Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Червоний Хрест України: 100 років доброчинності
Су­час­ні гу­ма­ні­тар­ні ви­кли­ки в усьо­му сві­ті дик­ту­ють но­ві ви­мо­ги для всіх ор­га­ні­за­цій, які за­хи­ща­ють гу­ман­ність, зла­го­ду та мир. Не ста­ло ви­нят­ком і... Читати далi
Андрій Ілларіонов: Путіна найбільше цікавить...
Ві­до­мий ро­сій­ський еко­но­міст, ко­лиш­ній рад­ник пре­зи­ден­та Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, за­сно­вник Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­но­го ана­лі­зу Ан­дрій Іл­ла­ріо­нов... Читати далi
Осінні політичні виклики
ДЕ Й КОЛИ ВАРТО ЧЕКАТИ ЧЕРГОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОБУКСОВУВАНЬ Уже ба­га­то ро­ків в Ук­раї­ні то­чать­ся за­пек­лі дис­ку­сії сто­сов­но не­об­хід­но­сті ухва­лен­ня но­во­го ви­бор­чо­го... Читати далi
У Криму – зовсім не сонячно
Упродовж двох днів політична напруга з Києва перемістилася до Сімферополя. Ще позавчора Верховна Рада АРК мала намір провести позачергове засідання, де планувалося розглянути питання стосовно розширення прав автономії. Припущення, що лунали від спостерігачів, були найрізноманітнішими — від,... Читати далi
Сенат США підтримав український народ
Сенат США прийняв резолюцію, що висловлює підтримку українському народу у світлі непідписання Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму Твіттері.  Зокрема, сенат США висловив підтримку народу України, закликав лідерів Сполучених Штатів та... Читати далi
П’ятий президент: за крок до булави
На­при­кін­ці ми­ну­ло­го сто­літ­тя пе­ре­лам­ні мо­мен­ти в іс­то­рії Ук­раї­ни най­час­ті­ше від­бу­ва­ли­ся вліт­ку. Це ухва­лен­ня Де­кла­ра­ції про дер­жав­ний... Читати далi
Майбутні «страви» від політичних «кухарів»
ЯК ГО­ТУЮ­ТЬ­СЯ У ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НО­МУ ПАР­ТІЙ­НО­МУ СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩІ ДО ВИ­БО­РІВ-2019 Політичні песимісти частенько полюбляють повторювати одну вельми заяложену фразу. Мовляв, з часів Євромайдану в Україні нічого (або практично... Читати далi
Йосип Зісельс не згоден із заявою Президента...
Про це гро­мад­ський ді­яч, ди­си­дент, го­ло­ва Асо­ці­ації єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій і гро­мад Ук­раї­ни за­явив в ефі­рі «Гро­мад­сько­го ра­діо», ко­мен­ту­ючи за­яву... Читати далi
КМ припиняє фінансування окупованої частини...
Населення території Донбасу, яка контролюється терористами, отримає пенсії та інші соціальні виплати у повному обсязі після того, як ці території будуть звільнені він окупантів.Про це, відкриваючи засідання уряду в середу, заявив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, передає Укрінформ.«Я офіційно... Читати далi
США вводитимуть нові санкції, поки агресор не...
США вводитимуть нові санкції проти РФ, поки вона не виведе своїх військових сил з окупованого Донбасу і не відновить територіальної цілісності і суверенітету України.Про це в ефірі «112 Україна» заявив посол України в США Валерій Чалий.«Ми вітаємо «кремлівську доповідь» — консолідований крок і... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Майже два роки тому Україна приступила до створення суспільного мовника. І хоча його необхідність у професійних колах та в суспільстві…
До початку офіційної передвиборної президентської кампанії — усе ближче. Відтак основні кандидати навіть попри воєнний стан, оголошений у деяких українських…
ЧИ ВАР­ТО УК­РАЇ­НІ ЙТИ НА ДЕ­НОН­СА­ЦІЮ ДО­ГО­ВО­РУ ПРО СПІВ­РО­БІТ­НИЦ­ТВО У ВИ­КО­РИС­ТАН­НІАЗОВ­СЬКО­ГО МО­РЯ ТА КЕР­ЧЕН­СЬКОЇ ПРО­ТО­КИ Зух­ва­ла ата­ка Ро­сії на ук­ра­їн­ські…
Згід­но з ре­ко­мен­да­ці­ями ООН пе­ре­пи­си на­се­лен­ня у біль­шо­сті кра­їн сві­ту про­во­дять раз на де­сять ро­ків. Їх­ні да­ні є уні­каль­ним со­ці­аль­но-де­мо­гра­фіч­ним…
Під цим не­офі­цій­ним гас­лом уже по­над чо­ти­ри ро­ки на Дон­ба­сі во­юють і во­лон­тер­ству­ють гро­ма­дя­ни Ук­раї­ни, в жи­лах яких те­че поль­ська…
Клю­чо­ви­ми на­слід­ка­ми за­про­ва­джен­ня в Ук­раї­ні во­єн­но­го ста­ну ма­ють ста­ти по­си­лен­ня обо­ро­но­здат­но­сті дер­жа­ви, роз­бло­ку­ван­ня на­ві­га­ції на Азо­ві, мо­бі­лі­за­ція між­на­род­них парт­не­рів та…
Цього дня відбувався Всеукраїнський референдум, на який було винесено єдине запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», ухвалений українським…
У НИЗЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН Во­че­видь, не­має жод­но­го сен­су всо­те пе­ре­по­ві­да­ти по­дії, що ста­ли­ся 25 лис­то­па­да у Кер­чен­ській…
Цьо­го тиж­ня Ук­раї­на увій­шла в че­ре­ду зна­ко­вих юві­ле­їв. Так, по­за­вчо­ра, 21 лис­то­па­да, ми­ну­ло п’ять ро­ків від­то­ді, як то­діш­ній уряд під…
На тлі псев­до­ви­бо­рів, кот­рі ци­ми дня­ми від­бу­ва­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, но­во­го за­барв­лен­ня на­бу­ває те­ма учас­ті в ук­ра­їн­сько-ро­сій­сько­му зброй­но­му про­ти­сто­ян­ні іно­зем­них…
Ми­ну­ло­го ві­кен­ду на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­нець­кої та Лу­ган­ської об­лас­тей оку­па­цій­ний ре­жим про­вів псев­до­ви­бо­ри. Очі­ку­ва­но так зва­не на­род­не во­ле­ви­яв­лен­ня біль­ше ски­да­ло­ся…
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко у вів­то­рок зу­стрі­вся з гру­пою ієрар­хів УПЦ МП і, та­ким чи­ном, ро­сій­ський сце­на­рій бу­ло зі­рва­но.Про це на­пи­сав…
Сторiнка 1 iз 43

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».