Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 24, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Сто­літ­тя то­му, 22 січ­ня 1919 ро­ку, на Со­фій­ській пло­щі Ки­єва бу­ло про­го­ло­ше­но об’єд­нан­ня Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки і За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки…
Пра­во­слав­на церк­ва Ук­раї­ни обо­в’яз­ко­во от­ри­має ста­тус пат­рі­ар­хії, але для цьо­го по­тріб­но об’­єд­на­ти все ук­ра­їн­ське пра­во­слав’я.Про це 15 січня заявив почесний…
Пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія-2019 — в роз­па­лі. По­при те що її по­ча­ток при­пав на но­во­річ­ні свя­та і яко­гось гран­ді­оз­но­го шоу з…
Ось і прой­шли но­во­річ­но-різд­вя­ні свя­та. Для од­них — ба­га­то і пиш­но, для ін­ших — скром­но і ти­хо. На­ста­ли буд­ні з…
З по­чат­ком не ого­ло­ше­ної про­ти Ук­раї­ни вій­ни на­ша кра­їна втра­ти­ла Крим­ський пів­ос­трів, а та­кож знач­ну час­ти­ну Дон­ба­су.Це при­зве­ло до по­яви…
ЧО­ГО МОЖ­НА ЧЕ­КА­ТИ НА­ШІЙ ДЕР­ЖА­ВІ ТА ЇЇ ГРО­МА­ДЯ­НАМ ВІД НО­ВО­ГО РО­КУ По­ча­ток но­во­го ро­ку пе­ред­усім озна­ме­ну­вав­ся для Ук­раї­ни за­вер­шен­ням про­це­ду­ри от­ри­ман­ня…
Європейські народи і Україна теж відзначають Новий рік 1 січня. У Російській імперії, до якої входила Україна, європейське літочислення було…
2018-й рік, що відповідно до східного календаря був роком Собаки, невпинно добігає кінця. Уже за кілька днів ми з вами…
ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄДНАВЧОГО СОБОРУ В КИЄВІ СТАЛО НЕ ЛИШЕ ГОЛОВНОЮ ПОДІЄЮ 2018 РОКУ, А Й ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ УПРОДОВЖ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ…
Майже два роки тому Україна приступила до створення суспільного мовника. І хоча його необхідність у професійних колах та в суспільстві…
До початку офіційної передвиборної президентської кампанії — усе ближче. Відтак основні кандидати навіть попри воєнний стан, оголошений у деяких українських…
ЧИ ВАР­ТО УК­РАЇ­НІ ЙТИ НА ДЕ­НОН­СА­ЦІЮ ДО­ГО­ВО­РУ ПРО СПІВ­РО­БІТ­НИЦ­ТВО У ВИ­КО­РИС­ТАН­НІАЗОВ­СЬКО­ГО МО­РЯ ТА КЕР­ЧЕН­СЬКОЇ ПРО­ТО­КИ Зух­ва­ла ата­ка Ро­сії на ук­ра­їн­ські…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».