Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Вересень 26, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 17:52

Чому болять ноги?

Rate this item
(0 votes)

Біль у но­гах — яви­ще не­при­єм­не, але по­ши­ре­не. Адже ниж­ні кін­ців­ки про­тя­гом дня при­йма­ють на се­бе біль­ше на­ван­та­жен­ня, ніж будь-яка ін­ша час­ти­на кіст­ко­во-м’язо­вої сис­те­ми. Осо­бли­во у то­му ви­пад­ку, як­що ро­бо­та у вас стоя­ча або, при­пус­ти­мо, ви за­хоп­лю­єте­ся чи­мось на зра­зок екс­тре­маль­них ви­дів спор­ту.
Біль мо­же ва­рі­юва­тись у ду­же ши­ро­ких ме­жах: від лег­ко­го оні­мін­ня і пуль­са­ції, які са­мо­стій­но ми­на­ють за кіль­ка хви­лин, до ви­сна­жли­вих від­чут­тів або су­дом, здат­них пе­ре­би­ти на­віть ніч­ний сон. На щас­тя, у біль­шо­сті ви­пад­ків ні­чим сер­йоз­ним та­кі на­па­ди не за­гро­жу­ють.

Од­нак трап­ляє­ть­ся й ін­ше... Але перш ніж з’ясо­ву­ва­ти при­чи­ни ви­ник­нен­ня дис­ком­фор­ту, слід яко­мо­га швид­ше ру­ха­ти­ся (са­мо­стій­но або із чи­єюсь до­по­мо­гою) у на­прям­ку до лі­ка­ря.
Сьо­го­дні ми звер­ну­ли­ся за кон­суль­та­цією до фа­хів­ця — лі­ка­ря-не­вро­па­то­ло­га Га­ли­ни ГОР­ПИН­ЧЕН­КО.

— Ко­ли вар­то звер­та­ти­ся до ме­ди­ків?
— Негайно викликайте швидку, якщо: біль не дозволяє вам ходити або переносити вагу тіла на ногу, ви спостерігаєте відразу кілька симптомів одночасно — біль, набряк, почервоніння, різке підвищення температури в кінцівці. Перш ніж відчути біль, ви почули гучне клацання, ніби щось вискочило в нозі, або скрегіт.
Якнайшвидше звертайтеся до лікаря, якщо: спостерігаються ознаки інфекції: ділянка шкіри на нозі почервоніла, стала гарячою на дотик, і все це супроводжується підвищенням температури тіла в цілому. Нога розпухла, шкіра на ній зблідла і/або здається дуже холодною.
Набряк спостерігається на обох ногах і супроводжується тими чи іншими проблемами з диханням. У вас сильно болять гомілки після тривалого сидіння. Наприклад, після тривалої подорожі в автобусі або авіаперельоту. Ви помітили, що на нозі у вас роздулися вени і дотик до них викликає неприємні відчуття.
— Час­то до­во­дить­ся чу­ти про синд­ром не­спо­кiй­них ніг. Що це і як йо­го ви­зна­чи­ти?
— Одним iз симптомiв може бути посмикування нiг пiд час сну. Але здебільшого йдеться про больовi вiдчуття, що виникають у ногах пiд час сну або при тривалому лежаннi. Це призводить до порушень тривалостi та глибини сну. Лише пiсля того як людина походить, неприємнi вiдчуття зникають.
Пацiєнти порiзному описують цей стан. Однi кажуть, що з’являється вiдчуття, нiби у ноги закачали кокаколу, iншi говорять, що ноги стають шаленими. А ще скаржаться на пекучi, скребучi, тягучi вiдчуття та бiль у ногах.
Iдеться про рiзнi дiлянки — стопи, гомiлки, стегна. Зазвичай синдром неспокiйних нiг виникає у 20–30 рокiв, та часто його фiксують і в старших людей.
— А що мо­же спри­чи­ни­ти та­ке по­ру­шен­ня?
— Якщо синдром розвинувся у старшої людини, то проблема може полягати у склеротичних змiнах. Тодi треба проводити доплерографiю (дослiдження стану судин). Якщо ж нiчнi болi в ногах дiймають курця, до цього може призводити облiтеруючий ендартерiїт — звуження судин артерiального русла у ногах.
При цьому бiль змушує людину рухатись, i в результатi резерв кровi викидається у периферiю. А при покращеному кровопостачаннi больовi вiдчуття зникають. У таких випадках треба дослiдити стан судин нiг.
Такий бiль може турбувати людину при остеохондрозi поперековокрижового вiддiлу. За цих умов є потреба у проведеннi рентгенологiчного дослiдження поперекових вiддiлiв хребта в рiзних проекцiях.
При вагiтностi синдром неспокiйних нiг може розвинутись, якщо плiд великий i перетискає нервовi сплетiння тазової дiлянки. Зрештою, причиною болю у ногах можуть бути навiть страхи, фобiї, переживання, тобто перебування людини у станi внутрiшньої напруги. У всякому разi, спершу треба звернутися до невропатолога.
— Чи мо­жуть спри­чи­ня­ти та­кі проб­ле­ми ін­ші за­хво­рю­ван­ня?
— Так. Iнодi таке порушення справдi виникає на тлi iншого захворювання. Наприклад, це трапляється при полiнейропатiї (захворювання периферичних нервiв), порушеннi функцiї нирок. Також цей синдром може надокучати любителям кави.
Але найчастiше йдеться про iдiопатичну форму, коли поява синдрому не пов’язана з iншими захворюваннями, патологiями чи спадковими факторами. У таких випадках синдром неспокiйних нiг розвивається через порушення роботи певних структур головного мозку.
— Що ро­би­ти прос­то за­раз, як­що бо­лять но­ги?
— Найперше — дайте ногам спокій. Просто дайте їм відпочити: ляжте, по можливості піднявши ноги трохи вище рівня серця (це можна зробити за допомогою валика, підкладеного під щиколотки). Такий стан поліпшить венозний відтік крові, зменшить набряклість і розслабить м’язи.
Зробіть холодний компрес. Прикладіть до тієї ділянки, від якої, на ваш погляд, виходять хворобливі відчуття, загорнутий у тонкий рушник пакет із льодом (або, наприклад, із замороженим горошком або іншими напівфабрикатами, які знайдуться у вашій морозилці). Тривалість компресу — 10–15 хвилин, повторювати тричі на день за необхідності.
Прийміть безрецептурний болезаспокійливий засіб. Добре зарекомендували себе препарати на основі ібупрофену і напроксен натрію. А ще зробіть масаж. Він допомагає у тих випадках, якщо біль викликаний судомою, що наздогнала вас після фізичного навантаження — довгої ходьби або пробіжки.
— Як за­по­біг­ти бо­лю?
— Якщо є проблеми із судинами, то необхідно обмежити споживання жирної їжі, слід робити вправи, що запобігають варикозу вен, позбутися зайвої ваги, уникати тривалого сидіння або стояння.
Проблеми з хребтом, як і з суглобами, вимагають своєчасного лікування. Якщо ірадіюючий біль виникає часто, то потрібні періодичні курси лікування: акупунктура, мануальна або вакуумна терапія. Корисні вправи, які зміцнюють м’язи живота: вони знижують м’язову напругу у нижніх відділах спини, борючись тим самим із больовими відчуттями.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».