Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Що робити з почуттями?
Ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го те­ат­ру «Ак­тор», за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Ігор Сла­вин­ський не­що­дав­но по­ста­вив в очо­лю­ва­но­му ним те­ат­рі ви­ста­ву... Читати далi
Гран-прі у «Волонтерів війни»
50 тисяч гривень отримав документальний фільм «Волонтери війни». Стрічка стала володарем Гранпрі 19го кінофестивалю «Відкрита ніч», який традиційно проходив на Артпричалі у Києві, повідомляє gazeta.ua. Конкурсну програму фестивалю транслювали у понад 50 містах України і світу, зокрема у... Читати далi
«Снігова королева» закриває сезон
На­ціо­наль­на опе­ра Ук­раї­ни до за­крит­тя 148-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну го­тує для ша­ну­валь­ни­ків прем’­єру ба­ле­ту «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва» та га­ла-кон­церт, у... Читати далi
Під заступництвом Богородиці
У галереї сучасного сакрального мистецтва Іconart відкрилася виставка Оксани Романів-Тріски і Тараса Лозинського «Під заступництвом Богородиці», повідомляє i-pro.kiev.ua.Образ Богородиці промовляє до нас з різних пам’яток — від давньовізантійських до сучасних. Виставка «Під заступництвом... Читати далi
Погляд на подружню зраду по-японськи
Ки­їв­ський ака­де­міч­ний мо­ло­дий те­атр на­дає мож­ли­вість мо­ло­дим ре­жи­се­рам вті­лю­ва­ти в жит­тя до­сить смі­ли­ві твор­чі екс­пе­ри­мен­ти. А май­дан­чи­ком для... Читати далi
Душа радіє, очі відпочивають
У На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри від­кри­ла­ся ви­став­ка за­слу­же­но­го ді­яча мис­тецтв Ук­раї­ни, за­слу­же­но­го ді­яча куль­ту­ри Поль­щі Ми­ко­ли... Читати далi
З ювілеєм!
28 березня 2015 року виповнюється 90 років від дня народження видатного українського оперного співака і режисера, народного артиста України, народного артиста СРСР, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, Державної премії Грузії імені З. Паліашвілі, Героя України, академіка... Читати далi
Коли глядач на відстані витягнутої руки
Мо­ло­ді лю­ди за­зви­чай спов­не­ні енер­гії, од­нак роб­лять ба­га­то по­ми­лок. Стар­ше по­ко­лін­ня має знач­ний до­свід, про­те не має си­ли, а ча­сом і ба­жан­ня, аби щось змі­ни­ти.... Читати далi
Український пейзаж
Кияни і гості столиці отримали незабутні яскраві враження від творів соціального мистецького проекту «Український пейзаж», організованого Національним культурно-мистецьким музейним комплексом «Мистецький Арсенал». Проект приурочений до Дня Незалежності України, який був зовсім іншим, ніж... Читати далi
«І та весна, і ця весна, як срібна посмішка...
7 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (1936–2004), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, КІНОАКТОРА І РЕЖИСЕРА На­ро­див­ся Ми­ко­ла Сте­па­но­вич 7 лис­то­па­да 1936 року у міс­теч­ку Пер­во­майськ... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Наш гість — Во­ло­ди­мир Бис­тря­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, шоу­мен. За­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни. Ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су пі­аніс­тів іме­ні Б. Сме­та­ни. Ав­тор му­зи­ки…
Стрім­ко йде по жит­тю спів­ач­ка і му­зи­кант Ма­рія Бур­ма­ка. У 17 ро­ків во­на — сріб­ний при­зер му­зич­но­го фес­ти­ва­лю «Чер­во­на ру­та»…
Ха­рак­тер на­шо­го гос­тя ціл­ко­ви­то від­по­ві­дає пріз­ви­щу — Ві­тер. Ху­дож­ник і му­зи­кант Ва­ле­рій Ві­тер на­про­чуд енер­гій­ний, всю­ди­су­щий, не­втом­но-іні­ці­атив­ний. Це — аб­со­лют­но…
Новорічні свята вже незабаром, і, щоб набути відповідного настрою, варто завітати усією родиною до Центру української культури та мистецтва на…
2004 ро­ку у На­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки ре­жи­сер Георг Же­но (Ні­меч­чи­на) по­ста­вив ви­ста­ву Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. за п’єсою…
Час пе­ред низ­кою зи­мо­вих свят­ку­вань від дня Свя­то­го Ми­ко­лая до Різд­ва, Но­во­го ро­ку та Во­до­хре­ща зав­жди спов­не­ний на­ді­ями та мрі­ями…
Піс­ля твор­чих по­шу­ків у різ­них жан­рах ми­ну­ло­го те­ат­раль­но­го се­зо­ну Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний те­атр опе­ре­ти по­вер­нув­ся до кла­сич­ної опе­ре­ти. Ху­дож­ній ке­рів­ник…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник і на­уко­вець Гри­го­рій Фаль­ко­вич. У йо­го жит­тє­во­му до­роб­ку: уче­ний сек­ре­тар на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту, пре­зи­дент Меж­на­ціо­наль­но­го фо­ру­му «Мир…
Дер­жав­ний ан­самбль піс­ні і тан­цю «Ку­та­їсі» — це справж­ній куль­тур­ний скарб Гру­зії, по пра­ву вва­жає­ть­ся її пер­ли­ною, твор­чою ві­зи­тів­кою. Він…
Му­зич­на про­гра­ма «Фольк-music» ста­ла ре­кордс­мен­кою й по­тра­пи­ла до На­ціо­наль­но­го ре­єс­тру ре­кор­дів Ук­раї­ни.«Фольк-music» — це най­біль­ша кіль­кість на­се­ле­них пунк­тів, в яких…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця Тео­до­зія ЗА­РІВ­НА три­єди­на: те­ат­раль­на ді­яч­ка, те­ле­ві­зій­ни­ця, пись­мен­ни­ця. Має дві ви­щі осві­ти — Львів­ський уні­вер­си­тет і Ки­їв­ський ін­сти­тут те­ат­раль­но­го…
Талановита київська художниця Марина Громенко представила широкій публіці нову серію авторського живопису під промовистою назвою «Квіткова Україна».Презентація творів відбулася на…
Сторiнка 1 iз 41

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».