Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 20, 2018
Пенсійний вік українців не будуть підвищувати у найближчі 10 років.Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба Мінсоцполітики.«Проведена…
У зв’язку зі зростанням попиту на кваліфіковану робочу силу з України міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки.Про це сказала…
Найбільшою проблемою, з якою стикаються українські трудові мігранти в Польщі, є незнання мови, що генерує всі інші проблеми.Про це сказав…
У разі правильного підходу місцевих органів влади до монетизації пільг на проїзд у транспорті така монетизація буде дуже вигідна пільговикам.Про…
«Немає жодної правової норми, яка б сказала, що тиждень чи два тижні — то є заборгованість, а один день —…
В усіх регіонах України створено штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про…
В Україні великий надлишок молоді з вищою освітою залишається без роботи і змушений перевчатися на робітничі спеціальності.На цьому наголосив в.…
По суті зміниться лише одне — перерахунок тепер відбуватиметься в автоматичному режимі, без звернення до ПФУ.Перше квітня цьогоріч запам’ятається для…
Для лю­дей зі знач­ним тру­до­вим ста­жем та низь­ки­ми зар­пла­та­ми пен­сії бу­дуть збіль­ше­ні без змі­ни пен­сій­ної фор­му­ли.Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної…
Ав­то­ма­тич­ний пе­ре­ра­ху­нок суб­си­дій на ос­но­ві до­хо­дів здій­сню­єть­ся дві­чі на рік — у трав­ні та жовт­ні, у квіт­ні він про­во­ди­ти­меть­ся з…
За тиж­день до за­кін­чен­ня що­річ­ної кам­па­нії з де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів за ми­ну­лий рік укра­їн­ці за­де­кла­ру­ва­ли 12,3 млрд грн, от­ри­ма­них у 2017…
За не­ви­пла­ту за­ро­біт­ної пла­ти ро­бо­то­да­вець не­се не тіль­ки ад­мі­ніс­тра­тив­ну, але й кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність.Про це за­яви­ла за­ступ­ник мі­ніс­тра юс­ти­ції Світ­ла­на Глу­щен­ко,…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».