№ 43 (24090)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Від­був­ся пер­ший етап пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у Єгип­ті. На­га­да­ємо, що піс­ля при­хо­ду у 2013 ро­ці до вла­ди у кра­їні вій­сь­ко­вих пар­ла­мент­ські ви­бо­ри впро­довж на­ступ­них двох ро­ків пе­ре­но­си­ли де­кіль­ка ра­зів.

Єгипетські військові намагалися опанувати внутрішньополітичний процес та зміцнити міжнародні позиції. У 2014 році за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Єгипту був засуджений до смертної кари колишній президент Єгипту від партії «Брати-мусульмани» Мухаммад Мурсі. Правда, досі вирок не було виконано. Не в останню чергу через позицію Туреччини та інших ісламських держав, які у разі страти Мурсі загрожують Єгипту ізоляцією.

Ми­ну­ло­го чет­вер­га на про­пуск­но­му пунк­ті «Брянськ-Ор­лов­ський» спів­го­ло­ву ре­гіо­наль­ної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ці Мос­кви», від­по­ві­даль­но­го сек­ре­та­ря все­ро­сій­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ук­ра­їн­ський конг­рес Ро­сії», по­лі­то­ло­га та жур­на­ліс­та Вік­то­ра Гір­жо­ва зса­ди­ли з по­їз­да ро­сій­ські при­кор­дон­ни­ки. По­ста­но­вою Фе­де­раль­ної служ­би без­пе­ки Ро­сії йо­му за­бо­ро­не­но в’їзд до Ро­сії аж до 1 ве­рес­ня 2020-го.
ФСБ до­сі не на­да­ла кон­крет­них по­яс­нень цієї по­дії. В ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му Вік­тор Гір­жов роз­по­вів про об­ста­ви­ни ін­ци­ден­ту, по­стій­ні сте­жен­ня і про­слу­хо­ву­ван­ня те­ле­фо­нів і ни­ніш­ню гіб­рід­ну ук­ра­їн­ську діа­спо­ру в Ро­сії.

Published in Суспільство

ПОЛІТТЕХНОЛОГИ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ШТАБІВ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ТИМИ Ж САМИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ,

ЩО Й НА УСІХ ПОПЕРЕДНІХ ВИБОРАХ

Менш як за тиж­день до 25 жовт­ня — дня ви­бо­рів до міс­це­вих ор­га­нів са­мо­вря­ду­ван­ня — Ки­їв­ський між­на­род­ний ін­сти­тут со­ціо­ло­гії та со­ціо­ло­гіч­на гру­па «Рей­тинг» опуб­лі­ку­ва­ли свої до­слі­джен­ня що­до елек­то­раль­них сим­па­тій ви­бор­ців і не ли­ше що­до міс­це­вих ви­бо­рів. КМІС опи­ту­вав їх з 17-го по 27 ве­рес­ня, «Рей­тинг» — з 3-го по 12 жовт­ня.

Попри зрозумілий обережний скептицизм у ставленні до результатів соціологічних опитувань, оприлюднених за лічені дні до дати голосування, все ж можна виділити кілька очевидних результатів, зафіксованих соціологами.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Жовтень 2015 16:21

Дорога до мерства

Пе­ред­ви­бор­на кам­па­нія-2015 до­бі­гає кін­ця. Уже піс­ля­зав­тра нам із ва­ми зно­ву, як і рік то­му, до­ве­деть­ся схо­ди­ти на ви­бор­чі діль­ни­ці. Утім, від­мін­нос­тей ви­ста­ча­ти­ме. Пе­ред­усім є та, що цьо­го ра­зу но­вих на­род­них об­ран­ців зу­стрі­ча­ти­ме не Вер­хов­на Ра­да, а міс­це­ві ор­га­ни вла­ди. По-дру­ге, За­кон про міс­це­ві ви­бо­ри хо­ча й не мож­на на­зва­ти дос­ко­на­лим, усе ж та­ки вно­сить пев­ну но­виз­ну і бо­дай тріш­ки при­від­кри­ває ста­рі за­шка­руб­лі пар­тій­ні спис­ки.

Потрібно чимало хисту, щоб достеменно розібратися в більшості тонкощів нинішнього свята демократії. Власне, саме тому ми й вирішили коротенько поглянути на ключових претендентів на мери, принаймні обласних центрів.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».