№ 16 (24115)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Лютий 26, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 22 Квiтень 2016 01:01

Внутрішня армія вступає у гру

5 квіт­ня пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін здійс­нив пер­шу (від 2003 ро­ку) ре­струк­ту­ри­за­цію сис­те­ми ін­сти­ту­тів внут­ріш­ньої без­пе­ки. Змі­ни на ос­но­ві пре­зи­дент­ських дек­ре­тів сут­тє­во змі­ню­ють і роз­клад сил та пов­но­ва­жен­ня мі­ніс­терств, від­по­ві­даль­них за внут­ріш­ню без­пе­ку дер­жа­ви.

Спираючись на організаційний потенціал внутрішніх військ (ВВ) МВС, створено підпорядковану президентові Федеральну службу національної гвардії (ФСНГ). Її командувачем став попередній очільник ВВ, а ще раніше — багаторічний начальник особистої охорони Путіна Віктор Золотов. Водночас ліквідовано федеральну службу контролю обігу наркотиків (ФСКОН) і федеральну міграційну службу (ФМС), а їхні структури стали департаментами МВС.

26 КВІТ­НЯ — ДЕНЬ ЧОР­НО­БИЛЬ­СЬКОЇ ТРА­ГЕ­ДІЇ

Не­за­ба­ром ви­пов­нить­ся 30 ро­ків від дня най­біль­шої у сві­ті тех­но­ген­ної ава­рії. На­пе­ре­до­дні цієї сум­ної да­ти ко­рес­пон­дент «ДУ» зу­стрі­вся з пол­ков­ни­ком у від­став­ці Во­ло­ди­ми­ром Вой­то­вим — без­по­се­ред­нім учас­ни­ком лік­ві­да­ції її на­слід­ків, а ни­ні го­ло­вою Все­ук­ра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Со­юз Чор­но­биль Ук­раї­на» і по­про­сив по­ді­ли­ти­ся спо­га­да­ми про ті дра­ма­тич­ні дні, роз­по­віс­ти про нині­шні проб­ле­ми чор­но­биль­ців і шля­хи їх ви­рі­шен­ня.

«На­слід­ки мог­ли бу­ти більш тра­гіч­ни­ми...»
— Нагадаю, що вибух на 4му реакторі стався в ніч з 25го на 26 квітня, — говорить Володимир Васильович. — Він призвів до радіаційного забруднення 77 районів 12 областей України, на теренах яких були 2293 населених пункти.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 22 Квiтень 2016 00:03

Наймолодший прем'єр та його команда

Піс­ля три­ва­лих по­лі­тич­них ба­та­лій нав­ко­ло Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів, кот­рі роз­по­ча­ли­ся ще ми­ну­ло­го ро­ку, Ук­раї­на от­ри­ма­ла на­реш­ті но­вий склад уря­ду. Як і очі­ку­ва­ло­ся, очо­лив йо­го Во­ло­ди­мир Гройс­ман, при­шес­тя яко­го на ви­щу по­са­ду ви­ко­нав­чої вла­ди озна­ме­ну­ва­ло­ся від­ра­зу кіль­ко­ма ці­ка­ви­ми ноу-хау.

Поперше, пан Гройсман став першим в історії України керівником уряду, котрий пересів у прем’єрське крісло безпосередньо зі спікерського. Нічого подібного досі в нас не траплялося. Більше того, до Володимира Борисовича досвід як спікерської, так і прем’єрської роботи має лише одна людина — його попередник Арсеній Яценюк. Однак в Арсенія Петровича між двома посадами була понад п’ятирічна пауза, коли він задовольнявся роботою пересічного народного депутата.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».