№ 7 (24054)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ЗНАЙ НАШИХ

Художній керівник Одеського філармонічного оркестру Ерл Хобард потрапив до тридцятки найбільш професійних музикантів світу, повідомляє ridna.ua. Рейтинг склав авторитетний американський портал Musical America Worldwide за підсумками минулого року.
Номінантів обирали шляхом опитування громадськості, що має професійне відношення до мистецтва. У рейтинг потрапили тільки ті музиканти, які довели свою унікальність, здатність протистояти опору середовища або заскорузлої традиції. «Це любителі ризику та інноватори», — наголосив Musical America Worldwide у зверненні до читачів.
Хобард очолює Одеський філармонічний оркестр уже два десятиліття. З його ім’ям пов’язане широке визнання колективу не лише на батьківщині, а й за кордоном.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 13 Лютий 2015 17:36

Бойова готовність фаворитів

До відновлення чемпіонату України з футболу у прем’єр-лізі залишається трохи більше десяти днів, а єврокубки вже через тиждень порадують своїми першими матчами. Тож варто поглянути на команди, які представляють нашу державу в Європі, і дати оцінку їх виступів восени, а також спробувати спрогнозувати долю команд на весняну частину сезону.
Почнемо з лідера першості — київського «Динамо». Якщо порівнювати виступ команди з її виступом у попередніх сезонах, то кияни зробили великий крок уперед. І в результатах, і в грі. Коли ж дивитися в майбутнє, то зрозуміло, що ще багато чого потрібно досягати в ігровому плані. Жодної поразки в чемпіонаті і Кубку України — це заслуговує на увагу. Але в той же час були нічийні матчі з «Олімпіком» і «Карпатами».
У Лізі Європи маємо одну поразку — від «Ольборга». Це — той випадок, коли команда явно провалила гру, в першу чергу фізично. Всі інші матчі були виграні. Коли на жилах, коли впевнено, проте в підсумку цілком заслужене перше місце у групі та впевнений вихід до 1/16 Ліги Європи. До того ж там на динамівців очікує далеко не зірковий французький «Генгам».

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Лютий 2015 17:31

Бронзові естафети Нового Места

У чесь­ко­му Но­во­му Мес­ті за­вер­шив­ся сьо­мий етап Куб­ка сві­ту з бі­ат­ло­ну. Го­лов­ним до­сяг­нен­ням ук­ра­їн­ської збір­ної ста­ли два ви­сту­пи в змі­ша­них ес­та­фе­тах— кла­сич­ній, у якій бе­руть участь по два спортс­ме­ни з жі­но­чої і чо­ло­ві­чої час­тин коман­ди, і так зва­ній оди­ноч­ній — во­на біль­ше на­га­дує фор­мат ві­до­мої шоу-гон­ки, яка що­ро­ку від­бу­ває­ть­ся в ні­мець­ко­му Гель­зен­кір­хе­ні.

Українці вибороли бронзові нагороди в обох гонках, які 6 лютого відкривали програму змагань у Новому Месті.
Спершу в дебютній в офіційній програмі змагань на етапах Кубка світу одиночній змішаній естафеті на третю сходинку зійшли Юлія Джима та Артем Тищенко — для 21-річного біатлоніста ця бронзова медаль стала першою в кар’єрі на стартах такого рівня. Головною в цій дисципліні є влучність на вогневих рубежах, бо півторакілометрового кола для повноцінної дистанційної боротьби замало.
Артем зумів утримати і навіть наростити семисекундну перевагу перед сильним німецьким опонентом Еріком Лессером.
Німець узагалі став антигероєм гонки. Промахувалися в новій гонці всі, але саме промахи Лессера стали найбільш драматичними. Аж до останнього вогневого рубежу він був серед претендентів на нагороди. Однак у вирішальний момент, коли суперники були точними, Лессер припустився шести промахів із восьми пострілів!

У США очікує схвалення застосування ін’єкції, призначеної для боротьби з жиром, що утворює друге підборіддя.
Подвійне підборіддя можна буде прибрати шляхом введення синтетичної хімічної речовини, яка руйнує жирові клітини. Обговорення дозволу застосування препарату призначено на березень. Якщо дозвіл отримають, то диво-препарат можна буде придбати у травні.
Це буде перша ін’єкція такого роду, що застосовуватиметься у косметичних цілях. Ботокс та інші підшкірні ін’єкції розгладжують шкіру, але жоден із препаратів не може впоратися із жиром на підборідді. Новий косметичний засіб було випробувано на більш як 1600 добровольцях.

Дані репрезентативного дослідження показують, що діти, які часто граються з пазлами, кубиками і в настільні ігри, зазвичай мають хороше просторове мислення. Дослідження опубліковано в Psychological Science, журналі Асоціації психологічних наук.
Джемі Жиро з коледжу Родес (США) і Нора Ньюкомб з університету Темпл (США) проаналізували дані щодо 847 дітей віком від 4 до 7 років, які беруть участь у спеціальній освітній програмі WPPSI. Дітям було запропоновано відтворити конкретні 2D-конструкції, використовуючи червоні, білі і наполовину червоні, наполовину білі кубики. Також дослідники вивчили дані опитування батьків про дитячі ігрові звички і спільне проведення часу з батьками.

Ней­ро­дер­міт — це хро­ніч­не шкір­не за­хво­рю­ван­ня. Йо­го про­яви — ви­си­пан­ня і силь­ний свер­біж. Як твер­дять ме­ди­ки, на по­яву ней­ро­дер­мі­ту впли­ва­ють не тіль­ки алер­гі­за­ція ор­га­ніз­му, а й різ­ні роз­ла­ди функ­цій нер­во­вої сис­те­ми. Час­то ха­рак­тер­ний алер­гіч­ний ви­сип з’яв­ляє­ть­ся на нер­во­во­му ґрун­ті. Щоб ро­зі­бра­ти­ся у проб­ле­мі де­таль­ні­ше, ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Га­ли­ни Гір­ник.

— Нейродерміт зустрічається у всіх країнах світу, уражує людей будь-якої статі і віку. Але все-таки частіше схильність до формування цієї шкірної патології мають жінки та мешканці великих міст. Упродовж останніх років відзначається неухильне зростання захворювання, що пояснюється погіршенням екології, великою кількістю синтетичних матеріалів для пошиття одягу, відмовою від грудного вигодовування тощо.
— Тож які саме причини викликають розвиток нейродерміту?

По­ба­че­не в Ки­єві на ву­ли­ці Лавр­ській, 24, в од­но­му із за­лів Ме­мо­рі­аль­но­го ком­плек­су «На­ціо­наль­ний му­зей іс­то­рії Ве­ли­кої Віт­чиз­ня­ної вій­ни 1941—1945 ро­ків» при­го­ло­мшить. Це — роз­по­відь про жа­ха­ючі по­дії, що від­бу­ва­ли­ся 70 ро­ків то­му на Пів­ден­но­му за­хо­ді Поль­щі при­близ­но в 60км від Кра­ко­ва, не­по­да­лік міс­та Осве­нцім.
Там із 20 трав­ня 1940 р. по 27 січ­ня 1945-го ді­яла од­на з най­біль­ших кон­цен­тра­цій­но-та­бір­них ме­реж, де в «по-на­уко­во­му» ор­га­ні­зо­ва­но­му пек­лі «оста­точ­но ви­рі­шу­ва­ли єв­рей­ське та ци­ган­ське пи­тан­ня». Що там ді­яло­ся, як зну­ща­ли­ся над в’яз­ня­ми смер­ті, роз­по­ві­дає ви­став­ка «Кон­цта­бір Ауш­віц — ук­ра­їн­ський ви­мір: до­слі­джен­ня, до­ку­мен­ти, свід­чен­ня».

Людський попіл постачав "комбінат смерті"
Винятково унікальну експозицію з 300 рідкісних предметів підготували співробітники музею та Українського інституту національної пам’яті. Їм допомогли дніпропетровські колеги з Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», а також Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного.

Published in Пам'ять

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Ко­валь, зна­ний в Ук­раї­ні са­ти­рик і гу­мо­рист, май­стер хльос­ткої мі­ні­атю­ри, тво­рець жан­ру в’їд­ли­вих ку­сю­чих пі­ра­ток. У до­роб­ку пись­мен­ни­ка— сот­ні гос­трих, дош­куль­них епі­грам, па­ро­дій, мі­ні-ба­йок, окре­мі з яких увій­шли до за­галь­но­ук­ра­їн­ських шкіль­них під­руч­ни­ків, по­сіб­ни­ків для сту­ден­тів, на­уко­вих збір­ни­ків.

Голова об’єднання сатириків і гумористів КО НСПУ Гриць Гайовий зазначає: «У пересмішницькій творчості Сергій Коваль — тонкий, спостережливий, іронічний аналітик, що вміє помітити особливості творчої манери колеги по перу та ненав’язливо застерегти від смислових, стилістичних огріхів».
Утім, Сергій Коваль давно вже виріс із ролі пересмішника, він сатирично аналізує та узагальнює наше українське сьогодення, небайдуже вказує на суспільні вади та недоліки з єдиною метою — лікувальною. Певно тому він ще подався в царину цілком серйозних наукових досліджень витоків вітчизняної історії, філософії, мови.
З великою приємністю вітаємо пана Сергія Коваля з 75-річчям, бажаємо щастя, здоров’я і нових книжок!

Published in Вітальня
П'ятниця, 13 Лютий 2015 17:07

Спецфонд розкриває таємниці

Де­які про­від­ні му­зеї на те­ре­нах ко­лиш­ньо­го СРСР ма­ють осо­бли­ві зі­бран­ня, ві­до­мі му­зей­ни­кам як спец­фон­ди. Їх при­зна­чен­ням бу­ло не збе­ре­жен­ня яки­хось ви­нят­ко­вих тво­рів, а при­хо­ван­ня від люд­ських очей не­ба­жа­них ар­те­фак­тів. Зміс­тов­на ви­став­ка «Спец­фонд 1937–1939», яка від­кри­лась у На­ціо­наль­но­му ху­дож­ньо­му му­зеї Ук­раї­ни, зна­йо­мить гля­да­ча з май­же не­зна­ною тра­гіч­ною сто­рін­кою ук­ра­їн­сько­го мис­тец­тва.

Спеціальний секретний фонд НХМУ (тоді — Державного українського музею) сформувався у 1937–1939 рр. До нього з музеїв Харкова, Одеси, Києва, Полтави, зі спецфондів Української художньої виставки збирали твори тих, хто, на думку партійних ідеологів, «спотворював дійсність» і являв загрозу «новому суспільству».
Більшість імен та творів «ворогів народу», «формалістів», «націоналістів» (саме так формулювалися «провини» митців в інвентарних книгах) на довгі роки було викреслено з історії українського мистецтва. Відправлення робіт до Спецфонду майже завжди означало заслання чи ув’язнення художників, а декому з них та навіть членам їх родин коштувало життя.

Published in Культура
П'ятниця, 13 Лютий 2015 17:04

«Всесвіт» і ми

Не­що­дав­но жур­на­лу іно­зем­но­го пись­мен­ниц­тва «Все­світ» ви­пов­ни­ло­ся 90 ро­ків. Це — най­ста­рі­ше в Ук­раї­ні лі­те­ра­тур­не ви­дан­ня. Пер­ший но­мер йо­го вий­шов у 1925 ро­ці. За­сно­вни­ком був пись­мен­ник і гро­мад­ський ді­яч Ва­силь Ел­лан-Бла­кит­ний. До складу ре­дак­ції вхо­ди­ли Ми­ко­ла Хви­льо­вий та Олек­сандр Дов­же­нко. Тон­кий ілюс­тро­ва­ний «Все­світ» міс­тив то­ді фо­то­ма­те­рі­али й на­ри­си з усіх кра­їн, тво­ри ук­ра­їн­ських та іно­зем­них ав­то­рів. У 1934 ро­ці в пе­рі­од по­лі­тич­них ре­пре­сій жур­нал був за­кри­тий.

Відродився «Всесвіт» у 1958 році як товстий журнал, повністю присвячений іноземній літературі. Першим повоєнним головним редактором став письменник Олексій Полторацький. Журнал зібрав навколо себе всі кращі перекладацькі сили в Україні, розпочав широку публікацію творів письменників країн народної демократії та Заходу. Приміром, романів М. Дрюона, Р. Мерля, Дж. Голсуорсі, Е. Ремарка, С. Моема та багатьох інших.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».