Головна
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Вересень 28, 2016
Головні новини
Бюджет «дозріває»... Коли це буває? ПАР­ЛА­МЕНТ УЗЯВ ДО РОЗ­ГЛЯ­ДУ ПРО­ЕКТ ... (23 Вер 2016)
Тут творилися неймовірні страхіття... 29 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ УШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 75 РОКІВ ТОМУ В ... (23 Вер 2016)
На ринку агрострахування просувається ... 6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з ... (23 Вер 2016)
Бюджет буде соціально орієнтованим Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни­ ... (23 Вер 2016)
Зарплата вчителям має зрости на третину Усі пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки 8–12 ... (23 Вер 2016)
Тарифи на тлі бабиного літа Не­впин­но злі­та­ють лист­ки ... (23 Вер 2016)
Чи мирний наш атом? Остан­нім ча­сом у за­со­бах ма­со­вої ... (23 Вер 2016)
Реформа МВС: місія нездійсненна? Укра­їн­ці вже пот­ро­ху зви­ка­ють до то­го, ... (23 Вер 2016)
США, Китай і Росія Ки­тай­сько-ро­сій­ські від­но­си­ни ... (23 Вер 2016)
Поглиблення кризи ООН На поточному тижні завершується загальнополітична дискусія на відкритті ... (23 Вер 2016)
Бюджет «дозріває»... Коли це буває?
ПАР­ЛА­МЕНТ УЗЯВ ДО РОЗ­ГЛЯ­ДУ ПРО­ЕКТ ГО­ЛОВ­НО­ГО ФІ­НАН­СО­ВО­ГО ДО­КУ­МЕН­ТА НА НА­СТУП­НИЙ РІК Клю­чо­вою те­мою ни­ніш­ньо­го пар­ла­мент­сько­го тиж­ня... Читати далi
Як харчуватися восени, щоб підготувати організм...
Осінь — чу­до­ва по­ра ро­ку. На жаль, са­ме в цей час у на­шо­му ор­га­ніз­мі по­чи­нає на­ко­пи­чу­ва­ти­ся жи­ро­вий за­пас. Так від­бу­ває­ть­ся, то­му що з на­стан­ням осе­ні,... Читати далi
Олег Жупанський: що більше людина читає, тим...
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник, пе­ре­кла­дач, ре­дак­тор і ви­да­вець Олег Жу­пан­ський. Як про­фе­сіо­нал прой­шов сер­йоз­не гор­ни­ло у ви­дав­ниц­тві «Ве­сел­ка»,... Читати далi
«Я володію аркодужим перевисанням до народів»
30 ВЕ­РЕС­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ ПЕ­РЕ­КЛА­ДАЧА Ці слова незабутнього Максима Рильського чи не найкраще пасують до фаху перекладача, або товмача, як називали їх раніше. Уявіть собі, що ви подорожуєте незнайомою країною, але не знаєте місцевої мови навіть на... Читати далi
Екстрим-арена
Як­що вам по­до­ба­єть­ся екс­трим, кар­ко­лом­ні ак­ро­ба­тич­ні трю­ки, від яких за­хоп­лює по­дих, ви обо­в’яз­ко­во має­те за­ві­та­ти до цир­ку, який під­го­ту­вав но­ву... Читати далi
Пошук нових героїв
У те­ат­рі «Бо­жа ко­рів­ка», що діє при Цен­трі мис­тецтв «Но­вий ук­ра­їн­ський те­атр», на­ма­гаю­ть­ся до­би­ра­ти до ре­пер­ту­ару п’єси, які б не ли­ше роз­ва­жа­ли, а й... Читати далi
Тут творилися неймовірні страхіття...
29 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ УШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 75 РОКІВ ТОМУ В БАБИНОМУ ЯРУ ПОЧАЛИСЯ МАСОВІ РОЗСТРІЛИ, ЗНАЙШЛИ СМЕРТЬ СОТНІ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ. ТОЧНА КІЛЬКІСТЬ ЗНИЩЕНИХ ЄВРЕЇВ, УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І ДОСІ НЕВІДОМА «Сим­вол... Читати далi
На ринку агрострахування просувається...
6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з на­го­ди за­пус­ку ком­плекс­ної про­гра­ми для аг­ро­біз­не­су «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». У рам­ках цьо­го за­хо­ду був... Читати далi
Бюджет буде соціально орієнтованим
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни­ го­то­вий ухва­лю­ва­ти конс­трук­тив­ні про­по­зи­ції від на­род­них де­пу­та­тів, у то­му чис­лі що­до со­ці­аль­них іні­ці­атив,... Читати далi
Зарплата вчителям має зрости на третину
Усі пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки 8–12 роз­ря­ду ма­ють під­ня­ти­ся вго­ру по та­риф­ній сіт­ці на два роз­ря­ди. Ра­зом із за­галь­ним під­ви­щен­ням зар­пла­ти бю­джет­ни­ків... Читати далi
prev
next

Топ новин

Курс валют на 28.09.2016

RUB російських рублів
4,06 0,02
EUR ЄВРО
2898,07 -18,96
USD Dollar
2582,95 -7,20
Источник: НБУ

100 днів роботи Укрпошти: результати та досягнення

Новини минулого тижня

 • Картини-ілюзії з подвійним значенням +

  Виставку картин-ілюзій «Двовзори» Олега Шупляка із зображеннями Шевченка, Франка, Гоголя відкрито у Київському планетарії, повідомляє gazeta.ua.Особлива тематика у творчості Олега Шупляка — зображення Тараса Шевченка. Саме Read More
 • У Києві розпочалася Шевченко/mania/ +

  У «Мистецькому Арсеналі» розпочав роботу проект Шевченко/Mania/, повідомляє i-pro.kiev.ua. Експозиція представляє понад 50 художніх творів Великого Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка. Вишукані акварелі Read More
 • Кінотеатр для вітчизняних фільмів +

  У Києві відкриють кінотеатр для показу лише українських фільмів. Його презентують у кінці лютого на базі кінотеатру імені Чапаєва. У березні тут почнеться прокат-марафон нового Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

.

Духовність

Вересень 09, 2016

Полюс підкорюється мужнім

Для лю­дей, кот­рі упо­до­ба­ли со­бі хо­бі у вже до­во­лі до­рос­ло­му ві­ці, ця…

Писемність: шляхом духовності й прогресу

Вер 09, 2016
8 ВЕ­РЕС­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ…

«І звелів... приводити людей до Хрещення, і дітей…

Лип 22, 2016
ВЛІТКУ 988 РОКУ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР ХРЕСТИВ…

Особистість

Липень 22, 2016

«Вважаю, що обмежень анімація не має»

30 ЛИПНЯ — 10 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ВОЛОДИМИРА ДАХНА (1932–2006), УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ТА РЕЖИСЕРА…

Гуманіст і парадоксів друг

Лип 22, 2016
26 ЛИПНЯ — 160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА…

Іван Драч: ми зробили все, щоб постала Незалежна…

Лип 15, 2016
Іван Драч — зна­ко­ва пос­тать, Ге­рой…

Пам'ять

Вересень 23, 2016

Тут творилися неймовірні страхіття...

29 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ УШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 75 РОКІВ ТОМУ В БАБИНОМУ ЯРУ ПОЧАЛИСЯ…

«Серед нас були і справжні герої, і негідники»

Вер 16, 2016
22 ВЕ­РЕС­НЯ — ДЕНЬ ПАР­ТИ­ЗАН­СЬКОЇ СЛА­ВИ…

В ім'я життя

Сер 26, 2016
По­над три­дцять ро­ків ми­ну­ло піс­ля ава­рії на…

Грані історії

Вересень 02, 2016

«Вони воюють у домашній одежі, без жодної…

Укра­їн­ці, які під час Дру­гої сві­то­вої про­жи­ва­ли на оку­по­ва­них…

Чи дійсно Росія «подарувала» Крим Україні?

Квi 22, 2016
Уже два ро­ки Крим оку­по­ва­ний Ро­сій­ською…

Воїн, політик, письменник

Квi 22, 2016
20 квіт­ня — 125 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Юрія…

Освіта

Серпень 26, 2016

1 вересня 2016 року: абсолютна нова школа

ЧОТИРИ РОКИ БЕЗ ОЦІНОК І СУЧАСНІ ПИСЬМЕННИКИ ЗАМІСТЬ РАДЯНСЬКИХ. ЩО ПРОПОНУЄ РЕФОРМА ПОЧАТКОВОЇ…

Лілія Гриневич: ми розвантажимо шкільні програми…

Лип 01, 2016
Не­що­дав­но з ві­зи­том у Вар­ша­ві…

Останній дзвоник

Чер 10, 2016
Чер­го­вий на­вчаль­ний рік в Ук­раї­ні вже став…

Соціальна політика

Вересень 23, 2016
Default Image

Бюджет буде соціально орієнтованим

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни­ го­то­вий ухва­лю­ва­ти конс­трук­тив­ні…

Зарплата вчителям має зрости на третину

Вер 23, 2016
Усі пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки 8–12 роз­ря­ду…

Тарифи на тлі бабиного літа

Вер 23, 2016
Не­впин­но злі­та­ють лист­ки ка­лен­да­ря,…

Наука і техніка

Серпень 12, 2016

Ювілей не без смутку, але з надією і перспективами

НАЦІОНАЛЬНОМУ КОСМІЧНОМУ ЦЕНТРУ — 20 РОКІВ Сьо­го­дні, 12 серп­ня,…

Вище України лише небо, але й воно українське...

Сер 05, 2016
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЧИСЛЕННІ ТРУДНОЩІ І НЕГАРАЗДИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ…

Крилаті відлуння співпраці

Лип 29, 2016
Із Лон­до­на до Ки­єва по­вер­ну­ла­ся…

Екологія

Вересень 02, 2016

Яка людська гідність гартувалася через...…

У се­лі Бі­ли­ки, що в Ко­бе­ляць­ко­му райо­ні на Пол­тав­щи­ні, от уже кіль­ка ро­ків…

Зруйнований реактор матиме нове і надійне укриття

Квi 15, 2016
Укрит­тя, зве­де­не над зруй­но­ва­ним…

В ті дні ми не думали про себе...

Квi 08, 2016
26 квітня – день Чорнобильської трагедії До ро­біт,…

Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».