Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 19, 2018
Нові латиноамериканські акценти
На по­точ­но­му тиж­ні дер­жав­ний сек­ре­тар США Рекс Тіл­лер­сон здійс­нив тур­не кра­їна­ми Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Він по­бу­вав в Ар­ген­ти­ні, Пе­ру, Ко­лум­бії, на Ямай­ці. Кожна з... Читати далi
Правдоподібність конфлікту збільшується?
Змі­ни у сфе­рі без­пе­ки під­ви­щи­ли прав­до­по­діб­ність зброй­но­го кон­флік­ту (у то­му чис­лі пов­но­масш­таб­но­го) за учас­ті США. Вод­но­час зброй­ні си­ли США у пев­них... Читати далi
Чеський вибір
26–27 січ­ня 2018 ро­ку від­був­ся дру­гий тур ви­бо­рів пре­зи­ден­та Чесь­кої Рес­пуб­лі­ки. Чи­ма­ло по­лі­то­ло­гів прог­но­зу­ва­ли, що Мі­лош Зе­ман про­грає... Читати далi
У шовкових тенетах
Ще кіль­ка ро­ків то­му Єв­ро­па ди­ви­ла­ся на Ки­тай із на­дією: за­ну­ре­на в еко­но­міч­ну кри­зу во­на ба­чи­ла в ки­тай­цях ря­тів­ни­ків, які при­нес­уть по­жвав­лен­ня.... Читати далi
Туреччина рухається до Європи
29 лис­то­па­да 2015 ро­ку у Брюс­се­лі від­був­ся са­міт Єв­ро­пей­ський Со­юз — Ту­реч­чи­на. Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск за йо­го під­сум­ка­ми за­зна­чив, що... Читати далi
Турецькі вибори
7 черв­ня 2015 ро­ку тур­ки об­ра­ли но­вий склад пар­ла­мен­ту — на 550 місць у «Ве­ли­ких на­ціо­наль­них збо­рах» Ту­реч­чи­ни пре­тен­ду­ва­ли 31 по­лі­тич­на пар­тія. Аби... Читати далi
Новий президент Австрії
4 груд­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся по­втор­ні пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у Авст­рії. Су­пер­ни­ча­ли кан­ди­дат Пар­тії сво­бо­ди Нор­берт Хо­фер і не­за­леж­ний кан­ди­дат... Читати далi
Зелений острів оживає
Ірландія стала першою країною єврозони, яка припинила брати участь у допомоговій програмі «трійки». Як вона тепер буде почуватися без «крапельниці»? Перед новим роком Дублін отримав від Міжнародного валютного фонду останні 890 мільйонів доларів і офіційно перестав брати участь у програмі, за... Читати далi
Інтереси світових потуг і кримська криза
Наближення дати нелегітимного референдуму щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим максимально накаляє ситуацію навколо півострова та у відносинах між провідними світовими державами. Позиція Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Росії та Китаю з приводу оцінок становища, яке... Читати далi
Африканський союз: непевні перспективи
У Йоганнесбурзі днями завершився ювілейний 50-й саміт Африканського союзу. Насправді нумерація цих африканських зустрічей виглядає дивною, адже саміт 1965 року проводила інша організація, яка називалася Організацією африканської єдності. Створена на хвилі деколонізації, ця організація за задумом... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

3 квітня у Вашингтоні відбулася зустріч президента США і балтійських держав із нагоди сторічного ювілею незалежності Литви, Латвії і Естонії.…
Випускники ліцеїв і студенти розраховують, що страйки залізничників заблокують реформу вступу до вищих навчальних закладів. Страйк залізничників став для президента…
Після введення російських військ на територію Сирії восени 2015 року російсько-турецькі відносини переживали період непевності та стали максимально конфліктними, коли…
В Угорщині відбулися парламентські вибори. Виборча кампанія була досить скандальною. Насамперед тому, що правляча партія «ФІДЕС» на чолі з прем’єр-міністром…
10 квітня 2018 року відбулися чергові українсько-німецькі політичні консультації. Переговори Петра Порошенка та Ангели Меркель мали сприяти погодженню позицій сторін…
11 квітня 2018 року відбулися вибори президента Азербайджану. Фактично вони стали позачерговими, адже чергові вибори мали відбутися в жовтні 2018…
Багато агентів та функціонерів радянських таємних спецслужб зраджували ненависну систему і втікали на Захід. За втікачами висилали команди вбивць-карателів. Цю…
Днями північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у напівсекретному режимі відвідав Китай. Тільки після завершення візиту Пекін підтвердив факт його проведення…
Днями президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про взяття турецькими військами прикордонного сирійського міста Афрін. Це стало приводом для офіційного завершення…
Другий місяць світові засоби масової інформації прискіпливо стежать за перипетіями справи щодо отруєння в британському містечку Солсбері колишнього російського шпигуна…
До­нальд Трамп здійс­нив чер­го­ву ата­ку про­ти слід­ства у спра­ві ро­сій­ських кон­так­тів сво­їх спів­пра­ців­ни­ків, яке ве­де спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер. У…
Ке­рів­ни­ком дип­ло­ма­тії у но­во­му уря­ді Ан­ге­ли Мер­кель став Хей­ко Ма­ас. Но­ві по­лі­тич­ні си­ли в СДПН на чо­лі з Ан­дреою На­лес…
Сторiнка 1 iз 68

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».