Головний редактор: Віталій АДАМЕНКО

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 


 

 Ярослав ГАЛАТА, Валерій ГЕРАСИМЕНКО, Сергій МЕЛЬНИК, Лариса ОСТАПЕНКО, Лідія РУТА, Валентина СКОРОПАДСЬКА, Євген ЯМПОЛЬСЬКИЙ


 

Засновники:
ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма «Праця»
Видавець:
ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма «Праця»