Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 00:05

Осінні політичні виклики

ДЕ Й КОЛИ ВАРТО ЧЕКАТИ ЧЕРГОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОБУКСОВУВАНЬ

Уже ба­га­то ро­ків в Ук­раї­ні то­чать­ся за­пек­лі дис­ку­сії сто­сов­но не­об­хід­но­сті ухва­лен­ня но­во­го ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Чи­ма­ло з чин­них на­род­них об­ран­ців, ба­ло­ту­ючись до Вер­хов­ної Ра­ди два ро­ки то­му, на­го­ло­шу­ва­ли: змі­на за­ко­ну про ви­бо­ри ста­не для них од­ним із го­лов­них пріо­ри­те­тів. Утім, два ро­ки ро­бо­ти пар­ла­мен­ту вось­мо­го скли­кан­ня ось-ось ми­нуть, а віз, як мо­вить­ся, і ни­ні там...
Тим ча­сом екс­пер­ти в один го­лос за­яв­ля­ють: щоб на­ступ­ні (на­віть чер­го­ві, не ка­жу­чи вже про мож­ли­вість по­за­чер­го­вих) ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту прой­шли за но­ви­ми пра­ви­ла­ми, по­тріб­но ухва­лю­ва­ти їх уже за­раз. 
На жаль, ски­дає­ть­ся на те, що по­лі­ти­ки до­сі не ма­ють ба­чен­ня адек­ват­ної для Ук­раї­ни ви­бор­чої сис­те­ми, а та­кож не ба­жа­ють змі­ню­ва­ти склад ЦВК, пе­ре­тво­рю­ючи прос­те про­це­дур­не пи­тан­ня на не­скін­чен­ну «миль­ну опе­ру».

Published in Суспільство
Сторiнка 9 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».