№ 35 (24082)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 28 Серпень 2015 11:11

«Нормандський формат» без Путіна

24 серп­ня 2015 ро­ку в Бер­лі­ні від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри між канц­ле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель, Пре­зи­ден­том Фран­ції Фран­суа Ол­лан­дом та Пре­зи­ден­том Ук­раї­ни Пет­ром По­ро­шен­ком. Ор­га­ні­за­ція цієї зу­стрі­чі бу­ла іні­ці­йо­ва­на ук­ра­їн­ською сто­ро­ною, яка не­од­но­ра­зо­во ви­сло­влю­ва­ла стур­бо­ва­ність по­си­лен­ням на­пру­жен­ня у зо­ні кон­флік­ту на Дон­ба­сі.

Підготовка до берлінських переговорів супроводжувалася спекуляціями на тему відсутності у Берліні російських представників. Утім, міністерство закордонних справ Франції та німецькі дипломати вдалися до традиційних заяв щодо неможливості розбудови європейської безпеки «без Росії та проти неї».

На них, пе­ре­ко­на­ний ди­рек­тор Ук­ра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’­яті Во­ло­ди­мир В’ят­ро­вич, ви­хо­ву­ва­ли­ся ці­лі по­ко­лін­ня укра­їн­ців.
За­раз, че­рез по­дії на Дон­ба­сі, до Ук­раї­ни при­ку­та ува­га всьо­го сві­ту. По­лі­ти­ки, жур­на­ліс­ти й екс­пер­ти ді­лять­ся вра­жен­ня­ми, прог­но­зу­ють їх на­слід­ки. А ще — ди­вую­ть­ся під­ступ­но­сті Ро­сії, яка роз­в’яза­ла про­ти нас так зва­ну гіб­рид­ну вій­ну.
А ось ди­рек­тор Ук­ра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’­яті Во­ло­ди­мир В’ят­ро­вич дії су­сід­ньої кра­їни вва­жає ціл­ком очі­ку­ва­ни­ми.

— Для того, щоб зрозуміти, чому Росія веде проти нас неоголошену війну, варто згадати історію українсько-російських відносин, — говорить Володимир Михайлович.

Published in Суспільство
П'ятниця, 28 Серпень 2015 10:51

Слава героям!

Пів­ніч­но-Кав­казь­кий ок­руж­ний вій­сь­ко­вий суд у Рос­то­ві-на-До­ну за­су­див Оле­га Сен­цо­ва до 20 ро­ків, Олек­сан­дра Коль­чен­ка — до 10 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му.

У залі був присутній генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко і представники дипломатичних місій країн ЄС.
Після оголошення вироку Олег Сенцов і Олександр Кольченко заспівали Гімн України і вигукнули: «Слава Україні!»
Режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор».

Published in Суспільство
П'ятниця, 28 Серпень 2015 10:46

Переорієнтація ризиків

Ук­ра­їн­ська по­лі­тич­на елі­та за­стиг­ла в пе­ред­чут­ті но­во­го се­зо­ну. Роз­по­ча­ти­ся він має в остан­ній день лі­та — 31 серп­ня. Са­ме на цей день за­пла­но­ва­не пар­ла­мент­ське за­сі­дан­ня, на яко­му де­пу­та­ти ма­ють на­мір про­го­ло­су­ва­ти в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект про змі­ни до Кон­сти­ту­ції.

Показово, що вже наступного дня — 1 вересня — розпочнеться чергова парламентська сесія. Відтак уже ні в кого немає сумнівів: нинішню сесію не закрили лише заради ухвалення конституційних змін.
Доводилося чути припущення, буцімто нова редакція Основного закону може кардинально перекроїти правила, за якими вже багато років живе владна вертикаль, та й держава в цілому.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».