№ 41 (24140)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Сiчень 20, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 13 Жовтень 2016 02:00

Перемога «грузинської мрії»

8 жовт­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Гру­зії. За­вдя­ки по­лі­тич­ній ре­фор­мі, про­ве­де­ній то­ді ще пре­зи­ден­том Гру­зії Мі­хе­ілом Са­акаш­ві­лі у 2011 ро­ці, Гру­зія ста­ла дійс­но пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ською рес­пуб­лі­кою. Пар­тій­но-ма­жо­ри­тар­на сис­те­ма за­без­пе­чує пе­ре­мож­цю ви­бо­рів пов­но­цін­ну вла­ду і пов­ну від­по­ві­даль­ність за свої дії.

Нагадаємо, що вибори 2012 року виграла щойно створена партія «Грузинська мрія», яку спонсорував найбагатший грузин Бідзіна Іванішвілі. В опозиції залишився Єдиний національний рух Грузії — партія колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.
П’ять років урядування партії «Грузинська мрія» по-різному оцінюють громадяни Грузії. Прихильники партії «Єдиний національний рух Грузії» вважають, що прогресивні реформи призупинились, окуповані російською армією у 2008 році Абхазія і Південна Осетія до складу Грузії не повернулися.

Територія сучасного Марокко була крайньою західною точкою, до якої за часів Раннього середньовіччя дійшли ісламські завойовники. Потім марокканські султани становили серйозну конкуренцію мусульманським правителям Іспанії. Але після відвоювання християнами всієї території Іспанії Марокко поступово опинилось у колоніальній залежності. Частина цієї території належала Франції, інша частина — Іспанії.
Лише після Другої світової війни Марокко здобуває незалежність й у країні починає правити нинішня королівська династія. Утім, від колоніальних часів Марокко успадкувало проблему статусу Західної Сахари. Визнання Африканським Союзом права на самовизначення цієї території спровокувало 1984 року вихід Марокко з Африканського Союзу. Тож зараз Марокко є єдиною африканською країною, яка не входить до цієї організації з політичних міркувань.

9 жовт­ня 2016 ро­ку в Сент-Лу­їсі від­був­ся дру­гий тур де­ба­тів між Хіл­ла­рі Клін­тон і До­наль­дом Трам­пом. По­за­як по­пе­ре­ду за­ключ­ний тре­тій тур, який мож­на вва­жа­ти своє­рід­ним пів­фі­на­лом пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів на­пе­ре­до­дні фі­на­лу го­ло­су­ван­ня 8 лис­то­па­да, цей ра­унд де­ба­тів мож­на назвати своє­рід­ним чверть­фі­на­лом.

За напругою цьогорічні перегони, на думку багатьох політологів, уже переважають змагання Джона Кеннеді і Річарда Ніксона у 1960 році. Не тільки ті вибори відкрили нову сторінку історії США, скоріше за все, так само буде й із нинішніми президентськими виборами у США. Надто багато ставок зроблено і занадто багато поставлено на геополітичній карті.
Зокрема, після того як США припинили співпрацю з Росією у Сирії, Володимир Путін висунув «плутонієвий ультиматум» США, вимагаючи скасування санкцій, які вже два роки діють проти Росії. Але зовнішньополітичній проблематиці було присвячено перший вересневий раунд дебатів Клінтон і Трампа. Цей другий раунд дебатів стосувався переважно проблем внутрішньої політики.

Темпи зростання соціальних стандартів у 2017 р. випереджатимуть інфляцію.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло РОЗЕНКО, повідомляє Урядовий портал.
«Ми прогнозуємо, що інфляція у 2017 р. не перевищить 8%, а соціальні стандарти — мінімальні зарплати, мінімальний розмір пенсій, вся заробітна плата бюджетників — зростуть щонайменше на 10%», — сказав він.
Водночас П. Розенко зауважив, що в разі поліпшення економічної ситуації уряд зможе значно підвищити соцстандарти.
«10% — це мінімально те, що ми можемо гарантувати вже зараз, але якщо економічна ситуація буде покращуватися, економіка буде давати більше ресурсу, якщо ми побачимо, що в бюджеті з’являться додаткові кошти, уряд прийме рішення про більш cуттєве підвищення соціальних стандартів», — запевнив віце-прем’єр-міністр.

Четвер, 13 Жовтень 2016 00:47

«Творити Україну і її культуру...»

17 ЖОВТНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ДРАЧА,
ПИСЬМЕННИКА, ГРОМАДСЬКОГО І ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА

Цю жит­тє­ву ме­ту ви­зна­чив со­бі ни­ні зна­ме­ни­тий в усіх сві­тах по­ет і гро­мад­ський ді­яч Іван Фе­до­ро­вич Драч ще пів­ві­ку то­му. І най­го­лов­ні­ше, що цій ме­ті сво­їй жод­но­го ра­зу не зра­див. Ни­ні йо­му — Ге­рою Ук­раї­ни, ла­уре­ату Шев­чен­ків­ської пре­мії — 80!

А вперше я побачив його молодим — рвучким, натхненним — на Хрещатику в Києві на початку 60-х. Середній на зріст парубок видавався вищим за оточуючих. Чому? Хтозна! Може, тому, що вже тоді високочолий, схожий на фізика-ядерника з відомого фільму «Дев’ять днів одного року», заглиблений у себе й водночас звернений душею до світу поет, рухався столичним пішоходом із високо піднятою головою і сміливим відкритим поглядом сірих очей...

Published in Особистість

14 ЖОВТНЯ — СВЯТО ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

У цер­ков­но­му ка­лен­да­рі є день, ко­ли пра­во­слав­ні ша­ну­ють ім’я Бо­жої Ма­те­рі осо­бли­во. Це свя­то від­зна­чає­ть­ся на честь по­дії, яка від­бу­ла­ся на по­чат­ку Х сто­річ­чя.

Як свідчить церковний переказ, у 903 році грецька імперія перебувала у великій небезпеці. На столицю Царгород (Константинополь, а нині — Стамбул) напало вороже військо сарацинів (нащадків невільниці Сариної — Агарі, яка народила Авраамові сина Ізмаїла). Перед лицем ворожої навали люди щиросердо молилися до Господа та Пресвятої Богородиці про заступництво. І ось одного разу, під час палкої молитви на всенічному богослужінні у Влахернському храмі, що стояв над Чорним морем, Матір Божа відповіла на гарячі молитви вірних.
Серед молільників була людина, угодна Богові, — святий Андрій Юродивий, а також учень його, святий Єпіфаній. Вони стояли біля амвону і слізно молилися за спасіння міста й усієї країни. Раптом, піднявши очі до неба, вони побачили Пречисту Діву в оточенні святих ангелів, пророків та апостолів.

Published in Суспільство
Четвер, 13 Жовтень 2016 00:10

Вони боронять кожного з нас

14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ І ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

День за­хис­ни­ка Ук­раї­ни — свя­то, що від­зна­чає­ть­ся в Ук­раї­ні 14 жовт­ня у свя­то По­кро­ви Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці вод­но­час із Днем ук­ра­їн­сько­го ко­зац­тва. З 2015 ро­ку є дер­жав­ним свя­том і не­ро­бо­чим днем.

Козак в уявленні українця — це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України.
Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Багато хто з нас сьогодні має козацькі прізвища. Через козацтво створювалася наша історія, і кожен із нас не тільки причетний, але й відповідальний за неї.
Невипадково святкування Дня українського козацтва збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. З давніхдавен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Запорожці мали на Січі церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці з її іконою.

Published in Суспільство

Су­час­ні ре­алії дик­ту­ють ук­ра­їн­сько­му су­спіль­ству свої пра­ви­ла та за­ко­ни. Один із них — жит­тя ста­ло знач­но ди­на­міч­ні­шим. При­чо­му це сто­сує­ть­ся як прос­тих гро­ма­дян, так і влад­ної вер­хів­ки. Від­так по­дії, на кот­рі ще кіль­ка ро­ків то­му мож­на бу­ло б еле­мен­тар­но не звер­ну­ти ува­ги, ни­ні ми­мо­во­лі впа­да­ють у ві­чі.

Так, завтра виповниться рівно півроку відтоді, як в Україні з’явився новий Кабінет Міністрів. Нібито й нічого особливого, однак, пригадується, недоброзичливці передрікали Володимиру Гройсману та його команді настільки непросте життя, що дехто не вірив, що уряд протримається навіть такий термін.
Утім, облишмо подібні спогади. Тим паче що вітчизняний уряд, схоже, й не збирається робити навіть найменші паузи у своїй діяльності. Зокрема, днями група іноземних радників на чолі з Лешеком Бальцеровичем та Іваном Міклошем презентувала програму подальших реформ, на який варто поглянути трішечки прискіпливіше.

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».