Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Жовтень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

А у вас у квартирі газ?
Уряд Ар­се­нія Яце­ню­ка під­го­ту­вав укра­їн­цям сут­тє­вий і не­спо­ді­ва­ний по­да­ру­нок — ви­рі­шив не під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи на газ для на­се­лен­ня з пер­шо­го... Читати далi
Невиправдані надії
Економіка єврозони за результатами першого кварталу 2014 року не виправдала очікувань експертів. Зростання ВВП цього регіону залишилося на рівні торішнього четвертого кварталу — всього 0,2%, що вдвічі менше за прогнози економістів. Це не означає, що економіка єврозони впала в рецесію, а лише... Читати далi
Як прорватися на закордонні ринки?
У квіт­ні ми­ну­ло­го ро­ку Єв­ро­со­юз за­про­ва­див для ук­ра­їн­ських екс­пор­те­рів ав­то­ном­ні тор­го­вель­ні пре­фе­рен­ції (АТП), тоб­то до­зво­лив пос­та­ча­ти... Читати далi
У лещатах рецесії і безгрошів'я
Ко­ли еко­но­мі­ка у кри­зі, вла­да має ви­рі­шу­ва­ти дві гру­пи зав­дань, вва­жа­ють екс­пер­ти. По-пер­ше, вжи­ва­ти за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ста­бі­лі­за­цію сис­те­ми... Читати далi
Рушій прогресу – чесна конкуренція
У нашій країні питаннями, пов’язаними з конкуренцією та її захистом, опікується Антимонопольний комітет України (АМКУ). Від ефективної діяльності цього державного органу зі спеціальним статусом залежить усунення перешкод у розвитку економіки й добробут українців. Як зазначив на VІІ Міжнародному... Читати далi
Чи побачимо світло в кінці тунелю?
Ук­раї­на — єди­на се­ред єв­ро­пей­ських дер­жав, що за­стряг­ла в між­кри­зо­во­му прос­то­рі. Піс­ля гло­баль­ної кри­зи 2008–2009 ро­ків ба­га­тьом кра­їнам уда­ло­ся... Читати далi
Від марнотратства – до енергоефективності
Світ зі стрім­ко зрос­та­ючим на­се­лен­ням увій­шов у ХХІ сто­річ­чя — еру гло­баль­но­го по­лю­ван­ня за енер­го­ре­сур­са­ми. Про­фі­цит­ні в ре­сурс­но­му від­но­шен­ні... Читати далi
Енергія води
Роз­ви­ток енер­ге­ти­ки має ви­рі­шаль­ний вплив на стан еко­но­мі­ки в дер­жа­ві та рі­вень жит­тя на­се­лен­ня, під­крес­лю­ють екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту... Читати далi
Втрачений мільярд
Май­же міль­ярд до­ла­рів до­дат­ко­вої ви­руч­ки що­ро­ку втра­чає віт­чиз­ня­ний аг­ро­сек­тор, лік­ві­ду­ючи ос­нов­ну час­ти­ну по­го­лів’я мо­лоч­них бич­ків у... Читати далi
Секвер по-українськи
Нещодавно міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s змінило рейтинговий прогноз України за зобов’язаннями в іноземній валюті з негативного на стабільний. Поліпшення експерти пов’язують із досягненням угоди про отримання Україною кредиту від МВФ у 17 млрд дол. Це дозволить стабілізувати... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до…
Динаміка, зміст, масштаби міжнародної економічної взаємодії сьогодні визначаються глобальними тенденціями світового розвитку, які відображають глибинні трансформації майже в усіх сферах…
Нині в Україні точиться дискусія про те, чим є криптовалюта: товаром, фінансовим активом, грошовою одиницею чи знаряддям для злочину? Хоча…
В Україні знову падає гривня. Особливого зростання економіки не спостерігається. Золотовалютні резерви НБУ зменшуються третій місяць поспіль і нині становлять…
З першого січня 2018 року в нашій країні був підвищений на 30% акциз на тютюнові вироби. Суттєве підвищення такого акцизу…
Багато міжнародних експертів передрікають чергову фінансово-економічну кризу, подібну до тих, яку пережив світ у 1998-му та 2008-му роках, а можливо,…
Україна тримає чіткий курс до енергонезалежності. Дороговказом служить світовий тренд — широкомасштабний розвиток чистої енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад,…
У першому півріччі дефіцит державного бюджету сягнув майже 10 млрд грн. Експерти пояснюють це недоотриманням доходів від імпорту товарів. Натомість…
Аналіз досвіду правового регулювання сфери азартних ігор у країнах Європейського Союзу, державах пострадянського простору свідчить, що майже в усіх країнах…
На початку 90-х експерти твердили, що майбутнє нашої країни лише за високотехнологічними виробництвами, інакше Україна буде економічним аутсайдером. Та й…
Законопроект № 2413а передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно консолідації функцій щодо державного регулювання ринків фінансових послуг.У…
Нацбанк зберігає оптимізм — сподівається цьогоріч отримати два мільярди доларів від МВФ. У Центробанку думають про нову програму співпраці з…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».