№ 1 (24152)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ми­ну­лий рік ви­явив­ся до­сить про­мо­ви­стим з точ­ки зо­ру ви­зна­чен­ня пріо­ри­те­тів і проб­лем віт­чиз­ня­ної зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки.

У відносинах України та Європейського Союзу 2017-й позначився практичною роботою відповідно до положень Угоди про асоціацію.

ЩО БУДЕ З УКРАЇНОЮ І СВІТОМ У РОЦІ 2018? — УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗЕНТУВАВ СВІЙ ПРОГНОЗ

Ук­ра­їн­ський ін­сти­тут май­бут­нього — не­за­леж­ний ана­лі­тич­ний центр — пред­ста­вив пуб­лі­ці своє ба­чен­ня то­го, чо­го че­ка­ти Ук­раї­ні та сві­ту у 2018 ро­ці. Пре­зен­та­ція прог­но­зів екс­пер­тів Ін­сти­ту­ту — «2018: ви­кли­ки та мож­ли­во­сті» — від­бу­ла­ся 27 груд­ня.

Published in Суспільство
Середа, 10 Сiчень 2018 12:52

Обмін "всіх на всіх"?

Го­лов­на по­дія кін­ця ро­ку, без­умов­но, це об­мін вій­сь­ко­во­по­ло­не­ни­ми між Ук­раї­ною та те­ро­рис­тич­ни­ми ор­га­ні­за­ці­ями «ДНР» та «ЛНР». До­до­му по­вер­ну­ли­ся 73 укра­їн­ці, де­яких з них три­ма­ли в по­ло­ні ще з 2014 ро­ку. На­то­мість в ОР­ДЛО від­пра­ви­ли­ся 237 осіб.

Published in Суспільство
Середа, 10 Сiчень 2018 12:09

(Анти)кризові тенденції...

Що корисного та негативного з 2017-го перетече в рік нинішній?

Рік, кот­рий щой­но ми­нув, нав­ряд чи уві­йде в іс­то­рію че­рез якісь іс­то­рич­ні по­дії, що змі­ни­ли до­лю Ук­раї­ни. Ско­рі­ше, він від­зна­чив­ся тен­ден­ці­ями, які че­рез де­який час мо­жуть при­звес­ти до кон­крет­них ре­зуль­та­тів.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».