№ 47 (24042)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

18 листопада 2014 року за участю нового генсека НАТО Єнса Столтенберга відбулося засідання міністрів оборони країн — членів Євросоюзу. Ця зустріч розглядається у контексті зусиль Північноатлантичного альянсу, спрямованих на консолідацію солідарності країн — членів НАТО перед новими спільними викликами євроатлантичній безпеці. Адже після розпаду СРСР і об’єднання Німеччини відбулися помітні зміни в організації архітектури європейської безпеки. Маастріхтський договір (1992) поставив мету — досягнення спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу.
Однак уже понад десятиліття цей аспект європейської інтеграції перебуває у стані перманентної кризи. Насамперед тому, що розмитими залишаються концептуальні засади спільної безпеки ЄС. До терактів 11 вересня 2001 року вони розглядалися як автономна від НАТО політика Європи.

НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ГОЛОДНОЮ СМЕРТЮ ПОМИРАЛИ МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ

22 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Го­ло­до­мор 1932–1933 ро­ків є од­нією з най­тра­гіч­ні­ших сто­рі­нок в іс­то­рії на­шо­го на­ро­ду. На­віть ни­ні, ко­ли ми от­ри­ма­ли до­ступ до ар­хі­вів спец­служб, не зна­ємо точ­ної кіль­ко­сті йо­го жертв. Але вче­ні-до­слід­ни­ки схи­ляю­ть­ся до 4–5міль­йо­нів, на­го­ло­шу­ючи, що це «мі­ні­маль­ні по­каз­ни­ки».
Про той страш­ний пе­рі­од у жит­ті на­ших ді­дів і бать­ків «ДУ» по­про­си­ла роз­по­віс­ти Ле­ся Та­ню­ка — го­ло­ву Все­ук­ра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ме­мо­рі­ал» ім. Ва­си­ля Сту­са, який ба­га­то ро­ків ви­вчав цю те­му.

— У минулому столітті жоден народ світу не пережив стільки лиха, як український, — говорить Лесь Степанович. — Революція, громадянська війна, сталінські репресії, Друга світова війна — не було такої сім’ї, яка б не потрапила під їх чорне крило.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 21 Листопад 2014 01:01

Шлях довжиною в життя...

Від­сьо­го­дні Ук­раї­на всту­пає у че­ре­ду зна­ко­вих дат. Са­ме 21 лис­то­па­да то­рік то­діш­ній уряд під ке­рів­ниц­твом Ми­ко­ли Аза­ро­ва пуб­ліч­но від­мо­вив­ся від на­мі­ру під­пи­са­ти Уго­ду про асо­ці­ацію з Єв­ро­со­юзом. Бук­валь­но на­две­чір на Май­дан Не­за­леж­но­сті ви­йшли пер­ші гро­мад­ські ак­ти­віс­ти, кот­рі ка­те­го­рич­но не сприй­ня­ли та­ко­го гео­по­лі­тич­но­го роз­во­ро­ту... Іні­ці­ати­ва ма­ла ус­піх ще й то­му, що вже на­ступ­но­го дня, 22 лис­то­па­да, ви­пов­ню­ва­ло­ся дев’ять ро­ків від по­чат­ку По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції.

Відтак, зібравшись на силі, українське суспільство знову вибухнуло стотисячним мітингом найближчої неділі — 24 листопада. Людей згуртувала нахабна й цинічна брехня режиму тодішнього президента Віктора Януковича. За кілька днів до саміту Україна — ЄС у Вільнюсі ми з вами чітко дали зрозуміти: жарти на геополітичні теми у нашій державі не пройдуть.

Published in Суспільство
Сторiнка 4 iз 4

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».