Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

На зустріч з янголами-охоронцями
Кілька років тому з легкої руки директора та художнього керівника Київського драматичного театру «Браво» Любові Титаренко столична публіка відкрила для себе самобутнього драматурга з Дніпропетровщини Влада Апостоловського. Його п’єси «Чоловік у відрядженні, або Роги на щастя» та «Вовк у овечій... Читати далi
Колекції музею історії України покажуть онлайн
2016-го ко­лек­ції На­ціо­наль­но­го му­зею іс­то­рії Ук­раї­ни ста­нуть до­ступ­ні в Ін­тер­не­ті. Про це під час прес-кон­фе­рен­ції роз­по­ві­ла ге­не­раль­ний ди­рек­тор... Читати далi
Велич духу. До 150-річчя від дня народження...
У наш час, як ніколи, існує потреба у глибинному вивченні історії України, героїчних постатей тих, хто долучився до боротьби за її незалежність. Визначний громадський і релігійний діяч України митрополит Андрей Шептицький власним життям являє яскравий приклад служіння національній ідеї та... Читати далi
Подорож у таємничий світ Франка
Ки­їв­ську ака­де­міч­ну май­­стер­ню те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я» з львів­ськи­ми те­ат­ра­ми єд­на­ють міц­ні твор­чі зв’яз­ки. Ще ми­ну­ло­го се­зо­ну до... Читати далi
«Я не участвую в войне, война участвует во мне»
26 СЕРПНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ТОДОРОВСЬКОГО (1925–2013),УКРАЇНСЬКОГО І РОСІЙСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА І КІНООПЕРАТОРА Ці ряд­ки Юрія Ле­ві­тан­сько­го про по­ко­лін­ня Пет­ра То­до­ров­сько­го точ­но... Читати далi
Шлях до добра і співчуття
Київський академічний Молодий театр продовжує творчі пошуки. Нова експериментальна вистава театру — «Фантомні болі», яку на мікросцені Молодого поставила Марі Акопян. Автор однойменної п’єси, яка лягла в основу спектаклю, Василь Сигарєв — вважається одним із лідерів нової драми. Його твори... Читати далi
Берег любові Олеся Гончара
3 КВІТНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ТЕРЕНТІЙОВИЧА ГОНЧАРА (1918–1995), ПИСЬМЕННИКА, ЛІТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА, ГЕРОЯ УКРАЇНИ, ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ Ни­ні від­зна­ча­ємо 100-річ­чя Оле­ся Те­рен­ті­йо­ви­ча...... Читати далi
Історія, в яку не повірили
Лю­би­те­лі мо­но­ви­став не­що­дав­но от­ри­ма­ли чу­до­вий по­да­ру­нок. Акт­ри­са і ре­жи­сер Іри­на Мель­ник по­ста­ви­ла у Ки­їв­ській ака­де­міч­ній... Читати далi
Серце майства назавжди залишилося у Києві
Вік­тор Вас­не­цов на­ро­див­ся у Вят­ській гу­бер­нії в 1848 ро­ці в ро­ди­ні сіль­сько­го свя­ще­ни­ка Ми­хай­ла Ва­си­льо­ви­ча Вас­не­цо­ва. Спо­сіб жит­тя цієї ве­ли­кої... Читати далi
Нев'янучі квіти Петриківського розпису
Національний музей українського народного декоративного мистецтва зберігає невичерпні скарби народної культури, серед них особливе місце посідає велика колекція доробку митців села Петриківка.Петриківський розпис, або «петриківка», — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

На­род­ний чо­ло­ві­чий хор «Чу­ма­ки» ВГО «То­ва­ри­ство «Знан­ня» Ук­раї­ни від­зна­чає своє 30-літ­тя.За 30 ро­ків «чу­ма­ку­ван­ня» у хо­рис­тів май­же ні­чо­го не змі­ни­ло­сь,…
У ці дні в На­ціо­наль­но­му му­зеї Ук­раї­ни від­кри­то ви­став­ку «Го­ло­до­Мор» і пред­став­ле­но мис­тець­ку па­но­ра­му на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни, ла­уре­ата На­ціо­наль­ної пре­мії…
У Ки­єві впро­довж двох днів 4-го та 5 груд­ня — від­бу­ла­ся Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція-шоу­кейс «Куль­тур­ні від­но­си­ни Ук­раї­ни та ЄС: під­сум­ки…
Енер­гій­на й та­ла­но­ви­та, а ще не­ймо­вір­но кра­си­ва жін­ка — це все про майс­три­ню з Луць­ка Жан­ну Ми­ляш­ке­вич, її гли­ня­ні ви­ро­би…
Се­ред су­час­них віт­чиз­ня­них пись­мен­ни­ків укра­їн­ці най­біль­ше зна­ють і чи­та­ють Лі­ну Кос­тен­ко й Сер­гія Жа­да­на. Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження…
У Му­зеї геть­ман­ства пра­цює ви­став­ка де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го мис­тец­тва і жи­во­пи­су «На рід­ній, на сво­їй зем­лі...» твор­чо­го по­друж­жя — за­слу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни,…
Є лю­ди, які з пер­шо­го по­гля­ду за­во­ро­жу­ють, на­ди­ха­ють, за­ці­кав­лю­ють. Са­ме та­кою сво­го ча­су я по­ба­чи­ла й від­кри­ла Люд­ми­лу Гра­бо­вен­ко. Це…
У Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юнац­тва пре­зен­ту­ва­ли но­вий про­ект, що скла­дає­ть­ся з двох час­тин:…
Не­що­дав­но у Цен­трі ук­ра­їн­ської куль­ту­ри та мис­тецтв від­був­ся за­тиш­ний ве­чір по­езій Ін­ни За­ліз­нюк та Саш­ка Чор­но­го. За твор­чіс­тю Ін­ни За­ліз­нюк…
У Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі «Ко­ле­со» стар­ту­вав ук­ра­їн­ський фор­мат Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyvskyFest. Відкриваючи Фестиваль, директор цього театрального форуму, народна…
Міністерство культури України спільно з Одеською кіностудією та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України заснували конкурс короткометражних фільмів імені Кіри…
8 ЛИСТОПАДА В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ ВИЙШОВ ФІЛЬМ «ДИКЕ ПОЛЕ», ЗНЯТИЙ ЗА РОМАНОМ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД» Ав­то­ром кар­ти­ни ви­сту­пив Яро­слав Ло­ди­гін —…
Сторiнка 1 iз 52

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».