Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Серпень 17, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Антикризові рецепти
Не­що­дав­но Мі­ніс­тер­ство еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі опуб­лі­ку­ва­ло кон­сен­сус-прог­ноз пер­спек­тив ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки на най­ближ­чі... Читати далi
Куди течуть молочні ріки?
За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах на­се­лен­ня. За­галь­ний фонд... Читати далi
Чи має бути ціна на газ ринковою?
Ни­ні в Ук­раї­ні ці­ни на газ для на­се­лен­ня ре­гу­люю­ть­ся дер­жа­вою і є штуч­но за­ни­же­ни­ми по­рів­ня­но з рин­ко­ви­ми. Це спри­чи­няє низ­ку проб­лем для... Читати далi
Перспективи бюджетного прогнозування
Як ві­до­мо, при фор­му­ван­ні дер­жав­ної стра­те­гії еко­но­міч­но­го та со­ці­аль­но­го роз­вит­ку важ­ли­ву роль ві­ді­гра­ють фі­нан­си. Тож ак­ту­аль­ною є роз­роб­ка... Читати далi
Складна співпраця з МВФ
Екс­пер­ти очі­ку­ють, що зрос­тан­ня віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки цьо­го­річ при­ско­рить­ся за­вдя­ки спо­жив­чо­му по­пи­ту та ін­вес­ти­ці­ям. Си­ту­ацію на... Читати далi
Відновлювальна енергетика
Україна тримає чіткий курс до енергонезалежності. Дороговказом служить світовий тренд — широкомасштабний розвиток чистої енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад, скорочення та заміщення споживання традиційних енергоресурсів, зменшення шкідливих викидів та збереження... Читати далi
Втрачений мільярд
Май­же міль­ярд до­ла­рів до­дат­ко­вої ви­руч­ки що­ро­ку втра­чає віт­чиз­ня­ний аг­ро­сек­тор, лік­ві­ду­ючи ос­нов­ну час­ти­ну по­го­лів’я мо­лоч­них бич­ків у... Читати далi
Молочні ріки, масляні береги
Віт­чиз­ня­на мо­лоч­на га­лузь най­біль­ше по­страж­да­ла від втра­ти ро­сій­сько­го рин­ку, хо­ча то­рік збіль­ши­ла ви­роб­ниц­тво мо­ло­ка по­рів­ня­но з 2013-м. Це... Читати далi
Буде хліб і до хліба
Аг­рар­на га­лузь — єди­на га­лузь ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки, яка більш-менш успіш­но пра­цює на­віть у най­більш скрут­ні для еко­но­мі­ки пе­ріо­ди. Втім, на успі­хи аг­ра­рі­їв впли­ває не... Читати далi
Драйвер економіки
Упро­довж остан­ніх кіль­кох тиж­нів по­ча­ли справ­джу­ва­ти­ся прог­но­зи опти­міс­тів — грив­ня ві­дво­юва­ла по­зи­ції у до­ла­ра. По­ки здо­бут­ки не над­то вра­жа­ючі —... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Україна тримає чіткий курс до енергонезалежності. Дороговказом служить світовий тренд — широкомасштабний розвиток чистої енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад,…
У першому півріччі дефіцит державного бюджету сягнув майже 10 млрд грн. Експерти пояснюють це недоотриманням доходів від імпорту товарів. Натомість…
Аналіз досвіду правового регулювання сфери азартних ігор у країнах Європейського Союзу, державах пострадянського простору свідчить, що майже в усіх країнах…
На початку 90-х експерти твердили, що майбутнє нашої країни лише за високотехнологічними виробництвами, інакше Україна буде економічним аутсайдером. Та й…
Законопроект № 2413а передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно консолідації функцій щодо державного регулювання ринків фінансових послуг.У…
Нацбанк зберігає оптимізм — сподівається цьогоріч отримати два мільярди доларів від МВФ. У Центробанку думають про нову програму співпраці з…
Двоє громадян України поскаржилися до Європейського суду з прав людини на те, що мораторій на продаж землі порушує їхні конституційні…
Зараз багато експертів говорять про стабільність вітчизняної економіки, зниження інфляції, зміцнення національної валюти. Гривню називають однією з найкращих валют світу…
Невдовзі Верховна Рада України планує розглянути пакет фінансових законопроектів. Серед них і законопроект № 2413а «Про внесення змін до деяких…
В Україні майже сто тисяч бюджетних установ, які витрачають у два-три рази більше енергоресурсів, аніж аналогічні установи в європейських країнах.…
Після запеклих дискусій ринок землі залишився закритим ще на один рік. Продовжити мораторій на продаж земельних угідь вимагали й аграрії,…
Заглибившись в історію, легко простежити еволюцію грошей. Адже світова економіка будувалася на створенні універсальних засобів обліку.Зараз особлива увага прикута до…
Сторiнка 1 iз 16

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».