Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Лютий 26, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 11:59

Послугами служби зайнятості скористалися більше мільйона українців

Rate this item
(0 votes)

У січ­ні—ве­рес­ні 2016 р. по­слу­ги дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті з по­шу­ку ро­бо­ти от­ри­му­ва­ли 1026,6 тис. за­ре­єс­тро­ва­них без­ро­біт­них.
За спри­ян­ня служ­би за­йня­то­сті ро­бо­ту знай­шли 571,5 тис. гро­ма­дян, у то­му чис­лі 320,5 тис. без­ро­біт­них, що на 20 тис. осіб більш ніж у від­по­від­но­му пе­ріо­ді то­рік.
Про це за­явив ви­ко­ну­ючий обо­в’яз­ки го­ло­ви Дер­жав­ної служ­би за­й­ня­то­сті (Цен­траль­но­го апа­ра­ту) Ва­ле­рій ЯРО­ШЕН­КО, ін­фор­мує прес-служ­ба ві­дом­ства.

Як повідомив В. Ярошенко, за останніми даними Державної служби статистики України, в І півріччі 2016 р. рівень безробіття (за методологією МОП) становив 9,4% економічно активного населення (у І півріччі 2015 р. — 9,2%). За дев’ять місяців послугами служби зайнятості скористалося трохи більше одного мільйона громадян. Це не тільки послуги з пошуку роботи, а й з професійного навчання, перенавчання, підтвердження результатів неформального навчання, організації громадських робіт тощо. 3вісно, ситуація на ринку праці складна, проте кожного робочого дня за сприяння служби знаходять роботу близько 3000 шукачів.
За його словами, порівняно з початком року ситуація з наявними вакансіями на ринку праці дещо поліпшилася. Так, сьогодні на одне офіційне робоче місце претендує шість безробітних. На початок жовтня 2015 р. на одне робоче місце претендувало 10 безробітних, а на січень 2016 р. — 19 осіб.
На 1 жовтня 2016 р. чисельність безробітних становила 341,5 тис., з яких одержували допомогу по безробіттю 269,5 тис. осіб. У базі даних державної служби зайнятості було 56,9 тис. вакансій.
Чисельність зайнятого населення віком 15–70 років у І півріччі 2016 р. становила 16,2 млн осіб, а рівень зайнятості — 56,2% (у І півріччі 2015 р. — відповідно 16,4 млн та 56,5%).
Чисельність працівників, попереджених про заплановане масове вивільнення у січні—вересні 2016 р., становила 240 тис. осіб. Із загального числа попереджених про вивільнення 56% становили працівники державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування.
Для забезпечення додаткової матеріальної підтримки в період пошуку роботи до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 195,2 тис. осіб, що на 6 тис. більш ніж у січні—вересні 2015 р. Для забезпечення відповідності професійнокваліфікаційного рівня вимогам роботодавців за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 142,6 тис. безробітних, у тому числі 32,7 тис. осіб навчалися в центрах професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості. Найбільш поширені професії з тих, які здобули безробітні, — це перукар, кухар, електрогазозварник, трактористмашиніст, водій, продавець, швачка.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування було працевлаштовано 9,4 тис. безробітних, у тому числі 3,7 тис. осіб, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, та 5,7 тис. осіб, працевлаштованих суб’єктами малого підприємництва на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
Започаткували власну справу за рахунок одержання одноразової виплати допомоги по безробіттю 3,6 тис. безробітних громадян.
Профорієнтаційні послуги отримали 2,2 млн громадян, у тому числі студенти навчальних закладів різних типів, військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, внутрішньо переміщені особи та особи, попереджені про вивільнення.
Під впливом структурних реформ в економіці, що супроводжуються вивільненням працівників, відбулися зміни в структурі безробітних. Так, серед зареєстрованих безробітних найбільшою є частка колишніх працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування, яка на 1 жовтня п. р. становить 27 проти 16% на відповідну дату торік.
Від­діл ко­му­ні­ка­ції з гро­мад­ські­стю та ЗМІ Дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті 
(Цен­траль­но­го апа­ра­ту)

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».