Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 19, 2018
Національна філармонія України гостинно запрошує
Схо­же, що і в цьо­му но­во­му, 151 се­зо­ні На­ціо­наль­на фі­лар­мо­нія Ук­раї­ни не зби­рає­ть­ся змен­шу­ва­ти свою ак­тив­ність піс­ля гід­но про­ве­де­но­го... Читати далi
Я творю для того, щоб люди не забували, що в...
Ва­ле­рій Фран­чук — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни, ла­уре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії Ук­раї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка.У ці дні в Му­зеї ви­дат­них ді­ячів... Читати далi
Людина повинна змінитися сама
Ство­рен­ня но­во­го те­ат­раль­но­го май­дан­чи­ка — важ­ли­ва по­дія не тіль­ки для те­ат­ру, який бе­реть­ся за цю спра­ву, але й для всьо­го те­ат­раль­но­го прос­то­ру кра­їни.... Читати далi
«Укроп» – це український опір
Не­що­дав­но від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція клі­пу піс­ні «Укроп». Її ав­тор — не іме­ни­тий му­зи­кант чи по­ет із чис­лен­ним до­роб­ком пі­сень, а мо­ло­дий офі­цер ук­ра­їн­ських... Читати далi
Він висловив усе те, що ти хотів сказати
25 ЛИП­НЯ ВИ­ПОВ­НЮЄ­ТЬ­СЯ 35 РО­КІВ ВІД ДНЯ СМЕР­ТІ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ВИ­СОЦЬ­КО­ГО (1938–1980) РО­СІЙ­СЬКО­ГО АК­ТО­РА, ПО­ЕТА, АВ­ТО­РА І ВИ­КО­НАВ­ЦЯ ПІ­СЕНЬ Во­ло­ди­мир... Читати далi
Подорож у світ пращурів
То­го ве­чо­ра у за­лі Опер­ної сту­дії На­ціо­наль­ної му­зич­ної ака­де­мії Ук­раї­ни іме­ні Пет­ра Чай­ков­сько­го від­бу­ва­ло­ся не­зви­чай­не дій­ство. Адже Ки­їв­ський... Читати далi
Усе життя в її душі живе художник...
Якщо доля зведе вас із заслуженою майстринею народної творчості полтавкою Ольгою Літус, і вам пощастить на власні очі побачити її роботи, зайвий раз переконаєтеся в тому, що меж людської фантазії не існує. Як і не існує перешкод, які могли б стати на заваді творчій уяві і вмілим рукам, котрі... Читати далi
«Все можна взяти в чужинця, окрім віри. Віра,...
26 ЛИСТОПАДА — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОПАНАСА ІВАНОВИЧА ЗАЛИВАХИ (1925–2007), УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ, ВІДОМОГО ПРАВОЗАХИСНИКА-ШІСТДЕСЯТНИКА На­ро­див­ся він на Хар­ків­щи­ні 26 лис­то­па­да 1925 ро­ку. Го­лод­но­го 1933 ро­ку сім’ї... Читати далi
Осягнення простору
Спо­чат­ку від­бу­ває­ть­ся за­галь­не сприй­нят­тя кар­тин В’яче­сла­ва Стран­ні­ка, як фе­єрич­но­го ка­лей­до­ско­пу яс­кра­вих барв, і вже по­тім, у по­сту­по­во­му... Читати далi
Українського режисера нагородили орденом...
Українського режисера Влада Троїцького удостоїли престижної нагороди від Міністерства культури Франції — ордена Мистецтв і літератури. Нагороду він прийняв із рук французького посла в Україні Ізабель Дюмон на відкритті фестивалю «Французька весна в Україні», повідомляє bit.ua.«За досягнення в... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Українського режисера Влада Троїцького удостоїли престижної нагороди від Міністерства культури Франції — ордена Мистецтв і літератури. Нагороду він прийняв із…
Вручення щорічної Державної літературної премії ім. Олеся Гончара відбулось у рамках урочистих заходів із нагоди відзначення 100річчя від дня народження…
У Київському національному академічному театрі оперети відбувся концерт «Музика з кінофільмів. Дубль 3». Цей чудовий концерт у виконанні солістів, артистів…
У Музеї гетьманства відкрили першу персональну виставку живопису Ануш і Рози Алмазян «Дует фарб». Роза та Ануш — сестриблизнючки, художниці…
Ет­но­гра­фіч­на ви­став­ка «Таєм­ни­ці сло­бо­жан­ської пи­сан­ки», що від­кри­лась у Хар­ків­сько­му іс­то­рич­но­му му­зеї іме­ні Ми­ко­ли Сум­цо­ва, роз­кри­ла від­від­ува­чам ці­ка­вий світ за­ко­до­ва­них зна­ків…
3 КВІТНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ТЕРЕНТІЙОВИЧА ГОНЧАРА (1918–1995), ПИСЬМЕННИКА, ЛІТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА, ГЕРОЯ УКРАЇНИ,…
28 БЕРЕЗНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ВАСИЛЬОВИЧА ЛУПІЯ (1938), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ЖУРНАЛІСТА «Хто не чув про Ук­раї­ну,Про…
На спек­так­лях Пол­тав­сько­го ака­де­міч­но­го об­лас­но­го те­ат­ру ля­льок, який за­ча­ро­вує сво­їми ви­ста­ва­ми як діт­ла­хів, так і до­рос­лих, за йо­го 80-річ­ну іс­то­рію…
Наш спів­роз­мов­ник — ге­не­рал-лей­те­нант СБУ у від­став­ці Олек­сандр Скі­паль­ський. З про­го­ло­шен­ням Ук­раї­ною не­за­леж­но­сті він очо­лив управ­лін­ня вій­сь­ко­вої контр­роз­від­ки СБУ, по­тім…
Го­ло­ва Все­ук­ра­їн­сько­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та» іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Пав­ло Мов­чан за­кли­кав Пре­зи­ден­та за­хис­ти­ти ук­ра­їн­ську мо­ву, адже ру­си­фі­ка­ція в Ук­раї­ні за­гро­жує не…
10 БЕ­РЕЗ­НЯ — 65 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ТА­РА­СА ГА­РИ­НАЛЬ­ДО­ВИ­ЧА ПЕТ­РИ­НЕН­КА (1953), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КОМ­ПО­ЗИ­ТО­РА І СПІВ­АКА Та­рас Пет­ри­нен­ко — ук­ра­їн­ський му­зи­кант, спі­вак,…
Ле­ген­дар­ний Укр­ін­форм у 2018-му від­зна­чає своє 100-річ­чя. З цієї на­го­ди він за­по­чат­ко­вує цикл твор­чих зі­брань, які від­кри­ває фо­то­ви­став­ка, при­свя­че­на ки­їв­сько­му…
Сторiнка 1 iз 44

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».