Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Інав­гу­ра­ція Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка від­кри­ла но­вий етап склад­них дип­ло­ма­тич­них ма­нев­рів нав­ко­ло Ук­раї­ни. Ро­сія, США і Єв­ро­со­юз шу­ка­ють якіс­ні­ші ар­гу­мен­ти…
Анек­сія Кри­му по­ста­ви­ла Олек­сан­дра Лу­ка­шен­ка у склад­ну си­ту­ацію: од­но­час­но він му­сить не псу­ва­ти сто­сун­ки з Ки­євом і де­мон­стру­ва­ти ло­яль­ність Крем­лю.…
На тлі анек­сії Кри­му і аг­ре­сії Ро­сії на пів­ден­но­му схо­ді Ук­раї­ни у Ні­меч­чи­ні ожи­ва­ють ста­рі про­ро­сій­ські сим­па­тії. Німецьких політиків і…
6 черв­ня 1944 ро­ку, тоб­то сім­де­сят літ то­му, роз­по­ча­ла­ся опе­ра­ція «Овер­лорд» від­крит­тя дру­го­го фрон­ту за­хід­них со­юз­ни­ків ан­ти­гіт­ле­рів­ської ко­алі­ції в Єв­ро­пі.…
Уклав­ши не­дав­но на ки­тай­ських умо­вах стра­те­гіч­ний га­зо­вий кон­тракт, ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін спро­бу­вав кон­со­лі­ду­ва­ти гео­по­лі­тич­ні ре­сур­си, які ще мож­на ут­ри­ма­ти…
4–6 серпня 2014 року відбувся саміт у форматі США — Африка. Після завершення холодної війни увага до Чорного континенту дещо…
10 червня правлячі у Болгарії соціалісти погодилися на оголошення дострокових виборів. Криза коаліції настала в кульмінаційний момент спору Болгарії з…
Після завершення на початку 2014-го процесу виведення американських військ із території Іраку ця країна не могла похвалитися миром, безпекою і…
Бідність, руїни, корови на вулицях — протягом шести років після відділення від Грузії Абхазія стала нині напівзабутим протекторатом Москви. Ненависть вросла…
26–27 травня 2014 року єгиптяни обирали нового президента країни. Фаворитом вважався кандидат військових, колишній головнокомандувач Абдул Фатах Аль-Сісі. Він фактично…
Запеклий курець, любитель рафтингу, твердий дипломат. Завжди вірний Путіну. Після анексії Криму у Сергія Лаврова архіскладне завдання, бо світ не…
Європейський Союз, перебуваючи в стадії виборів до Європейського парламенту, зіштовхнувся з потужним російським тиском. «Газпром» у відповідь на європейські санкції…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».