Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Нічого не вийшло з оголошеного на наступний рік припинення переставляння стрілок годинників із зимового часу на літній і навпаки. Міністри…
Серед букмекерів існує легенда про те, що борці, які зазвичай купували й продавали свої баталії, раз на рік збиралися на…
Понад рік президент Франції Емманюель Макрон намагається демонтувати велику систему соціальних зобов’язань держави перед французькими громадянами. За цей час накопичилося…
9 грудня 2018 року у Вірменії відбулися дострокові вибори Національних зборів. Ще півроку тому здавалося, що масові вуличні народні протести…
Ад­мі­ніс­тра­ція пре­зи­ден­та США має на­мір роз­гля­ну­ти пер­спек­ти­ви вве­ден­ня но­вих санк­цій про­ти Ро­сії че­рез остан­ній акт зброй­ної аг­ре­сії з її бо­ку…
Ни­ніш­ня крем­лів­ська вла­да, яка ве­де свій ро­до­від від си­ло­вих струк­тур, вва­жає за­кор­дон­ну екс­пан­сію і про­су­ван­ня сво­їх впли­вів в Єв­ро­пі го­лов­ним…
Жов­тень і лис­то­пад цьо­го ро­ку ви­яви­ли­ся на­си­че­ним по­ді­ями ча­сом у ро­сій­сько-япон­ських пе­ре­го­во­рах що­до до­лі чо­ти­рьох ос­тро­вів Ку­риль­ської гря­ди: Іту­руп, Ку­на­шир,…
На тлі пе­ре­го­во­рів про вступ Сер­бії до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу на Бал­кан­сько­му пів­ос­тро­ві ви­зрі­ли но­ві проб­ле­ми. Го­лов­ною з них є спро­ба…
30 лис­то­па­да — 1 груд­ня 2018 ро­ку у Бу­енос-Ай­ре­сі від­був­ся са­міт «ве­ли­кої двад­цят­ки». Фор­мат «ве­ли­кої двад­цят­ки» ви­ник на ме­жі 2008–2009…
Уже по­над 40 кра­їн роз­гля­да­ють мож­ли­вість роз­ри­ву дво­сто­рон­ніх від­но­син із Ка­ра­ка­сом. Се­ред них най­важ­ли­ві­ший су­сід — Колум­бія. Наступ лідерів інших…
Президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключає можливості посередництва між Україною та Росією в питанні врегулювання ситуації, що склалася з огляду…
Ре­ак­ція Єв­ро­пи на вій­сь­ко­ву опе­ра­цію Ро­сії про­ти ук­ра­їн­ських ко­раб­лів по­бли­зу Кер­чен­ської про­то­ки бу­ла без­по­рад­ною та слаб­кою на­віть від­по­від­но до її…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».