Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Липень 2014 03:00

Яке то щастя – чути світ?

Rate this item
(0 votes)

У ди­тя­чій кон­суль­та­тив­ній по­лі­клі­ні­ці Ін­сти­ту­ту ото­ла­рин­го­ло­гії ім. про­фе­со­ра О. С. Ко­ло­мій­чен­ка НАМН Ук­раї­ни га­мір­но — під две­ри­ма у фа­хів­ців си­дять на ру­ках у бать­ків, бі­га­ють, роз­ма­ху­ють ма­лень­ки­ми руч­ка­ми ма­лі і най­мен­ші па­ці­єн­ти. Всі во­ни ра­зом із бать­ка­ми прий­шли сю­ди з на­дією від­но­ви­ти слух за до­по­мо­гою хі­рур­гіч­но­го втру­чан­ня із вжив­лен­ня сис­те­ми кох­ле­ар­ної ім­план­та­ції (штуч­не ву­хо). На жаль, ці ді­ти не ма­ють та­кої ра­до­сті, як чу­ти всі зву­ки при­ро­ди, ву­ли­ці, го­ло­су сво­їх близь­ких і рід­них.
Глу­хо­та зни­жує ін­те­лект, уне­мож­лив­лює спіл­ку­ван­ня зі сво­їми од­но­літ­ка­ми. Ві­до­мо, що в пер­ші ро­ки жит­тя са­ме слух є ос­но­вою роз­вит­ку мо­ви, піз­на­валь­них та со­ці­аль­но-емо­цій­них на­ви­чок.
Ось що роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» го­лов­ний лі­кар клі­ні­ки Ін­сти­ту­ту ото­ла­рин­го­ло­гії, за­слу­же­ний лі­кар Ук­раї­ни Олек­сандр Че­мер­кін.

— Як ви знаєте, саме слух є одним із найбільш вагомих надбань розвитку фізіології людини, оскільки завдяки йому людина отримує інформацію про навколишній світ.

Ті діти, які до нас потрапляють, мають значне зниження слухової функції, не кажучи вже про її втрату, а це значно погіршує якість життя, негативно впливає на стан людини в суспільстві, обмежує її у виборі фаху, а нерідко призводить і до втрати контактів із суспільством. Наразі це захворювання є однією із серйозних медичних та соціальних проблем, і, на жаль, іде тенденція до зростання захворюваності.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в економічно розвинутих країнах світу, в тому числі США і Західній Європі, 7–9% населення страждає на зниження слуху. На глухоту потерпають від 0,1 до 0,4 новонароджених дітей та близько 1% дорослих. Спеціалісти вважають, що до 2020 року кількість людей із порушенням слуху збільшиться на 30%.
Особливо небезпечне зниження або втрата слуху в дитячому віці, тому що ця вада руйнує майбутню особистість людини, бо викликає затримку в першу чергу розвитку мови, а також інтелектуального, психічного та фізичного розвитку дитини. Ось чому потрібно якомога швидше виявити порушення слуху і провести подальше лікування. Якщо ж дитині не зробити операцію до 3–5 років, то вже у 5–7 років навчання мови стає практично неможливим унаслідок вікового обмеження утворення нових слухо-мовно-моторних зв’язків.
— Наскільки мені відомо, у Вашому медичному закладі є чимало унікальних випадків повернення слуху дітям, деякі з них уже й подорослішали.
— Справді, наш інститут є основним державним закладом, що здійснює хірургічне лікування дітей-інвалідів із глухотою. У сфері забезпечення дітей кохлеарними імплантатами соціальна напруга на даний час знята. Завдяки підтримці держави практично не існує черги на вживлення систем кохлеарної імплантації. Діти за наявності медичних показань та за згодою батьків оперуються протягом найближчого часу з моменту постановки на чергу. Операції з вживлення систем кохлеарної імплантації дітям-інвалідам по слуху проводять безплатно за державний рахунок. Лише протягом 2011–2013 років дітям — громадянам України було закуплено та встановлено близько тисячі таких систем.
Нині зусиллями фахівців Інституту отоларингології створено дієву програму впровадження високотехнологічного обладнання (кохлеарних імплантатів), яка містить три компоненти — діагностичний, хірургічний та реабілітаційний. Хочу підкреслити, що основні діагностичні та хірургічні потужності сконцентровані у нашому інституті. Ці потужності нам забезпечують успішну реалізацію перших двох компонентів програми.
Наш заклад має висококваліфіковані кадри хірургів, анестезіологів, аудіологів, сурдопедагогів, а також відповідне медичне обладнання. Він оснащений якісною діагностичною апаратурою, операційними мікроскопами. Тестування систем кохлеарної імплантації під час хірургічного втручання та в процесі реабілітації проводиться на сучасному рівні. За бюджетні кошти закуплено сучасне діагностичне та лікувальне устаткування — лінійний прискорювач, комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф і рентген-діагностичну систему.
Таким чином, у нашій державі існує базова інфраструктура і успішно впроваджується програма реабілітації дітей-інвалідів по слуху. Основні компоненти цієї програми вже мають базові джерела фінансування.
— Ви нещодавно повернулися з міжнародної конференції по слуху й розповіли дуже цікавий факт — на концерті виступав молодий чоловік, який у дитинстві був практично глухим, та завдяки двом кохлеарним імплантатам став музикантом, а потім ще й викладачем і професором! Це — диво, бо ця дитина постійно вчилася музики, мови за допомогою таких передових технологій і стала яскравою зіркою у музичному та викладацькому світі.
— Це справді так. І саме той приклад, де завдяки таким кохлеарним імплантатам діти, а пізніше дорослі стають повноцінними членами нашого суспільства. У моїй життєвій практиці був не один цікавий випадок. Але згадався ось такий. Багато років тому ми зробили операцію з відновлення слуху маленькій дівчинці. Тривалий час вона разом із батьками приїжджала до нас в інститут на перевірки. А зовсім недавно приїхала вже сама. Вона чудово розмовляє, орієнтується в суспільстві і вирішила стати медиком...
Виходить, що виконання програми, якою нині опікується інститут, у першу чергу дозволить знизить рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед у дітей та осіб працездатного віку), зменшить витрати на організацію та утримання спеціалізованих дошкільних та шкільних закладів для дітей із вадами слуху внаслідок зменшення необхідності таких закладів тощо.
* * *
ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О. С. Коломійченка» НАМН України очолює видатний учений Дмитро Заболотний, який зробив значний внесок у розвиток і збереження здоров’я цілих поколінь українців. До цього закладу звертаються люди з усіх куточків України зі своїми проблемами, і нікому тут не відмовляють у допомозі. Значну медичну допомогу надає інститут також тим, хто боровся на Майдані проти несправедливості і зла.
Але нині й у цього медичного закладу є чимало проблем, які вимагають негайного вирішення, бо саме від них залежить здоров’я і майбутнє життя українців. Для встановлення сучасного діагностичного і лікувального обладнання вкрай необхідна комплексна реконструкція рентген-радіологічного відділення, яка була розпочата в кінці 2012 року.
Утім, через відсутність фінансування роботи не були до кінця завершені. І на сьогодні для забезпечення функціонування сучасного обладнання необхідно закупити нову дизельну електростанцію, яка коштує 3,5 млн гривень. Це дуже болюче питання, адже робота рентген-радіологічного відділення інституту, обладнаного сучасними якісними та потужними установками, забезпечить безкоштовні та доступні медичні послуги — обстеження пацієнтів із ЛОР-патологією, в першу чергу — дітей із глухотою, яким проводиться пересадка штучного вуха, а також лікування тяжких онкологічних хворих з ураженням голови та шиї за допомогою лінійного прискорювача.
Отже, завдяки цій апаратурі, яка нині не може працювати через відсутність фінансування, можна врятувати здоров’я сотень і тисяч людей. В інституті створено благодійну організацію «Благодійний фонд «Слух», якому допомагають в першу чергу грошима самі працівники інституту.
Редакція звертається до всіх небайдужих людей, у яких близькі, родичі чи знайомі загинули через хворобу раку горла чи пухлину голови або ж мають маленьких дітей із вадами слуху. Не будьте байдужими! Перекажіть на Фонд хто скільки може, адже ваш навіть найменший внесок допоможе врятувати життя і здоров’я наших співвітчизників.
Отримувач:
Благодійна організація
«Благодійний фонд «Слух»,
Код ЄДРПОУ 39248394
МФО 320649,
ПАТ КБ «ПриватБанк», рахунок 26009052626384.
Призначення платежу:
«Благодійний внесок».

Ва­лен­ти­на СКО­РО­ПАД­СЬКА,
за­слу­же­ний жур­на­ліст Ук­раї­ни

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».