Футбол[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» за тур до за­вер­шен­ня гру­по­во­го тур­ні­ру фут­боль­ної Лі­ги чем­піо­нів за­ли­ши­ло­ся без шан­сів не ли­ше на плей-оф го­лов­но­го клуб­но­го…
На за­вер­шен­ня стар­то­во­го від­різ­ку від­бір­но­го цик­лу чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку під­опіч­ні Ан­дрія Шев­чен­ка здо­бу­ли дві пе­ре­мо­ги — в…
У від­бо­рі на чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку ли­ше дві збір­ні — Ні­меч­чи­ни та Швей­ца­рії у чо­ти­рьох ту­рах здо­бу­ли…
Донецький футбольний клуб «Шахтар» продовжує демонструвати, що готовий до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА, щоправда, вже в наступному сезоні. У…
Про­ти­сто­ян­ня «Олек­сан­дрії» та до­нець­ко­го «Шах­та­ря» вва­жа­ло­ся цен­траль­ним мат­чем 14-го ту­ру. І хо­ча по­єди­нок прой­шов за знач­ної пе­ре­ва­ги гос­тей, про­те лег­кої…
Ки­їв­ські ди­на­мів­ці піс­ля чо­ти­рьох ту­рів гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів збе­рі­га­ють при­мар­ні шан­си на те, щоб за­ли­ши­ти остан­ній ря­док у тур­нір­ній…
Ле­во­ву част­ку ува­ги при­хиль­ни­ків віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу бу­ло при­ку­то до про­ти­сто­ян­ня між до­нець­ким «Шах­та­рем» та оде­ським «Чор­но­мор­цем». До мат­чу гір­ни­ки пі­дій­шли…
Про­ти­сто­ян­ня «Олек­сан­дрії» та ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» ста­ло цен­траль­ним се­ред мат­чів 12 ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’­єр-лі­зі. Ди­на­мів­ці зно­ву не…
В заключному турі першого кола чемпіонату України з футболу у прем’єрлізі два гранди українського футболу — «Динамо» та «Шахтар» недорахувалися…
Ки­їв­ське «Ди­на­мо» пе­ре­тну­ло ек­ва­тор гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів, ма­ючи ли­ше од­не оч­ко. Ди­на­мів­ці від­пус­ти­ли сво­їх кон­ку­рен­тів на­стіль­ки, що те­пер на­віть…
Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу про­ве­ла два жовт­не­вих по­єдин­ки від­бір­но­го тур­ні­ру чем­піо­на­ту сві­ту 2018 ро­ку зі змін­ним успі­хом. З од­но­го бо­ку,…
Дру­гий тур гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги Єв­ро­пи ук­ра­їн­ські пред­став­ни­ки про­ве­ли без сюр­при­зів: «Шах­тар» прог­но­зо­ва­но пе­ре­грав пор­ту­галь­ську «Бра­гу», а «Зо­ря» так са­мо…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».