Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Лютий 20, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

В Україні розмір середньої заробітної плати в доларовому еквіваленті досягне рівня докризового періоду вже у 2019 році.Таку заяву віце-прем’єр-міністра Павла…
Чисельність працездатного населення України віком від 20 до 64 років до 2030 року зменшиться з 26,9 млн до 24 млн.Про…
В Україні через нестачу робочої сили потрібно формувати пропозиції про зміни в українському законодавстві для залучення трудових мігрантів. Про це…
Уряд схвалив рішення про запуск процесу монетизації субсидій з 1 березня 2019 р.Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав…
За ра­ху­нок кон­троль­них за­хо­дів із де­ті­ні­за­ції від­но­син у сфе­рі за­йня­то­сті, які бу­ли впро­ва­дже­ні Дер­жав­ною фіс­каль­ною служ­бою у ве­рес­ні 2018 р.,…
Державна служба зайнятості у 2018 році працевлаштувала 826 тисяч громадян, що на 6% більше, ніж у попередньому році. Про це в.…
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­­ти­ки Ук­раї­ни Ан­дрій Рева в ефі­рі те­ле­ка­на­лу 112 роз­по­вів про основ­ні прин­ци­пи сис­те­ми ви­пла­ти суб­си­дій на опла­ту жит­ло­во-кому­наль­них…
Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон № 4607 «Про со­ці­аль­ні по­слу­ги», який ви­зна­чає ос­нов­ні ор­га­ні­за­цій­ні та пра­во­ві за­са­ди на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг, спря­мо­ва­них…
Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції Украї­ни, Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті та Дер­жав­на служ­ба з пи­тань пра­ці під­пи­са­ли ме­мо­ран­ду­ми про спів­ро­біт­ниц­тво, від­по­від­но до яких бу­дуть…
У го­тів­ко­вій фор­мі ви­пла­та суб­си­дій роз­поч­неть­ся з бе­рез­ня 2019 р., за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева.Про це по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Мін­соц­по­лі­ти­ки…
Із 1 січня 2019 року в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають…
Кабінет Міністрів розглядає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум за єдиним соціальним внеском (ЄСВ).Про це повідомив Прем’єр-міністр…
Сторiнка 1 iз 27

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».