM-діапазонах. Планується закупити та встановити 8 передавачів СХ-діапазону та розбудовувати дві мережі УР-2 та УР-3 у FM-діапазоні шляхом отримання частот, закупівлі та встановлення 94 передавачів.
Ще одним із головних завдань Олег Наливайко назвав формування єдиного електронного архіву аудіовізуальних творів філій НТКУ. З метою обліку, збереження та приведення до реальних ринкових показників вартості об’єктів інтелектуальної власності — архівного фонду аудіовізуальних творів, а не тільки матеріальних носіїв, на яких вони зберігаються, Держкомтелерадіо проведе в 2016 році експертну оцінку вартості даних фондів. Кінцевою метою проекту є створення і функціонування електронної бази під умовною назвою «Інтелектуальний архів».

 

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».