Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

14 жовт­ня 2018 ро­ку у Ба­ва­рії від­бу­ли­ся ви­бо­ри зе­мель­но­го ланд­та­гу. Ба­ва­рія є най­ба­гат­шою фе­де­раль­ною зем­лею, то­му по­ру­шен­ня по­лі­тич­ної ста­біль­но­сті, сим­во­лом…
Ко­лиш­ній ке­рів­ник бри­тан­сько­го МЗС Бо­рис Джон­сон ста­вить уль­ти­ма­тум прем’­єру: або во­на під­три­має «твер­дий Брек­сіт», або він за­йме її міс­це. До…
Не­за­ба­ром Пу­тін зби­рає­ть­ся під­пи­са­ти но­вий за­кон про мо­ви, який за­гро­жує іс­ну­ван­ню біль­шо­сті з 250 мов Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Недавно російська Державна…
Цьо­го­річ­ні за­галь­ні ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­яви­ли­ся не менш ці­ка­ви­ми, аніж міс­це­вий фут­бол. У най­біль­шій ла­ти­но­аме­ри­кан­ській кра­їні, як і у ре­гіо­ні…
7 жовт­ня 2018 ро­ку у Бос­нії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри. Ця бал­кан­ська дер­жа­ва є уні­каль­ним ви­пад­ком на­віть для ре­гіо­ну.…
У Ри­мі від­бу­ла­ся зу­стріч мі­ніс­тра внут­ріш­ніх справ Іта­лії Мат­тео Саль­ві­ні з фран­цузь­кою пра­вою по­пу­ліст­кою Ма­рін Ле Пен. Пе­ре­го­во­ри бу­ли осо­бли­во…
16го і 23 вересня у Росії відбувся другий тур виборів керівників регіонів (губернаторів). Серед 22 регіонів, в яких у цьому…
Загострення конфлікту Туреччини із США ставить під ще більшим знаком запитання її надійність як члена НАТО, хоча всупереч песимістичним коментарям…
Півроку залишається до завершення правової процедури виходу Великої Британії з Євросоюзу. На щорічних партійних конференціях британських парламентських партій ця тема…
Клімат торговельно-економічних відносин між Китаєм і США неухильно погіршується. У Пекіні вважають, що президент Дональд Трамп використовує тему торговельної війни…
На 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН виступили більшість глав держав і урядів країн — членів Об’єднаних Націй. Творцем новин укотре…
Валютна криза в Туркменистані, викликана падінням ціни на газ, стала найбільшою в історії держави. Різке зниження рівня життя туркменського суспільства…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».