Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Лютий 18, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У кінці минулого року парламент ухвалив Закон «Про надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів». Тож українців із нинішнього року,…
По­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну чи­ма­ло укра­їн­ців за­зви­чай че­ка­ють з ос­тра­хом. Чи не про­рве тру­бу, чи вкот­ре не під­ви­щать та­ри­фів і чи…
Го­лов­на на­ціо­наль­на стра­ва — ук­ра­їн­ський борщ, яка за сво­їми сма­ко­ви­ми якос­тя­ми здо­бу­ла ши­ро­ке ви­знан­ня й за ме­жа­ми кра­їни, впев­не­но на­бу­ває…
У ве­рес­ні 2015-го Каб­мін за­твер­див по­ло­жен­ня про Дер­жав­ну служ­бу Ук­раї­ни з пи­тань без­печ­но­сті хар­чо­вих про­дук­тів та за­хис­ту спо­жи­ва­чів. У ньо­му за­зна­чає­ть­ся,…
Не сек­рет, що укра­їн­ці ледь ус­ти­га­ють спос­те­рі­га­ти за ре­зуль­та­та­ми іно­ді за­над­то ак­тив­ної за­ко­но­твор­чої ро­бо­ти віт­чиз­ня­них пар­ла­мен­та­рів, кот­рі бук­валь­но «пе­чуть» де­сят­ка­ми,…
До вжит­ку там про­по­ну­ють ли­ше пас­те­ри­зо­ва­не. Ви­со­кі ви­мо­ги вста­нов­лю­ють до без­печ­но­сті та якос­ті й ін­шої хар­чо­вої про­дук­ції. З 20 ве­рес­ня…
Для тих, хто в курсі, питання може здатися риторичним. Зрозуміло, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів. Як і в…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».