Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, ста­ном на 1 січ­ня 2019 ро­ку в Ук­раї­ні бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но 341,7 тис. без­ро­біт­них (1,3% пра­це­здат­но­го…
В Україні розмір середньої заробітної плати в доларовому еквіваленті досягне рівня докризового періоду вже у 2019 році.Таку заяву віце-прем’єр-міністра Павла…
Чисельність працездатного населення України віком від 20 до 64 років до 2030 року зменшиться з 26,9 млн до 24 млн.Про…
В Україні через нестачу робочої сили потрібно формувати пропозиції про зміни в українському законодавстві для залучення трудових мігрантів. Про це…
Уряд схвалив рішення про запуск процесу монетизації субсидій з 1 березня 2019 р.Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав…
За ра­ху­нок кон­троль­них за­хо­дів із де­ті­ні­за­ції від­но­син у сфе­рі за­йня­то­сті, які бу­ли впро­ва­дже­ні Дер­жав­ною фіс­каль­ною служ­бою у ве­рес­ні 2018 р.,…
Державна служба зайнятості у 2018 році працевлаштувала 826 тисяч громадян, що на 6% більше, ніж у попередньому році. Про це в.…
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­­ти­ки Ук­раї­ни Ан­дрій Рева в ефі­рі те­ле­ка­на­лу 112 роз­по­вів про основ­ні прин­ци­пи сис­те­ми ви­пла­ти суб­си­дій на опла­ту жит­ло­во-кому­наль­них…
Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон № 4607 «Про со­ці­аль­ні по­слу­ги», який ви­зна­чає ос­нов­ні ор­га­ні­за­цій­ні та пра­во­ві за­са­ди на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг, спря­мо­ва­них…
Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції Украї­ни, Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті та Дер­жав­на служ­ба з пи­тань пра­ці під­пи­са­ли ме­мо­ран­ду­ми про спів­ро­біт­ниц­тво, від­по­від­но до яких бу­дуть…
У го­тів­ко­вій фор­мі ви­пла­та суб­си­дій роз­поч­неть­ся з бе­рез­ня 2019 р., за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева.Про це по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Мін­соц­по­лі­ти­ки…
Із 1 січня 2019 року в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».