Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

НА­ТО за­вер­ши­ло фор­му­ван­ня пов­но­цін­но­го пів­ден­но­го флан­гу на Бал­ка­нах. Вступ Пів­ніч­ної Ма­ке­до­нії — це пе­ре­до­всім по­лі­тич­ний ус­піх Аль­ян­су в ре­гіо­ні.

Кремлю не вдалося заблокувати прозахідного вибору Македонії — нині Республіки Північна Македонія — найбільшим досягненням якої стало підписання 6 лютого у Брюсселі протоколу про вступ із країнами — членами НАТО.

Четвер, 21 Лютий 2019 16:07

Мюнхенська ностальгія

Ту­га за сві­том, який спи­рав­ся на ві­до­мі до цьо­го ча­су прин­ци­пи, від­чу­ва­ла­ся на цьо­го­річ­ній кон­фе­рен­ції з без­пе­ки у Мюн­хе­ні.

Це — найважливіший і найцікавіший із сучасних світових форумів. Тільки Мюнхенська конференція має статус і достатню притягальну силу, щоб зібрати представників США, Росії і Китаю не тільки в один день, а й на одній сцені, на одній панелі.

Четвер, 21 Лютий 2019 16:03

Близькосхідний пасьянс

Днями у Варшаві відбулась ініційована США Близькосхідна конференція. Останнім часом Вашингтон почав більше уваги приділяти венесуельській тематиці, але близькосхідний регіон залишається нервовим вузлом світової політики.
Гарячими точками на Близькому Сході залишаються Сирія, Іран, Ємен і Саудівська Аравія. Останніми часами згадані гарячі точки навіть відсунули на другий план традиційний палестинсько-ізраїльський конфлікт.

20 лю­то­го 2019 ро­ку пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін ви­сту­пив зі що­річ­ним звер­нен­ням до Фе­де­раль­них збо­рів що­до ста­но­ви­ща кра­їни. За тиж­день до цьо­го ро­сій­ська про­па­ган­да роз­рек­ла­му­ва­ла стат­тю «ідео­ло­га Крем­ля» Вла­ди­сла­ва Сур­ко­ва, який зро­бив спро­бу об­ґрун­ту­ва­ти не­змін­ну мат­ри­цю ро­сій­сько­го ім­пер­сько­го на­прям­ку роз­вит­ку.

18 лю­то­го 2019 ро­ку Ук­раї­ну, впер­ше піс­ля вне­сен­ня по­пра­вок до Кон­сти­ту­ції Ук­раї­ни що­до не­зво­ро­тно­сті кур­су на єв­ро­пей­ську та єв­ро­ат­лан­тич­ну ін­тег­ра­цію, від­ві­дав го­ло­ва Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск.

Політичний порядок денний візиту також пов’язаний із наближенням дати першого туру президентських виборів в Україні. Європейський Союз наполягає на дотриманні демократичних процедур виборів, незважаючи на продовження російської гібридної агресії.

Іні­ці­ати­ви пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па що­до по­етап­но­го ви­ве­ден­ня аме­ри­кан­ських військ із те­ри­то­рії Аф­га­ніс­та­ну по­ки що за­бло­ко­ва­ні Кон­гре­сом.

Союзники США по НАТО, зокрема Німеччина, приймають рішення щодо продовження принаймні на рік терміну перебування своїх військ у складі контингенту НАТО в Афганістані. НАТО реалізує програму розбудови державних сил безпеки у цій країні, але до завершення війни з рухом Талібан так само далеко, як і у 2002 році.

«Бу­ти чи не бу­ти? А як­що бу­ти, то ко­ли?» При­близ­но так сьо­го­дні пос­та­ло на Пол­тав­щи­ні пи­тан­ня про пе­ре­йме­ну­ван­ня ре­лі­гій­них гро­мад УПЦ МП та пе­ре­хо­ду їх­ніх ві­рян до гро­мад но­во­ство­ре­ної Пра­во­слав­ної церк­ви Ук­раї­ни (ПЦУ).

Про­цес пі­шов...
На Полтавщині сьогодні ще не можуть похвалитися прикладами якщо не масового, то бодай навіть поодинокого переходу релігійних громад УПЦ МП у лоно ПЦУ.

Published in Суспільство
Четвер, 21 Лютий 2019 14:02

Ті, що програли на старті

ЦВК НЕ ДО­ПУС­ТИВ ДО ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКИХ ВИ­БО­РІВ 47 ПРЕ­ТЕН­ДЕН­ТІВ

До пре­зи­дент­ських ви­бо­рів за­ли­шає­ть­ся тро­хи біль­ше мі­ся­ця. В ми­ну­ло­му чис­лі ми де­таль­но про­ана­лі­зу­ва­ли всіх за­ре­єс­тро­ва­них Цен­траль­ною ви­бор­чою ко­мі­сією по­шу­ка­чів за­галь­но­ук­ра­їн­ської «бу­ла­ви». На­га­да­ємо, цьо­го ро­ку їх — аж 44.

Однак статистика свідчить, що ще більша кількість претендентів (47) програли, так би мовити, на старті. Майже 50 особам ЦВК відмовила, маючи на те найрізноманітніші причини.

Published in Суспільство

У ці дні Ук­раї­на від­зна­чає п’яті ро­ко­ви­ни ма­со­вих роз­стрі­лів на Май­да­ні Не­за­леж­но­сті під час Ре­во­лю­ції Гід­но­сті. Вже п’ять ро­ків ак­ти­віс­ти про­дов­жу­ють ро­би­ти усе мож­ли­ве, щоб не да­ти за­бу­ти Май­дан, до­сі шу­ка­ють свід­ків за­ги­бе­лі Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, вста­нов­лю­ють іме­на по­ра­не­них і ме­ди­ків. Зби­ра­ють фо­то- і ві­део­ма­те­рі­али, запи­су­ють ін­тер­в’ю та пуб­лі­ку­ють спо­га­ди учас­ни­ків Май­да­ну...

Published in Суспільство

Футболісти англійського клубу «Манчестер Юнайтед» вдома поступилися французькому «Парі Сен-Жермен» — 0:2, а італійська «Рома» перемогла португальський «Порту» — 2:1.
На «Олд Траффорд» у Манчестері рахунок відкрив Преснель Кімпембе, який на 53-й хвилині після подачі з кутового Анхеля Ді Марії точно пробив під поперечину.
Розвинув виїзний успіх «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе на 60-й хвилині. На 90-й хвилині зустрічі хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отримав червону картку.

Published in Футбол

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».