Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 22:06

Вдосконалення бойової підготовки за стандартами НАТО

Rate this item
(2 votes)

Цьо­го­річ Ук­раї­на на сво­їй те­ри­то­рії про­ве­де п’ять між­на­род­них вій­сь­ко­вих на­вчань за учас­ті аме­ри­кан­ських і поль­ських вій­сь­ко­вих. З аме­ри­кан­ськи­ми вій­сь­ко­ви­ми про­ве­дуть на­вчан­ня Fearless Guardіan-2015 («Фір­лес Гар­ді­ан-2015»). Sea Breeze-2015 («Cі Бриз-2015»), Saber Guardіan/Rapіd Trіdent-2015 («Сей­бер Гар­ді­ан/Ре­під Трай­дент-2015»).

Стартують навчання 20 квітня на Яворівському полігоні і триватиме цикл навчань до листопада. Про міжнародні навчання за участі НАТО, які відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон у Львівській області), розповіли кореспонденту «ДУ» експерти:


— Олек­сій Кра­сюк, за­ступ­ник на­чаль­ни­ка з на­вчаль­ної ро­бо­ти Ака­де­мії су­хо­пут­них військ ім. геть­ма­на П. Са­гай­дач­но­го, пол­ков­ник;
— Олек­сандр По­ро­нюк, ке­рів­ник За­хід­но­го ре­гіо­наль­но­го ме­діа­цен­тру Мі­но­бо­ро­ни Ук­раї­ни, під­пол­ков­ник;
— Олег Ті­хов, офі­цер гру­пи зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю та ЗМІ управ­лін­ня За­хід­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лін­ня На­цгвар­дії;
— Во­ло­ди­мир Гу­ли­ма, го­ло­ва ГО «Центр до­слі­джень проб­лем ре­гіо­наль­но­го між­на­род­но­го спів­ро­біт­ниц­тва».


Ук­ра­їн­ські стан­дар­ти від­різ­няю­ть­ся від на­тов­ських
— Чи колись навчання тривали так довго: з квітня по листопад?
Олександр Поронюк: Ні, ніколи. Вперше проходять такі досить тривалі навчання, і вони, до речі, немалі за чисельністю військових.
Володимир Гулима: Під офіційним приводом НАТО демонструє свою присутність в Україні і наявність своїх інтересів. За 60 км від Львова починається кордон з ЄС. До речі, під кордоном також проводяться навчання збройних сил НАТО.
— Скільки американців прибуде?
Олег Тіхов: Ці навчання проходять у три етапи з перервою на навчання «Сейбер Гардіан/Репід Трайдент». Для проведення цих навчань залучено близько 290 інструкторів США.
Володимир Гулима: На території України законним способом будуть перебувати військові підрозділи країн НАТО. Проведення такої кількості навчань, перебування такої кількості військовослужбовців потребуватиме значного обсягу логістичних робіт, а вони, як завжди, супроводжуються дуже великою кількістю контактів на рівні середньої ланки Міністерства оборони і Національної гвардії. Це — ще один позитивний нюанс.
Військовослужбовці НАТО і України на рівні підполковників, полковників будуть спілкуватися у вирішенні конкретних завдань. Таким чином буде напрацьовуватися взаємосумісність, особисті контакти, колосальний обмін досвідом, інформації. І це в плані інформаційно-психологічної боротьби і інтеграції України в НАТО буде мати велике значення.
— Розкажіть детально про навчання, які відбуватимуться на Львівщині.
Олексій Красюк: Я розповім про ті, які будуть проходити на базі Академії сухопутних військ та на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Основна увага в навчанні буде зосереджена на підрозділі Національної гвардії і меншою мірою — на підготовці інструкторів для Збройних Сил України. 6 квітня до України прибули перші представники міжнародних навчань, а 15 квітня — всі інструктори. Самі навчання розпочинатимуться з 20 квітня.
В липні відбудуться навчання «Сейбер Гардіан/Репід Трайдент-2015» (Saber Guardian/Rapid Trident-2015). Це — комплексні спільні навчання. Досить часто вони проводяться окремо. В цьому році ухвалено рішення щодо проведення спільної командно-штабної фази: в першу чергу — підготовка штабів. Під час «Репід Трайдент-2015» відбуватиметься підготовка підрозділів.
Це не перші навчання, які будуть проводитися на нашій базі. Ми маємо величезний досвід у сфері проведення міжнародних навчань. Торік проводили «Репід Трайдент-2014», в яких взяли участь понад 1100 військовослужбовців з 15 країн світу. В цьому році у навчанні будуть задіяні 16 країн світу і понад 1800 військовослужбовців.
— Яка мета проведення навчань?
Олексій Красюк: Я не буду говорити про політичну складову, які несуть ці навчання, а скажу про військову. Слід розділити навчання на дві фази: на штабну і на польову фазу підготовки підрозділів. Що стосується штабної, то відбуватиметься підготовка штабів. Зокрема, забезпечення взаємосумісності.
Не є таємницею, що українські підрозділи працюють у стандартних процедурах, які суттєво відрізняються від процедур НАТО. Ми використовуємо інші карти, інші процедури у прийнятті рішень. Це — серйозна відмінність. Для того щоб наші штаби могли працювати спільно з міжнародними штабами, треба проводити подібні навчання.
Що стосується підготовки підрозділів, то тут застосовуватиметься великий спектр навчання. Приміром: ведення стабілізаційних дій в оборонній операції, конвоювання, супроводження конвоїв, евакуація поранених, надання медичної допомоги, протидія саморобним вибуховим пристроям, коректування вогню тощо.


Сучасне бачення ведення бойових дій
— У навчаннях братиме участь Нацгвардія. Які підрозділи?
Олег Тіхов: В навчаннях від Нацгвардії будуть задіяні підрозділи батальйону ім. Кульчицького, батальйону «Азов», спецпідрозділу полку «Ягуар» та «Омега». Від частини Західного територіального управління Нацгвардії буде полк оперативного призначення «Ягуар», який дислокується в місті Калинівка. Щодо проходження навчань, то це буде індивідуальна підготовка, підготовка відділень, взводів, а також підготовка в складі роти і підготовка штабу — штабні тренування.
— Яким чином відбувався відбір військовослужбовців на участь у навчаннях?
Олег Тіхов: Основним критерієм відбору серед військовослужбовців була участь в АТО. Майже всі військовослужбовці підрозділу «Ягуар» виконували службово-бойові та бойові завдання на Сході України. Участь братимуть стрільці, кулеметники, гранатометники, помічники гранатометників. Менше буде керівного складу, а більше — звичайних бійців. Головна мета навчань — вдосконалення бойової та спеціальної підготовки за стандартами НАТО.
— Що дадуть цьогорічні військові навчання українському громадянину?
Олександр Поронюк: Чим більше українські Збройні Сили будуть брати участь у міжнародних навчаннях під егідою НАТО, тим спокійніше почуватимуться прості українці. Сучасні технології, сучасне бачення ведення бойових дій — це не лише престиж, але й збереження найголовнішого — життя та здоров’я як військовослужбовців, так і населення на територіях, де відбуваються бойові дії. На Яворівському полігоні будуть відпрацьовуватися індивідуальна підготовка, підготовка в складі відділень. Самі навчання не несуть якоїсь новизни, тому що в нас були і більш складніші навчання, в яких залучалися до трьох тисяч осіб. Тоді прибувало багато техніки, озброєння з інших країн світу.
Хочу поспівчувати людям, які займаються логістикою. Через те що Верховна Рада України із запізненням ухвалила рішення про перетин кордону іноземними підрозділами, логістиці прийшлося складно. Працювалося в посиленому режимі. Коли перетинається кордон, то існує цілий перелік документів, у тому числі в законодавстві, який слід погоджувати з чинним українським законодавством. У цьому форматі, можливо, виникали труднощі. Але чим більше в такому мирному форматі питань буде вирішуватися, тим легше буде тоді, коли станеться екстремальна ситуація в Україні. Сподіваюся, навчання пройдуть цікаво і з користю для наших Збройних Сил.
Навчання будуть сприяти розвитку навчально-матеріальної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Дуже суттєво піднялася навчальна база. Є що показати: починаючи від опорного пункту, блокпостів, мінних, інженерних полів. Приємно, що там кожного дня, тижня щось нове з’являється лише для того, щоб військові могли максимально отримати знання з військової справи.
Ні для кого не є таємницею, що багато сотень військових проходять допідготовку, перепідготовку на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Все, що робиться для міжнародних навчань із максимальною ефективністю, використовується звичайними українськими армійськими підрозділами. І це також треба враховувати, адже зміцнюються Збройні Сили України та їхня обороноздатність.
— Хто більше буде переймати досвід: натовці від учасників АТО, які побували на передовій, чи українці від натовців, як теоретично можна воювати?
Володимир Гулима: Навчання вже привернули до себе дуже велику увагу, і в першу чергу з боку Російської Федерації. На рівні заступника міністра закордонних справ Росії звучали звинувачення в тому, що війська НАТО перебувають на території України. Вони це використовують у пропагандистських цілях із метою залякування населення.
Треба пам’ятати про те, що навчання відбуваються відповідно до українського законодавства і міжнародних договорів. Два навчання, які проходитимуть з підрозділами Збройних Сил України, відбуваються в рамках Програми «Партнерство заради миру». І прописується в щорічних планах співпраці з НАТО. Це — абсолютно планові, передбачувані і анонсовані військові заходи.
Що стосується навчань із Нацгвардією, то це — нові навчання. Вони відбуватимуться відповідно до домовленостей, які були досягнуті Президентом України під час візиту до США восени 2014 року. США як стратегічний партнер, визначений у наших міжнародних документах, мають зобов’язання і відповідно до Будапештського меморандуму вирішили таким чином нам допомагати.


Особливості навчань
— Розкажіть про особливості навчань.
Володимир Гулима: Навчання, які відбуватимуться з Нацгвардією, — це дуже потужний меседж Росії. Нацгвардія і «Правий сектор» — ними вони лякають своє населення і самі, певно, лякаються цієї структури. Те, що саме зараз США з Нацгвардією України проводять навчання, має дати сигнал Російській Федерації — ці структури користуються довірою західних партнерів і співпраця буде в подальшому розвиватися.
Нині на тактичному рівні в наших підрозділів є великий досвід, а саме: дії в місті, проти диверсійних груп, які воюють зараз за новою доктриною Російської Федерації і за новими бойовими статутами. США з тим ще не стикалися, тому вони будуть дуже широко вивчати подібний досвід. Але наша проблема в тому, що ми не приділяли розвитку армії раніше і взагалі опускали питання взаємодії.
— А як має будуватися антитерористична операція?
Володимир Гулима: Повинна бути локалізована певна територія Збройними Силами України. За необхідності — проведено штурм, захоплення тощо. В другу чергу вступає Національна гвардія, яка займається зачисткою території, виявленням ворожих елементів, нейтралізацією їх, встановленням функціонування місцевих органів влади, введенням комендантської години тощо. Я думаю, що ці питання і будуть зараз відпрацьовуватися.
Одиночні дії потребуватимуть меншої уваги, а от саме взаємодія і дія на оперативному, стратегічному рівні будуть відпрацьовуватися. Підйом, який нині відбувся в Україні у військових організаціях, має стихійний характер і буде структуруватися. При певній організації і налагодженні взаємодії, взаємосумісності буде мати втричі вищий ефект для подолання ситуації, яка склалася на Сході України.


Чи бути зброї?
— Зараз багато говориться про летальну зброю. Чи отримає її Україна від США?
Володимир Гулима: Справа військових — виконувати накази, якщо вони її отримають, то будуть опановувати. Треба розуміти, що в кожній країні є свої інтереси і свої цілі в зовнішній політиці. Вони ведуть свої ігри і це не означає, що будуть діяти так, як ми того бажаємо. Питання летальної зброї обговорюється. Проте це не та справа, яка повинна обговорюватися публічно. Летальна зброя США — дуже добре і ефективно, але це потребуватиме часу.
Набагато простіше і ефективніше нам отримувати зброю, яка залишилася в країнах пострадянського простору. Вона вже не використовується країнами, які переходять на стандарти НАТО. Зброя нині є тягарем, а Україні вона стане в пригоді. Я думаю, що така робота проводиться. Тому не треба різко ставити питання: якщо буде летальна зброя, то ми переможемо, а якщо ні — програємо. Все робиться, але не завжди афішується.
— На військові навчання обладнання, техніка буде ввозитися в Україну?
Олексій Красюк: Я можу сказати про навчання «Сейбер Гардіан/Репід Трайдент-2015» — це не перші навчання. Їхня історія сягає ще 1996 року. Вони проводяться щорічно. Раніше це був «Щит миру», а зараз — «Репід Трайдент». На ці навчання не завозиться практично нічого того, що потім могло бути використано нами у воєнних цілях. Завозять сухі пайки, які використовуються на навчаннях, можливо, ще якісь дрібнички, які потребують іноземні підрозділи.
— По завершенні навчання щось буде передаватися українській армії?
Олексій Красюк: Після них нічого не залишається. Якщо говорити про зброю летальну і нелетальну, її немає, вона не залишається. За великим рахунком, на ці навчання підрозділи використовують українське обладнання, озброєння. Іноземні військові приїжджають лише зі своєю стрілецькою зброєю і потім її назад забирають.
Олег Тіхов: Ніякої техніки чи зброї не буде передаватися. Якщо командування вирішить зробити подарунок Україні, то максимум можуть подарувати, наприклад, засоби зв’язку, майно. А щодо зброї, то вона даруватися не буде. Взагалі на навчаннях ніхто нічого не дарує. Натовці приїхали в Україну, позаймалися і поїхали назад. Згідно з митними процедурами те, що ввозиться на територію країни, мусить вивозитися назад.
— Як будуть організовані заходи щодо безпеки цих навчань?
Олексій Красюк: Жодні навчання не проводяться без дотримання всіх заходів безпеки, починаючи від поводження зі зброєю. Задля забезпечення цих заходів проводяться спеціальні тренування перед початком навчань. Що стосується заходів безпеки самими військовослужбовцями, то тут усе нормально і спокійно.
По-перше, вони є професіоналами. По-друге, з ними проводяться додаткові навчання. В принципі бувають невеликі проблеми, але не глобальні, які переростають у трагедії чи ще щось подібне. Що стосується забезпечення безпеки в самих містечках, то, звичайно, це обов’язкова вимога до будь-якого іноземного підрозділу.
— Яким чином досягається безпека?
Олексій Красюк: Вона досягається шляхом додаткового введення патрулювання, яке буде забезпечуватися від військової служби правопорядку, внутрішніх підрозділів. Це максимальне оточення і блокування в’їзних шляхів. Ми маємо цілий комплекс заходів. Навчання будуть проходити на Яворівському полігоні не вперше, тому, сподіваюся, що вони проводитимуться належним чином і без провокацій.
Інна БОРИСОВА, фото автора

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».