Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 21:36

Олександр Тіщенко: жінки себе добре зарекомендували в армії

Rate this item
(1 Vote)

Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни Вла­ди­слав Се­лез­ньов.
У рам­ках при­зов­ної кам­па­нії, яка три­ва­ти­ме до кін­ця лис­то­па­да, до військ (ЗСУ) пла­нує­ть­ся від­пра­ви­ти май­же 14 ти­сяч юна­ків ві­ком від 20 до 27 ро­ків.
У Генш­та­бі за­зна­чи­ли, що об­ся­ги осін­ньо­го при­зо­ву мен­ші по­рів­ня­но з ми­ну­лим вес­ня­ним при­зо­вом на 2700 осіб, тож під­став для очі­ку­ван­ня труд­но­щів із ­ви­ко­нан­ням пла­ну на сьо­го­дні не­має.
Усь­ого під час при­зо­ву пла­нує­ть­ся при­зва­ти на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу 13908 осіб.

З них до лав Зброй­них Сил Ук­раї­ни — 7908, На­ціо­наль­ної гвар­дії Ук­раї­ни — 5000 осіб, Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної служ­би транс­пор­ту — 1000 осіб.
Жо­ден стро­ко­вик не бу­де на­прав­ле­ний в АТО.
Про при­зов на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу на Львів­щи­ні роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» об­лас­ний вій­сь­ко­вий ко­мі­сар під­пол­ков­ник Олек­сандр ТІ­ЩЕН­КО.

— За ва­шо­го пе­ре­бу­ван­ня на по­са­ді об­лас­но­го вій­сь­ко­во­го ко­мі­са­ра від­бу­ли­ся пев­ні кад­ро­ві ро­та­ції в об­лас­но­му та район­них ко­мі­са­рі­атах. Де за­раз но­ві ко­мі­са­ри?
— Новопризначений комісар у Жидачівському, Кам’янкаБузькому, Жовківському районах. Допущений до виконання обов’язків військовий комісар Червонограда. Близько восьми комісарів ідуть на ротацію: дехто йде на нижчу посаду, дехто — на рівнозначні, але з меншим обсягом робіт. Нині кадрова політика важить дуже багато.
— Чи мо­же­те на­зва­ти ко­мі­са­рів, які йдуть на ниж­чі по­са­ди?
— Комісар Старосамбірського, а також комісари Жидачівського та Турківського районів. Комісар Городоцького йде на менший обсяг робіт. Інші комісари йдуть на рівнозначні посади.
— При­чи­ни по­ни­жен­ня?
— Не справляються з роботою. Воєнком міського військкомату в місті показував нульовий результат. Відправив його в район — і людина почала працювати. Специфіка роботи районного військкомату від міського відрізняється, і багато чим. Людина змогла себе показати та реалізуватися лише в районі. У нього в районі 25 голів селищних рад, які йому підпорядковані з певних питань, зокрема щодо мобілізації, призову.
— Імідж ко­мі­са­ра з ча­сом змі­ню­єть­ся?
— Коли почалася мобілізація, імідж комісара був такий, що аж зашкалювало. Коли я заходив у заклад швидкого харчування щось поїсти, бо часу було обмаль, то громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, коли бачили мене у формі, поспіхом вставали зі своїх місць і виходили. Імідж був на високому рівні. Зараз мобілізація пройшла — і знову забули про військові комісаріати, а мобілізація може бути в будьякий момент.
— Яка си­ту­ація що­до під­ку­пу ко­мі­са­рів за ухи­лян­ня від служ­би?
— У Львівській області кілька місяців тому трапився випадок хабарництва. Була спроба підкупу. Розумієте, в мене близько двохсот чоловік. І що в кожного на думці — не вгадаєш, хоча щотижня проводяться інструктажі з питань корупції. На жаль, складаються різні ситуації.
— Мо­же­те на­вес­ти при­клад?
— Тернопільський міськрайонний суд розглянув обвинувальний акт військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України, яким військовослужбовця визнано винним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1600 дол. США (ч. 2 ст. 3692 Кримінального кодексу України) за сприяння в ухваленні рішення військовим комісаром одного з районів Тернопільщини щодо звільнення громадянина від проходження медичного огляду та призову на військову службу за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Цього військовослужбовця засуджено до двох років позбавлення волі.
Військова прокуратура ІваноФранківського гарнізону за оперативної підтримки УСБУ в ІваноФранківській області та Управління захисту економіки в ІваноФранківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в рамках контролю за вчиненням злочину задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди військовим комісаром Коломийського об’єднаного міського військового комісаріату, вчинений за попередньою змовою в групі з колишнім працівником цього ж військкомату.
Грошові кошти в розмірі 1200 дол. США призначалися за сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу. Частину хабара (700 дол.) виявлено та вилучено під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання корупціонерів.
Зараз зловмисників затримано відповідно до порядку ст. 208 КПК України і їх повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від обійманої посади.
— Ни­ні роз­по­чав­ся но­вий при­зов до ар­мії. Ана­лі­зу­ючи по­пе­ред­ній, які ре­зуль­та­ти по­ка­за­ла Львів­щи­на?
— Наряд на попередній призов на строкову військову службу був для Львівської області одним із найбільших в Україні — близько тисячі осіб. Львівська область упоралася з цим гідно. Ми укомплектували Збройні Сили на 100%. Інші військові формування були також укомплектовані стовідсотково. Очікуємо, що і цей призов в армію ми виконаємо.
— Чи сти­ка­ли­ся з труд­но­ща­ми?
— На жаль, так. Колись було набагато простіше працювати. Призов був тільки з 18 років. Утім, із кожним роком тенденція призову вирівнюється. Я думаю, що через рік вже таких проблем не буде. Контингент призовників збільшується. Проблеми поступово вирішуємо. Сподіваюся, що на майбутнє буде набагато легше проводити призов, ніж зараз.
— У чо­му са­ме проб­ле­ма?
— Проблема в тому, що ми перейшли з 18річних одразу на 20річних, і той ресурс, який був із 18 років до 20, автоматично відпав. Почали призивати від 20 до 27 років. Колись був призов до 25 років, а зараз збільшили до 27ми, певні труднощі по цьому призову. Людям були надані відстрочки. Чоловіки у 25 років були зараховані як солдати, сержанти запасу, і тому їх назад повернути на призов не можна було. Перших два роки ми починали призов із 20 до 25 років, але зараз ресурс збільшується, і ці проблеми самі по собі відходять.
— Яка від­по­ві­даль­ність за ухи­лян­ня від служ­би?
— Деякі громадяни бояться строкової служби, бояться йти в армію, переховуються. Нами порушено близько 20 кримінальних справ за неявку на відправлення. Будемо добиватися, щоб цим особам був даний реальний строк ув’язнення.
— Що за рі­шен­ням су­ду цим осо­бам за­гро­жує?
— Можуть дати рік умовно, а можуть — два з відбуванням покарання.
— Ві­до­мо, що по­віст­ки вру­ча­ли і сільсь­ким го­ло­вам, які не ви­ко­на­ли плану при­зо­ву лю­дей в ар­мію. Це прав­да?
— Так. Повістки отримували не лише голови сільських рад, а й голови районних адміністрацій.
— Во­ни під­уть слу­жи­ти?
— Мета вручення повісток — уточнення мобілізаційних даних. Якщо оголосять чергову хвилю мобілізації, то ці люди підуть служити, повірте мені! Коли я допомагав Тернопільській області проводити п’яту хвилю мобілізації, то там пішли служити мери міст, голови адміністрацій.
— Чо­му са­ме го­ло­вам вру­ча­ли­ся по­віст­ки? Во­ни без­по­се­ред­ньо від­по­ві­даль­ні за зрив при­зо­ву до ар­мії?
— Так, відповідають органи місцевого самоврядування за призов на строкову службу. Комісар є членом районної призивної комісії, головою районної призивної комісії є заступник голови адміністрації.
— За яким прин­ци­пом вру­чаю­ть­ся по­віст­ки?
— Немає принципу як такого — кому вручати повістки, а кому — ні. Олег Синютка, голова ЛОДА, вишикував усіх і всім підряд вручив повістки. Сказав, якщо не виконають плану по контрактниках, то він сам їх призове. До речі, Олег Михайлович дуже багато допомагає нам по контрактній службі і по строковому призову. Хочеться, щоб Львівська область була першою за рівнем укладання контрактів, але нам дуже важко тягатися з Хмельницькою областю.
— Лю­ди боя­ть­ся по­віс­ток, адже вва­жа­ють, що їх од­ра­зу за­бе­руть до вій­ська і від­прав­ля­ть в АТО.
— Відбувається реформування Збройних Сил України. Воно йде дуже швидко. Ми за ним не встигаємо. Нам приходять наряди. Ці наряди потрібно кимось заповнювати. Для того, щоб заповнити наряд, викликається людина, їй вручається припис, і картка переставляється в картотеку призначення.
На випадок війни люди вже відібрані, вони пройшли медкомісію, їм вручено припис — вони готові на відправку. Це робиться для того, щоб не було такого ажіотажу, який був у нас у 2014 році, коли відбулися відомі події.
— Хто має пра­во вру­ча­ти по­віст­ки?
— Лише військові комісаріати мають право уточнювати списки, виписувати повістки, а розносити їх може будьхто: працівники ЖЕКів, сільські ради, військові обліковці та ін. Не прописано, хто має право вручати повістку. У постанові Кабінету Міністрів про строкову військову службу чітко сказано: з дня оголошення указу Президента на строкову військову службу громадянин, якому виповнилося 18 років, і це незмінно, в 10денний термін зобов’язаний з’явитися у військовий комісаріат. Якщо він не з’являється, то вже можна складати адмінпротокол.
— Яка си­ту­ація з кон­трак­тни­ка­ми?
— На жаль, на контрактну службу до Збройних Сил України ми виконуємо план на 7578%. Важко люди йдуть на контракт, але агітуємо і проводимо роботу. Дехто невдоволений дуже малою зарплатою — лише 7 тисяч гривень. Дехто виявляє бажання служити лише в одній конкретній частині. Зараз триває демобілізація. Якщо люди звільняться, і ми не наберемо достатньо контрактників, то виникнуть проблеми. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб хоч би на 80% укомплектувати і виконати той наряд по контракту, який нам дали. На перший квартал — 80%, другий — 78, на третій, думаю, ми дамо не менше 78%.
— А по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком?
— Минулого року було простіше — була мобілізація. Мобілізацію виконувати легше, а контракт — на добровільних засадах. Треба людину заохотити, розповісти і пояснити. Щодня кожний воєнком проводить близько 50 бесід з людьми, з них може один погоджується на контракт.
— Який ви­гляд має Львів­ська об­ласть з цьо­го пи­тан­ня на тлі ін­ших?
— По нашому командуванню Львівська область — на другому місці після Хмельницького. У Хмельницькому спостерігається гарна тенденція по контрактниках: є наряд 150 чоловік — і 150 прийшло. Я не знаю, чому в них так! Це не зрозуміло. Чи регіон бідніший, ніж Львів... У нас поруч кордон, тому тут усі на кордоні «сидять» — так заробляють гроші, а в Хмельницькому, крім базару, нічого немає.
— Які райо­ни Львів­щи­ни най­гір­ше ви­ко­ну­ють план що­до кон­трак­тни­ків?
— Старосамбірський район. Там уже замінили комісара. Він пішов на пониження.
— Чи ви­ни­ка­ють проб­ле­ми з де­мо­бі­лі­зо­ва­ни­ми? Чи ста­ли во­ни на об­лік, чи роз­ра­ху­ва­ли­ся з ни­ми кош­та­ми?
— Люди звільняються і приходять до нас. Та є проблема — їм під час проходження служби у військовій частині не вручили посвідчення учасника бойових дій. Той, хто не отримав його, приходить із довідкою, подає документи — і ми робимо посвідчення учасника бойових дій. Вояк приносить довідку, що він брав участь в АТО, наказ про те, що перебував у секторі, і наказ, що він виходив із сектора. Є багато людей, які приїхали в зону АТО, попили горілки там і нічого не робили. За що таким давати учасника бойових дій?
— Яка кіль­кість де­мо­бі­лі­зо­ва­них хо­че слу­жи­ти да­лі за кон­трак­том у ЗСУ?
— У нас у комісаріаті відсотків 30 підписують контракт.
— Прос­тий львів’­янин хо­че ста­ти кон­трак­тни­ком. Що він має зро­би­ти?
— Контракту боятися не треба. Нині багато що змінилося. Щоб стати контрактником, необхідно прийти до військового комісаріату. Військові комісари надають контрактникам усіляку допомогу, роз’яснення щодо медогляду — там же, у військкоматі, обстеження на ВІЛ, психіатричне і отримують довідки — це робиться буквально за два дні. Зараз із цим проблем немає, бюрократичної тяганини з документами вже немає. Контракт оформляється протягом 2–3 днів.
— Ку­ди кон­трак­тни­ки най­біль­ше йдуть?
— Багато львів’ян ідуть у Національну гвардію, адже на території Львівської області розташовані три частини Нацгвардії, а ще — територіальне управління. Також чимало охочих іде в прикордонники. Львів від кордону на відстані 270 км, найбільші переходи на території Львівської області на кордоні з Польщею.
— Фа­хів­ців яких про­фе­сій ни­ні по­тре­бує ар­мія?
— Професії різні. Від водія автомобіля до діловода і бухгалтера.
— Ба­га­то по­сад ни­ні мо­жуть обі­йма­ти жін­ки, се­ред них є коман­ди­ри БМП, ку­ле­мет­ни­ки, гра­но­то­мет­ни­ки...
— За ці два роки скільки жінок у нас воюють на передовій! Командири рот, взводів, снайпери, розвідниці — жінки дуже добре себе зарекомендували. Не треба їх ставити на другий план. Але насамперед потрібно укомплектовувати бойові частини. У складі бойових частин є жінки, але дуже мало. В основному потрібні чоловіки.
Якщо дадуть добро на діловодів, зв’язківців, то питань немає. У нас є окрема відібрана картотека жінок, і якщо буде потреба, ми їх призовемо.
Роз­пи­ту­ва­ла Ін­на БО­РИ­СО­ВА

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».