№ 12 (24111)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 25 Березень 2016 20:44

Еврооптимісти з «Шахтаря»

До­нець­кий фут­боль­ний клуб «Шах­тар» упев­не­но увій­шов до чис­ла вось­ми най­кра­щих ко­манд Лі­ги Єв­ро­пи УЄФА і, зва­жа­ючи на ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ван­ня чверть­фі­наль­ної ста­дії, має ви­со­кі шан­си при­єд­на­ти­ся й до квар­те­ту про­від­них ко­манд дру­го­го за прес­тиж­ніс­тю єв­ро­куб­ка.

З бельгійським «Андерлехтом» підопічні Мірчі Луческу розібралися дуже впевнено. У львівській зустрічі визначальними стали три хвилини в середині першого тайму. Коли після стартового тиску «Шахтаря» гравці бельгійського клубу й самі стали загрожувати воротам Андрія П’ятова, гірники на 21й та 24й хвилинах двічі продемонстрували вразливість оборонних конструкцій «Андерлехта».

Published in Футбол
П'ятниця, 25 Березень 2016 20:31

Важка перемога «Динамо»

За під­сум­ка­ми 19-го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги зно­ву за­гос­три­ла­ся бо­роть­ба за тре­тю по­зи­цію. Піс­ля по­раз­ки «Зо­рі» від ки­їв­сько­го «Ди­на­мо», а та­кож пе­ре­мо­ги «Дніп­ра» над «Кар­па­та­ми» роз­рив між ко­лек­ти­ва­ми ско­ро­тив­ся до чо­ти­рьох очок.

Важливо, що командам тренерів Мирона Маркевича та Юрія Вернидуба ще належить зіграти матч між собою на початку квітня. Крім того, продовжує зазіхати на четверту сходинку полтавська «Ворскла».
«Динамо» до матчу в Києві не вигравало у «Зорі» вже півтора року. Однак і ця гра, як попередні три з луганською командою, не стала легкою для команди Сергія Реброва. У поєдинку першого кола було зафіксовано нульову нічию.

Published in Футбол

Неонатологічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні стане альмаматер банку грудного молока. Точну дату медики не розголошують, однак спонсорська допомога вже виділена і ведеться підготовка до відкриття.
Нині в країнах ЄС функціонує близько 200 банків грудного молока, що надходить від годуючих жінокдонорів.
У Південній Америці кількість таких закладів становить лише 25.
Донорське молоко надходить до банку у двох випадках: після передчасних або після звичайних пологів, коли у жінок залишаються надлишки грудного молока.

П'ятниця, 25 Березень 2016 20:15

Йога проти аритмії

Науковці Каролінського інституту стверджують, що заняття йогою покращують самопочуття хворих на пароксизмальну миготливу аритмію.
Припущення спеціалістів підтверджують результати досліджень: після занять йогою у хворих нормалізується ЧСС (частота серцевих скорочень) і знижується тиск.
Пароксизмальна форма фібриляції передсердь не дозволяє людям жити так, як вони б хотіли, — цей стан супроводжується болем у грудях, задишкою і запамороченням.
Виявилося, що всього година занять йогою на тиждень робить істотний вплив на покращення загального стану хворих на миготливу аритмію.

П'ятниця, 25 Березень 2016 20:05

Остеохондроз: як бути?

Ни­ні все час­ті­ше й час­ті­ше лю­дям піс­ля 40 став­лять діа­гноз — ос­тео­хон­дроз. Дех­то від цьо­го впа­дає в де­пре­сію, ін­ші, нав­па­ки, збе­рі­га­ють спо­кій.
Хто ж пра­вий? На­скіль­ки не­без­печ­ним є ос­тео­хон­дроз? І що мож­на йо­му про­ти­­ста­ви­ти? Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — ор­то­пе­да-трав­ма­то­ло­га ви­щої ка­те­го­рії Сер­гія Тим­чен­ка.

— От­же, що та­ке ос­тео­хон­дроз?
— Остеохондроз — це дегенеративнодистрофічна зміна (руйнування) кісткової тканини хребта, суглобових хрящів, зв’язкового апарата і міжхребцевих дисків. З перебігом хвороби формується патологічна рухливість хребетного стовпа, при якій порушуються м’які тканини, нервові волокна та судини, розташовані поблизу вогнища ураження — так виникає біль.

Наприкінці квітня у Києві українці працюватимуть над реальними завданнями NASA, вирішенням яких зараз займаються фахівці космічних агентств, повідомляє life.pravda.com.ua. Відбудеться це під час щорічного 48годинного хакатону NASA SpaceApps Challenge, запланованого на 23є та 24 квітня, повідомляє пресслужба організаторів.
Цього року Україна вперше приєдналася до глобального руху розробників у сфері космічних досліджень. Результатами роботи учасників хакатону стануть працюючі прототипи. Хакатон проводитимуть з ініціативи та за інформаційної підтримки відкритої програми Національного агентства США з аеронавтики і досліджень космічного простору NASA Incubator innovation programm. До участі запрошують інженерів, розробників, дизайнерів, підприємців, фахівців з робототехніки, аналітиків з обробки даних та студентів.

Дня­ми у Ки­єві на за­вод­сько­му аеро­дро­мі дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія пе­ре­да­чі од­ній з авіа­цій­них вій­сь­ко­вих час­тин на­шої дер­жа­ви лег­ко­го вій­сь­ко­во-транс­порт­но­го лі­та­ка «Ан-26», мо­дер­ні­зо­ва­но­го йо­го твор­ця­ми.

Мінлива похмура погода не зіпсувала піднесеного настрою багатьох людей, що прийшли до аеродромної злітнопосадкової смуги, на початку якої стояв «Ан26» із бортовим номером 05, написом «Збройні Сили України» на фюзеляжі та персональним найменням літака — «Фенікс» (у міфології народів прадавніх Греції, Єгипту, Аравії Фенікс — це птах, що відроджується, — символ вічного відродження. — Авт.).
З нагоди урочистої події на аеродромі зібралися фахівці ДП «Антонов», котрі здійснили модернізацію крилатої машини, та інші трудівники цього підприємства, військові авіатори, представники зацікавлених відомств і організацій та різних ЗМІ — телебачення, інформаційних агентств, газет, серед яких був і автор цих рядків — кореспондент «Демократичної України».

Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро За­сен­ко, жи­вий кла­сик ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. За­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни. Ла­уре­ат пре­мій ім. П. Ти­чи­ни, ім. А. Ма­лиш­ка, ім. П. Чу­бин­сько­го, ім. В. Бу­ла­єн­ка, Фон­ду Т. Шев­чен­ка.
А по­ча­ток був тра­гіч­ний: за ча­сів то­та­лі­та­риз­му йо­го книж­ка «Кня­зів­ство трав» бу­ла ареш­то­ва­на і зни­ще­на, і ли­ше у 2006 ро­ці ви­йшло онов­ле­не її ви­дан­ня.

— Пет­ре Пет­ро­ви­чу, з якої ді­яль­но­сті Ви ни­ні скла­да­єте­ся? Що при­тлу­ми­ло­ся, що ви­йшло на пе­ред­ній план?
— Не скажу, що завжди був на поверхні хвилі і часу, але разом із тим ніколи не був байдужий до того, що діється довкола нас, в українській літературі і культурі, загалом в Україні.

Published in Вітальня
П'ятниця, 25 Березень 2016 19:40

У пошуках безнадійно втраченого

В афі­ші Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го Мо­ло­до­го те­ат­ру май­же що­мі­ся­ця з’яв­ля­ють­ся прем’­єри. Про­те, на­пев­не, най­го­лов­ні­шою прем’­єрою цьо­го те­ат­раль­но­го се­зо­ну мож­на вва­жа­ти кри­мі­наль­ний спек­такль «Од­но­ру­кий» за п’єсою су­час­но­го ір­ланд­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра і дра­ма­тур­га Мар­ті­на Мак­до­на­ха.

Як і більшості творів Макдонаха, «Однорукому» притаманні чорний гумор, тонке знання людської натури, тверезий погляд на «маленьку людину» і водночас нескінченне співчуття до неї, майже детективні повороти сюжету, іскрометні діалоги та великі можливості для розвитку акторської майстерності.
Головному герою вистави у дитинстві садистихулігани відрізали руку, поклавши її на рейки перед потягом. Майже тридцять років пішло у нього на пошуки кривдників.

Published in Культура
П'ятниця, 25 Березень 2016 19:35

Лінії долі

Ігор Ро­ма­нов­ський — ві­до­мий ки­їв­ський скульп­тор, що пра­цює в жан­рі скульп­ту­ри ма­лих форм. Кож­на йо­го ви­став­ка є но­вим вит­ком у твор­чо­сті майс­тра, від­кри­ває но­ву грань та­лан­ту не ли­ше за­вдя­ки іде­ям, але й за фор­мою та ма­те­рі­алом. Арт-про­ект «Лі­нії до­лі» в Му­зеї іс­то­рії Ки­єва — це юві­лей­на ви­став­ка мит­ця, а та­кож своє­рід­ний сюр­приз, під­го­тов­ле­ний ав­то­ром.

Ігор Романовський народився у Києві у 1966 році. Навчався у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Виставкову діяльність розпочав у 1995 році. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських виставок, проектів у Києві, Москві, Парижі, Лондоні, Гамбурзі. Твори Ігоря Романовського відомі далеко за межами Києва, прикрашають приватні колекції в Україні, Росії, Франції, Англії, Німеччині, Швеції, Чехії, Ізраїлі, Японії, Китаї, США.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».