Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 29, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Новий рекорд Світоліної

У нинішньому році перша ракетка України Еліна Світоліна не втомлюється приємно дивувати своїх прихильників. Приводом порадіти за 20-річну харків’янку став оновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). Відтепер в активі Еліни новий особистий рекорд — 29-те місце в рейтингу. Це досягнення дозволило Світоліній стати четвертою представницею нашої країни, яка зуміла увійти в топ-30. До Еліни це вдавалося тільки Наталії Медведєвій, сестрам Олені і Катерині Бондаренко.
Такий результат Світоліна забезпечила собі минулого тижня на турнірі в японській Осаці. У чвертьфінальному матчі харків’янка, посіяна під третім номером, у двох сетах обіграла восьму ракетку турніру Лорен Девіс із США (6:2, 6:4). Після поєдинку, який тривав усього 1 годину і 4 хвилини, стало зрозуміло, що Світоліна встановить новий особистий рекорд. А далі в українки був шанс утретє у цьому сезоні зіграти у фіналі, однак посіяна під першим номером на цьому турнірі австралійка Саманта Стосур не дозволила цьому статися (6:7, 2:6).

Published in Тенiс

Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу у від­бір­но­му тур­ні­рі Єв­ро-2016 взя­ла ми­ну­ло­го тиж­ня мак­си­мум очок — шість. Це— го­лов­ний під­су­мок мат­чів про­ти ко­манд Бі­ло­ру­сі на ви­їз­ді і Ма­ке­до­нії у Льво­ві. Зміст гри, по­ка­за­ної «си­ньо-жов­ти­ми», зму­шує тре­нер­ський штаб мір­ку­ва­ти над шля­ха­ми по­си­лен­ня ко­манд­них дій, але ре­зуль­тат жовт­не­вої се­сії мож­на вва­жа­ти за­до­віль­ним.

Перемоги над білорусами і македонцями — з того ряду, про який кажуть, що «гра забувається — результат залишається». Після вересневої поразки від словаків мало хто згадає, що на доданих арбітром хвилинах голкіпер Андрій П’ятов зрівняв рахунок, але рефері угледів у тому епізоді порушення правил... Цього разу все склалося значно краще.
Українці завжди важко грають із суперниками, які вибудовують на підступах до свого штрафного майданчика так званий автобус і лише зрідка намагаються хоча б щось створити в атаці. Саме так діяли проти українців білоруси.

Published in Футбол

Сінгапурські вчені виділили із зеленого чаю речовину, за допомогою якої розробили ефективно працюючу систему доставки лікарського засобу до місця пухлини. Результати дослідження були опубліковані у Nature Nanotechnology.
Завдяки новому підходу ефективність доставки лікарського засобу до злоякісних клітин зросла вдвічі. У зеленому чаї міститься галлат епігаллокатехін (EGCG) — антиоксидант, відомий своїми терапевтичними властивостями. Вчені використали це з’єднання і створили наноносій, який набагато ефективніше доставляє препарат до місця пухлини. Це дозволяє значно збільшити смертність пухлинних клітин.
Як показали результати дослідження на тваринах, нанокомплекс, створений на основі компонента зеленого чаю, разом із герцептіном набагато ефективніший дії лише самого герцептіна.

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Їжа, що викликає втому

Масштабне дослідження американських учених виявило, що вживання в їжу деяких продуктів викликає відчуття втоми і безсилля, а також негативно впливає на працездатність людини і провокує сонливість.
До списку потрапили найбільш популярні продукти, які найчастіше купують у супермаркетах. У першу чергу в ньому опинилися алкогольні напої. Вони викликають сонливість, але не дають організму як слід відпочити. На другому місці — солодощі. Вони підвищують рівень глюкози в крові та викликають утому. На третьому місці — м’ясо індички. Вчені з’ясували, що білки, які містяться в ньому, зменшують працездатність.
До швидкої втоми призводять і борошняні вироби. Їх вживання викликає стрибок швидкозасвоюваної глюкози в крові, що спочатку дає прилив енергії, після чого настає такий же швидкий енергетичний відтік. Шкідлива й смажена їжа, на перетравлення якої витрачається багато енергії.

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Робота продовжує життя

Нове дослідження виявило ознаки прискореного старіння у ДНК чоловіків, які є безробітними понад два роки.
Дослідники з Імперського коледжу Лондона і Університету Оулу у Фінляндії дослідили зразки ДНК 5 тисяч 620 чоловіків і жінок 1966 року народження, що мешкають у Фінляндії.
Вони розглядали структури під назвою теломери, які розташовані на кінцівках хромосом і захищають генетичний код від руйнування. Протягом життя людини теломери стають коротшими, а їхня довжина вважається одним з основних показників біологічного старіння. Укорочені теломери пов’язані з підвищеним ризиком вікових хвороб, таких як цукровий діабет другого типу і захворювання серцево-судинної системи.
Дослідники оцінювали довжину теломерів у кров’яних клітинах, узятих зі зразків, зібраних у 1997 році, коли учасникам дослідження виповнився 31 рік. З’ясувалося, що серед чоловіків, які за останні три роки понад два роки не мали певного місця роботи, укорочені теломери зустрічаються вдвічі частіше, ніж у тих, хто був постійно працевлаштований.

П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

З інсультом не жартують!

Ни­ні все час­ті­ше се­ред при­чин рап­то­вої кон­чи­ни на­ших спів­гро­ма­дян зу­стрі­чає­ть­ся діа­гноз-ви­рок: ін­сульт. Ві­до­мо, що він ви­ни­кає як ус­клад­нен­ня різ­них за­хво­рю­вань. Це — гос­тре по­ру­шен­ня моз­ко­во­го кро­во­обі­гу, яке мо­же су­про­во­джу­ва­ти­ся різ­ни­ми функ­ціо­наль­ни­ми по­ру­шен­ня­ми. Ін­ко­ли все по­чи­нає­ть­ся із за­па­лен­ня ле­ге­нів, а за­кін­чує­ть­ся...
Од­не сло­во, при пі­до­зрі на ін­сульт усі дріб­ни­ці — не­без­печ­ні. Про це ми ви­рі­ши­ли по­го­во­ри­ти з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Сер­гі­єм Коб­цем.

— Отже, що ж може спровокувати інсульт?
— Спровокувати гіпертонічний криз, на тлі якого може розвинутися інсульт, можуть різні причини. По-перше, це різкі скачки атмосферного тиску за примхливої погоди. По-друге, слід уникати важких, часто непосильних для літніх людей навантажень. Ми не закликаємо відмовитися від життєво важливої для багатьох фізичної роботи — носити воду, колоти дрова, працювати на присадибних ділянках.

По­дії, що від­бу­ли­ся в Кри­му і від­бу­ваю­ть­ся за­раз на схо­ді кра­їни, по­ка­за­ли: Ук­раї­на як дер­жа­ва ви­яви­ла­ся не го­то­вою до від­стою­ван­ня сво­го су­ве­ре­ні­те­ту. Гір­ка, але прав­да, ви­зна­на і на ви­що­му дер­жав­но­му рів­ні.
Чо­му за по­над 20 ро­ків Ук­раї­на так і не ство­ри­ла боє­здат­ної ар­мії, яка б мог­ла да­ти гід­ну від­січ аг­ре­со­ру? Що по­тріб­но зро­би­ти, аби в мак­си­маль­но ко­рот­кі тер­мі­ни від­но­ви­ти її бо­йо­ву спро­мож­ність? Яка мо­дель вій­ська нам най­біль­ше під­хо­дить і яка роль су­спіль­ства в зміц­нен­ні її обо­ро­но­здат­но­сті?
Від­по­віс­ти на ці не­прос­ті за­пи­тан­ня ко­рес­пон­дент «ДУ» по­про­сив ге­не­рал-пол­ков­ни­ка у від­став­ці Ана­то­лія Ло­па­ту — ко­лиш­ньо­го на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу Зброй­них Сил Ук­раї­ни.

— Ми багато говорили про необхідність мати професійну армію, — зазначає Анатолій Васильович. — І врешті-решт колишній президент видав указ про повний перехід Збройних Сил на комплектування частин та підрозділів військовиками-контрактниками. Хоча й запізно це сталося, але в цьому є свої переваги.

Published in Рiзне

Пей­заж­на гар­мо­нія сте­пу і від­блиск зі­рок на ніч­но­му не­бі, не­зри­ма при­сут­ність Чу­маць­ко­го Шля­ху, терп­кий за­пах гір­ко­го по­ли­ну і дух­мя­но­го чеб­ре­цю кли­че тих, ко­го на все жит­тя по­ло­ни­ла без­меж­на ве­лич прос­то­ру і при­нишк­ла за­гад­ко­вість ми­ну­лих по­дій. Тут на ди­ко­му ко­ні гар­цю­ва­ла ко­заць­ка во­ля, блис­кав­ка­ми про­но­си­ли­ся верш­ни­ки, ла­ма­ли­ся дов­гі спи­си і стог­на­ли схре­ще­ні ме­чі, па­да­ли у ви­со­ку тра­ву по­щерб­ле­ні шаб­лі...

Декілька століть назад степ був безкраїй, як море. На сьогодні доля степового ландшафту трагічна. Його історична та біосферна роль нами не усвідомлена і залишається непізнаною. Степ як природна екосистема та екологічна ніша живої матерії на межі зникнення. Жодна з природних зон за останні 150 років не зазнала таких катастрофічних змін, як степова. До загибелі останніх островків біотичного різноманіття степу — один крок. Якщо не залишиться їх у степових заповідниках, бачитимемо степ тільки на картинах і фотографіях.

Published in Екологія
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Світ ікебани

Кияни і гості столиці змогли долучитися до унікального явища японської культури — мистецтва ікебани. Музей Ханенків спільно з Посольством Японії в Україні та Школою ікебани Ікенобо підготував виставку, на відкритті якої можна було стати свідком створення чудових квіткових композицій.
Їх дарувала і пояснювала зміст визнана майстриня з Японії Ямада Мідорі. Володарка титулу «Живе надбання нації», кавалер «Ордена рубінової зірки із золотими та срібними променями», вона очолює філію Інституту ікебани Ікенобо на теренах СНД. Другою почесною учасницею виставки стала професорка ікебани Анжела Лобастов із Молдови. Вона була першою іноземкою, яку запросили до Японії на професорський конкурс, що впродовж 300 років проводився виключно серед японців.
Крім цього, на виставці в Музеї Ханенків були представлені й твори київських викладачів та студентів школи ікебани. Київське відділення Школи ікебани Ікенобо існує з 1999 року. Спершу як курси при Посольстві Японії в Україні, а потім в Українсько-японському центрі НТУУ «КПІ». Кожного разу виставки майстрів школи Ікенобо стають святом для відвідувачів Музею Ханенків.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Жовтень 2014 03:00

Таємниці Андріївського узвозу

Немає нічого більш непередбачуваного, ніж звичайне людське життя. Інколи прораховуєш усі, навіть найменш правдоподібні варіанти. Але в реальності все трапляється зовсім не так.
Очевидно, однією з найцікавіших особливостей людського існування є те, що його неможливо запрограмувати. Принаймні такі думки виникають під час перегляду вистави «Вернісаж на Андріївському», якою Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрив свій новий театральний сезон.
Кожна нова робота народного артиста України, художнього керівника театру Віталія Малахова — новий творчий експеримент. Цього разу митця зацікавило одне з найзагадковіших місць не тільки Києва, але й усієї України — Андріївський узвіз. Чому?
«Андріївський узвіз цікавив нас завжди. По-перше, приміщення нашого театру перебуває на узвозі, і всі досягнення колективу я багато в чому відношу до енергетики його місця перебування.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».