Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Сіль не тільки біла смерть, а й захист...
Відкриття, яке здійснили німецькі вчені, можна без перебільшення назвати епохальним. Вони виявили раніше не відомі функції хлористого натрію в організмі ссавців. У цьому випадку сіль виступає в ролі потужного антибактеріального засобу. Досі було прийнято вважати, що головне призначення кухонної... Читати далi
Гепатит С – хвороба смертельно небезпечна, але...
Наявність вірусного гепатиту С пов’язана з багаторазовим збільшенням ризику розвитку таких захворювань, як цироз печінки та рак цього органу. При цьому чим більший «стаж» хвороби, тим вищий ризик появи смертельно небезпечних наслідків вірусного гепатиту.Однак голландські дослідники встановили, що... Читати далi
Як боротися з ожирінням?
Як­що ж для вас ста­ла проб­ле­мою знач­на за­йва ва­га, як­що че­рез це ви по­га­но по­чу­ва­єтесь і за­ро­би­ли проб­ле­ми зі здо­ров’­ям — зна­чить, час по­чи­на­ти пра­цю­ва­ти над... Читати далi
Кухонні рушники небезпечні для сім'ї
Американські вчені з Університету Арізони виявили, що кухонні рушники становлять загрозу для здоров’я домочадців, оскільки, витираючи посуд брудним рушником, людина ставить себе під удар, пише Meddaily.Під час дослідження з’ясувалося, що на 89% рушників були присутні кишкові бактерії. Причому у... Читати далi
Уперше в світі пацієнту імплантували грудину з...
Французькі трансплантологи домоглися вражаючого успіху: вони провели унікальну операцію із заміни грудної кістки, ураженої злоякісною пухлиною, її точною копією, виготовленою з кераміки. Цей матеріал забезпечує повну біосумісність.Протягом останніх років Франція впевнено вийшла у лідери світової... Читати далi
Родимки заслуговують на увагу
Мода на родимки була в далекому XIII столітті: жінки, які їх не мали, ставили собі на обличчі штучні мушки. А вже в XV ст. родимки вважалися мітками диявола, а їх власниць переслідувала інквізиція. У сучасному світі деякі види родимок вважаються не тільки естетичним дефектом, а й тривожним... Читати далi
Потерпілому в аварії відновили обличчя за...
Завдяки інноваційній технології хірурги змогли відновити обличчя 29-річного англійця з Кардіффа, який отримав значні травми обличчя, переломи рук і правої ноги в мотоциклетній аварії. Як повідомляють іноземні ЗМІ, процедура реконструкції тривала 8 годин.«Операція відбувалася в лікарні... Читати далi
Чоловічі інфаркти відрізняються від жіночих
Американськими вченими було виявлено різницю між чоловічим і жіночим інфарктом. Симптоми, причини, а також наслідки у чоловічої і жіночої статі істотно відрізняються. Подібних висновків дійшли дослідники, які опублікували їх у журналі Американської кардіологічної асоціації «Тираж».Експерти... Читати далi
Виявлено гени, що скорочують життя
Приблизно дві третини населення Землі є носіями особливих генів. Ці гени значно скорочують тривалість життя.Фахівці Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics стверджують, що у представників двох земних материків виявлені гени, пов’язані зі смертельними захворюваннями. Цими... Читати далi
Приступ печінкової кольки
Це — ти­по­вий про­яв жов­чно­кам’­яної хво­ро­би. За да­ни­ми ста­тис­ти­ки, пер­ша до­по­мо­га при пе­чін­ко­вій коль­ці по­тріб­на кож­но­му де­ся­то­му чо­ло­ві­ку і... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Ко­лись, ро­ків два­дцять то­му, я їхав у по­їз­ді й су­сід по ку­пе за­про­по­ну­вав ви­пи­ти по сто гра­мів за успіш­ну по­до­рож…
Довгий час вважалося, що можна зберегти спогади у мізках тільки, якщо відповідні нейрони були активні. Проте зараз, схоже, з’ясувалося, що…
Чхан­ня, ка­шель, біль у гор­лі, тем­пе­ра­ту­ра — зви­чай­ні симп­то­ми, які ми тра­ди­цій­но від­но­си­мо до за­сту­ди. Але на­віть за­сту­да й ан­гі­на,…
Ос­тео­хон­дроз — біч усь­ого люд­ства. Ця хво­ро­ба три­має у сво­їх ру­ках по­над 85% лю­дей пла­не­ти і є тією ці­ною, яку…
Фі­то­те­ра­певт, лі­кар-на­ту­ро­пат, фа­хі­вець з на­род­ної чи не­тра­ди­цій­ної ме­ди­ци­ни, ці­ли­тель, зна­хар. Так на­зи­ва­ють тих, хто лі­кує най­різ­но­ма­ніт­ні­ші хво­ро­би не фар­ма­ко­ло­гіч­ни­ми пре­па­ра­та­ми,…
Хро­ніч­ні ри­ні­ти псу­ють жит­тя ба­га­тьом. Осо­бли­во за­гос­трюю­ть­ся проб­ле­ми та­ких страж­даль­ців із на­стан­ням хо­ло­дів і мо­ро­зів. Чим мож­на за­ра­ди­ти у та­ких…
Зи­ма, якою нас так дов­го ля­ка­ли ме­тео­ро­ло­ги, вже на по­ро­зі. Упро­довж дня на яс­кра­во­му сон­ці сніг та­не, а вже на­две­чір…
Во­се­ни, як за­зна­ча­ють лі­ка­рі, страж­дає у пер­шу чер­гу здо­ров’я емо­цій­но сприй­нят­ли­вих лю­дей. Змі­ни по­го­ди, пе­ре­хід від со­няч­них теп­лих до до­що­вих…
Ко­ли ми ви­би­ра­ємо для се­бе одяг і взут­тя, то ке­ру­ємо­ся не ли­ше гі­гі­є­ніч­ни­ми мір­ку­ван­ня­ми, а й мод­ни­ми тен­ден­ці­ями. Мо­да —…
У струк­ту­рі за­хво­рю­вань укра­їн­ців на сер­це­во-су­дин­ний на­прям при­па­дає май­же 68%. На­віть по­при те, що має­мо роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу спе­ціа­лі­зо­ва­них лі­ку­валь­них за­кла­дів…
Сьо­го­дні чи не на всіх те­ле­ка­на­лах кру­тять чис­лен­ні про­гра­ми, в яких зір­ки шоу-біз­не­су го­ту­ють ко­рис­ну їжу, а фа­хів­ці кра­си —…
Із на­стан­ням хо­ло­дів чер­ги в по­лі­клі­ні­ках по­міт­но збіль­шую­ть­ся. Крім но­во­при­бу­лих в ар­мію хво­рих, там ба­га­то, за­зви­чай, тих, хто хро­ніч­но страж­дає…
Сторiнка 1 iз 31

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».