Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Лютий 2016 12:29

Військові пропонують безробітним гідні зарплати

Rate this item
(0 votes)

Пи­тан­ня ком­плек­ту­ван­ня Зброй­них Сил роз­гля­да­ло­ся під час прес-кон­фе­рен­ції в Ки­їв­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті, на якій був при­сут­ній вій­сь­ко­вий ко­мі­сар м. Ки­єва, пол­ков­ник Во­ло­ди­мир Ки­донь. Ди­рек­тор цен­тру Вік­тор Су­хо­млин роз­ка­зав про си­ту­ацію на рин­ку пра­ці сто­ли­ці.
Він під­крес­лив, що об­ся­ги та рі­вень без­ро­біт­тя в сто­ли­ці зрос­та­ють. За ме­то­до­ло­гією Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції пра­ці, рі­вень без­ро­біт­тя під­ви­щив­ся від 6,5 до 6,8% (по Ук­раї­ні — 9,0%). У міс­ті Ки­єві, за ци­ми по­каз­ни­ка­ми, май­же 100 тис. без­ро­біт­них. Та­кої чи­сель­но­сті без­ро­біт­них у сто­ли­ці не бу­ло з кін­ця 90-х ро­ків.

Уперше за останні десять років за рівнем безробіття Київ поступився найкращими показниками іншим регіонам. Тепер він на третьому місці після Київської та Одеської областей.
Минулого року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад 56 тисяч громадян, із них майже 49 тисяч мали статус безробітного, що на 23% перевищує показник попереднього року.
Незважаючи на ці труднощі, щомісяця за сприянням столичної служби зайнятості забезпечуються роботою понад 1600 громадян, у тому числі знаходять роботу за направленням служби зайнятості — понад 1100 громадян.
За результатами 2015 року:
— загальна чисельність забезпечених роботою зросла на 14% (майже 20 тис. осіб);
— обсяги працевлаштування безробітних зросли на 6% (майже 10 тис. осіб).
Як зазначив директор центру, середній рівень зарплати по вакансіях, що надавали роботодавці, в січні становив 3342 грн. На тлі таких зарплат дуже привабливими виглядають зарплати, які пропонують на контрактній службі. На його думку, ці пропозиції слід розглянути тим, хто за різними обставинами був звільнений із силових структур. Їхній досвід, навички та вміння, в разі відповідності умовам посад та відбору, можуть бути корисними як державі, так і їм особисто в їхній уже військовій кар’єрі.
Військовий комісар м. Києва полковник Володимир Кидонь розказав про посади та умови проходження контрактної служби. Мінімальний рівень оплати праці військовослужбовців за контрактом становить 7 тис. грн (рядовий склад). На різних посадах та залежно від фаху, грошове забезпечення може становити 8, 10, 12 та більше тис. грн. Мінімальний термін контракту — 3 роки (під час особливого періоду — 6 місяців).
Відповідаючи на запитання про участь у бойових діях, військовий комісар зазначив, що жоден контрактник не направляється в зону АТО відразу після підписання контракту. Як мінімум три місяці триває проходження підготовки в навчальному центрі. А потім іде розподіл по військових частинах.
Полковник Кидонь звернув увагу і на те, що наведений рівень грошового забезпечення — для мирного часу. Якщо військовослужбовець, що проходить службу за контрактом, направляється в зону АТО, там до його окладу додається надбавка за особливі умови проходження служби. Вона суттєво збільшує рівень його грошового забезпечення.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, які придатні до служби за станом здоров’я. Серед військових спеціальностей є і такі, на яких можуть проходити службу й жінки. Вже є прецеденти, коли саме жінки займають посади по окремих військових спеціальностях та дуже добре себе зарекомендували.
Крім грошового забезпечення, законодавством передбачено перелік пільг та переваг під час проходження служби за контрактом. Серед них — право отримання безплатного житла за рахунок держави, забезпечення безплатним медичним та санаторно-курортним лікуванням, можливість отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони, щорічної відпустки 30 діб (тривалість збільшується залежно від вислуги). Передбачено й інші пільги та перспективи.
Усім охочим проходити службу за контрактом слід звертатися до будь-якого районного центру зайнятості Києва або безпосередньо в районні військові комісаріати міста Києва. Контрактна служба — це крок до професійної боєздатної армії. 

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».