Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Жовтень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Обама затвердив нові санкції проти Росії
Президент США Барак Обама затвердив нові санкції щодо Росії через ситуацію в Україні.«Я затвердив нові санкції на деякі російські компанії та фінансові інституції. Я чітко повторював, що Росія має зупинити потік зброї та бойовиків через кордон в Україну, що Росія має вплинути на сепаратистів, щоб... Читати далi
Українські прикордонники поїхали до Франції на...
Пред­став­ни­ки Дер­жав­ної при­кор­дон­ної служ­би Ук­раї­ни бра­ти­муть участь у про­ве­ден­ні спе­ці­аль­ної опе­ра­ції «Єв­ро­ку­бок-2016», у хо­ді якої во­ни нес­ти­муть... Читати далi
Страх нового «Брейвіка»
На тре­тю річ­ни­цю ма­со­вої бій­ні, яку на­при­кін­ці лип­ня 2011 ро­ку Ан­дерс Брей­вік ор­га­ні­зу­вав в Ос­ло, нор­везь­кі спе­ці­аль­ні служ­би по­пе­ре­ди­ли гро­ма­дян... Читати далi
Встановлення справедливості за военного часу...
Ви­дат­ний ук­ра­їн­ський юрист Яро­слав Ба­бич був на­чаль­ни­ком юри­дич­ної служ­би пол­ку На­цгвар­дії «Азов», по­міч­ни­ком на­род­но­го де­пу­та­та Ук­раї­ни Ан­дрія... Читати далi
Чи запрацює НАЗК по-новому з новим головою
У На­ціо­наль­но­му агент­стві з пи­тань за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції об­ра­ли но­во­го го­ло­ву — ним став один із п’я­ти чле­нів НАЗК Олек­сандр Ман­гул, за яко­го про­го­ло­су­ва­ли... Читати далi
Вибори-2014: на старт викликаються... (частина 3)
Чим ближче до 26 жовтня, тим більше в Україні посилюється передвиборна боротьба. На тлі подій на сході вона подекуди навіть викликає відверте несприйняття. Особливо тоді, коли пошукачі депутатських мандатів масово перетворюються на небувалих експертів військової справи. Це, щонайменше, незвично,... Читати далi
Магічна «сімка»
ЗА ДВА ТИЖ­НІ В УК­РАЇ­НІ ВІД­БУ­ДУТЬ­СЯ ДО­ВИ­БО­РИ ДО ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ Ви­бор­на кам­па­нія в Ук­раї­ні не до­зво­ляє роз­слаб­ля­ти­ся на­віть то­ді, ко­ли вла­ду в... Читати далi
«Невидимі» виборці
В ук­ра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті при­па­дає пи­лом за­ко­но­про­ект, кот­рий до­зво­лить пе­ре­се­лен­цям та внут­ріш­нім міг­ран­там го­ло­су­ва­ти на міс­це­вих... Читати далi
«Підкилимний» уряд
Вер­хов­на Ра­да вчо­ра ухва­ли­ла по­ста­но­ву, якою за­до­воль­ни­ла за­яву Ар­се­нія Яце­ню­ка про звіль­нен­ня з по­са­ди Прем’­єр-мі­ніс­тра Ук­раї­ни, а та­кож... Читати далi
Якою буде Україна-2016?
Різд­вя­но-но­во­річ­ний цикл свят май­же за­вер­шив­ся. Пер­ші дні 2016 ро­ку для на­шої дер­жа­ви ми­ну­ли від­нос­но спо­кій­но і без осо­бли­вих не­спо­ді­ва­нок. Зви­чай­но,... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Чи­ма­ла ува­га ук­ра­їн­ської гро­мад­сько­сті ни­ні бу­ла при­ку­та до Страс­бур­га, де са­ме сьо­го­дні за­вер­шує­ть­ся чер­го­ва се­сія Пар­ла­мент­ської асамб­леї Ра­ди Єв­ро­пи. Остан­нім…
В УК­РАЇ­НІ ЗНО­ВУ РВУТЬ­СЯ СНА­РЯ­ДИ ДА­ЛЕ­КО ВІД ПЕ­РЕ­ДО­ВОЇ Цьо­го тиж­ня од­нією з клю­чо­вих тем зно­ву ста­ли ви­бу­хи на вій­сь­ко­во­му скла­ді. Так,…
Товариство сприяння обороні України є однією з багатьох громадських організацій України. Воно вирізняється чітко вираженою державною позицією, а також плідною…
Напередодні вихідних, а саме 28 вересня, набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування…
Боротьба з російською інформаційною агресією вже досить давно стоїть на порядку денному не тільки в Україні, а й на міжнародному…
ЧИ УХВАЛИТЬ ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»? Перший місяць роботи українського парламенту видався на рідкість продуктивним.…
Укрінформ попросив політологів оцінити цьогорічний форум YES: порівняти з торішнім, а також поділитися своїми враженнями від нього. У щорічному міжнародному…
Днями в епіцентрі вітчизняних політичних подій знову перебувала Центральна виборча комісія. Ще на початку пленарного тижня Верховна Рада проголосувала за…
Учні та вчителі Української паризької школи провели акцію на підтримку незаконно засудженого у РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка. Про це…
Засідання Верховного суду РФ, на якому визнано законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув’язнення для журналіста Укрінформу Романа…
ЧО­ГО ВАР­ТО ОЧІ­КУ­ВА­ТИ НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ ВІД РО­БО­ТИ ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НО­ГО ЗА­КО­НО­ДАВ­ЧО­ГО ОР­ГА­НУ Відкривши чергову парламентську сесію, народні депутати впродовж нинішнього тижня працювали в…
На 66-му році життя відійшов у Вічність Віктор Федорович ЧАМАРА, відомий український журналіст і громадський діяч, колишній багаторічний генеральний директор…
Сторiнка 1 iз 40

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».